Değerlendirme Süreci ve Kör Hakemlik

Kör hakemlik (blind review), bilimsel yayınlarda yüksek yayın kalitesinin sağlanabilmesi, diğer bir ifade ile nesnel bir şekilde değerlendirme sürecini gerçekleştirmek amacıyla kullanılan en yaygın yöntemdir. Birçok akademik dergi tarafından kullanılan en bilindik yöntemlerden birisidir. Ana Dİli Eğitim Dergisi, tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çift taraflı kör hakemlik yöntemini kullanmaktadır. Çift taraflı kör hakemlik yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED)'ne gönderilen yazıların değerlendirme süreci aşağıdaki gibidir:
    1. Gönderilen yazının benzerlik analizi yapılır. Bir yazının bu aşamayı geçebilmesi için benzerlik analizinin kaynakça dâhil en fazla %30 olması gerekmektedir
    2. Benzerlik analizi açısından uygun olan yazılar; amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editör/editörler ve/veya yayın kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir.
    3. Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar, hakem sürecine dâhil edilmeyecektir.
    4. Yayın ve yazım ilkelerine uygun olan yazılar, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere, sahasında eser ve çalışmalarıyla tanınan üç hakeme, yazarının ismi belirtilmeksizin gönderilir.
    5. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez.
    6. Hakemlere değerlendirme için 15 gün süre verilmektedir. Bu süre aşıldığında 7 günlük bir ek süre verilmektedir. Bu süre içinde dönüş yapmayan hakem yerine başka bir hakem atanır. Bu nedenle bazen hakem değerlendirme süreci bir aydan fazla sürebilmektedir. Editör tarafından ön incelemesi yapılan çalışmaların alan editörlerince yapılan hakem ataması süreci de yaklaşık 7 gün sürmektedir.
    7. En az iki hakemin “Yayımlanması uygun değildir.” şeklinde görüş bildirmesi halinde yazı dergide yayımlanmaz.
    8. En az iki hakemin “Yayımlanması uygundur.” şeklinde görüş bildirmesi halinde yazı en kısa sürede Yayın Kurulunun belirleyeceği sayıda yayımlanır.
    9. Yazarlar, hakemlerce düzeltme istenmesi durumunda gönderdikleri yazı ile ilgili hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate almak zorundadır. Bununla birlikte eleştiri ve önerilerle ilgili olarak katılmadıkları hususlar olursa bunları ayrı bir sayfada gerekçeleriyle birlikte açıklamalıdır.
    10. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerek görülmesi halinde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Dergi editörleri gerektiğinde makalede içeriği etkilemeyen küçük değişiklikler yapabilir.
    11. Yayıma kabul edilen yazılar ilgili hakem değerlendirmeleri yazarlara gönderilir. Hakemlerin istediği değişiklik ve düzeltmeleri yaptıktan sonra düzenlenerek editöre gönderilen çalışma kontrol edilerek dizgi ve tasarım sürecine alınır ve yazının benzerlik analizi yapılır. Olumlu rapor alan çalışmalar, dizgi ve tasarım süreci tamamlandıktan sonra kontrol için son kez yazarlara gönderilir.
    12. Hakem raporları ve yazı hakkındaki yazışmalar dergi otomasyonu içinde arşivlenir.

Dergiye gönderilen özgün araştırma, inceleme ve derleme yazılarının incelenmeye alınabilmesi için Yazım Kuralları sayfasındaki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

Son Güncelleme Zamanı: 16.09.2021 00:43:59

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.