e-ISSN: 2147-6020
Başlangıç: 2013
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Mehmet KURUDAYIOĞLU
Kapak Resmi
       

Duyuru

• Dergimiz Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının (ÜAK) eğitim bilimleri temel alanında alan indeksi olarak kabul ettiği Education Full Text (H. W. Wilson) veri tabanında taranmaktadır.


Ana Dili Eğitimi Dergisi, Kış/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Ana Dili Eğitimi Dergisi, ana dili olarak Türkçenin eğitimi ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaları araştırmacılar ve eğitimciler başta olmak üzere geniş bir kitleye duyurmak amacıyla yayımlanmaktadır. 

Ana Dili Eğitimi Dergisi’nin kapsamı; dinleme eğitimi, konuşma eğitimi, okuma eğitimi, yazma eğitimi ve dil bilgisi öğretimi konu alanlarından oluşmaktadır. 

Dergimizde nitel, nicel ve karma yöntemli özgün araştırma makalelerine ve literatürü kapsamlı bir şekilde ele alan derleme makalelere yer verilmektedir. Makale Gönderimine Kapatılacak Tarih: 1 Haziran 2023

2023 - Cilt: 11 Sayı: 2

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.