Amaç ve Kapsam

Ana Dili Eğitimi Dergisi, ana dili olarak Türkçenin eğitimi ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaları araştırmacılar ve eğitimciler başta olmak üzere geniş bir kitleye duyurmak amacıyla yayımlanmaktadır.
Ana Dili Eğitimi Dergisi’nde nitel, nicel ve karma yöntemli özgün araştırma makalelerine ve literatürü kapsamlı bir şekilde ele alan derleme makalelere yer verilmektedir.

Dergimizin yayın kapsamını aşağıdaki konu alanları oluşturmaktadır:
• Dinleme eğitimi
• Konuşma eğitimi
• Okuma eğitimi
• Yazma eğitimi
• Dil bilgisi öğretimi

Yayımlanma Ayları
Ocak Nisan Temmuz Ekim

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.