Etik Kurul İzni

2020 TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nin 8. maddesine göre, Ana Dili Eğitimi Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler* için “Etik Kurul İzni”nin alınması gerekmektedir. Etik kurul izni; kurul adı, karar tarihi ve belge sayı numarasını içermelidir. Etik kurul iznine ilişkin söz konusu bilgilerin makalenin ilk sayfasında, ayrıca yöntem bölümünde belirtilmesi gerekmektedir. 

Ek olarak yöntem bölümünde;

• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alındığı belirtilmelidir.

• Olgu sunumlarında (nitel görüşmeler, gözlemler vb.), bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgi verilmedir.

• Araştırma ve yayın etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

2020 yılı öncesi araştırma verilerinin kullanıldığı, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş, bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.


*Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney ve görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanan nitel ya da nicel yöntemlerle yürütülen tüm araştırmalarSon Güncelleme Zamanı: 1.03.2021 22:38:12

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.