Ana Dili Eğitimi Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Nisan 2021
Bitiş: 1 Haziran 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Mehmet KURUDAYIOĞLU |


Duyuru: Dergimiz EBSCO Education Source veri tabanında dizinlenmeye başlamıştır.


Ana Dili Eğitimi Dergisi, Kış/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Ana Dili Eğitimi Dergisi, ana dili olarak Türkçenin eğitimi ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaları araştırmacılar ve eğitimciler başta olmak üzere geniş bir kitleye duyurmak amacıyla yayımlanmaktadır. 

Ana Dili Eğitimi Dergisi’nin kapsamı; dinleme eğitimi, konuşma eğitimi, okuma eğitimi, yazma eğitimi ve dil bilgisi öğretimi konu alanlarından oluşmaktadır. Dergimizde nitel, nicel ve karma yöntemli özgün araştırma makalelerine ve literatürü kapsamlı bir şekilde ele alan derleme makalelere yer verilmektedir. 


Ana Dili Eğitimi Dergisi

ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Mehmet KURUDAYIOĞLU |
Kapak Resmi


Duyuru: Dergimiz EBSCO Education Source veri tabanında dizinlenmeye başlamıştır.


Ana Dili Eğitimi Dergisi, Kış/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Ana Dili Eğitimi Dergisi, ana dili olarak Türkçenin eğitimi ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaları araştırmacılar ve eğitimciler başta olmak üzere geniş bir kitleye duyurmak amacıyla yayımlanmaktadır. 

Ana Dili Eğitimi Dergisi’nin kapsamı; dinleme eğitimi, konuşma eğitimi, okuma eğitimi, yazma eğitimi ve dil bilgisi öğretimi konu alanlarından oluşmaktadır. Dergimizde nitel, nicel ve karma yöntemli özgün araştırma makalelerine ve literatürü kapsamlı bir şekilde ele alan derleme makalelere yer verilmektedir. 


Cilt 9 - Sayı 1 - 30 Oca 2021
 1. Anlatma Becerileri Kapsamında 1-8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarına Bir Bakış: Konuşma ve Yazma Stratejilerinin Kullanımı
  Sayfalar 1 - 18
  Elif AKTAŞ, Bora BAYRAM
 2. Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Farkındalık Geliştirmede Okul Öncesi Çocuk Kitaplarımız Nitelikli mi?
  Sayfalar 19 - 44
  Arzu ARIKAN, Gözde TOMRİS, Gülhan YILMAZ BURSA, D. Merve TUNA
 3. Okuduğunu Anlayamayan Öğrencilerin Okuma Esnasındaki Bilişsel Davranışları ve Duygu Durumları
  Sayfalar 45 - 58
  Mustafa BAŞARAN
 4. Ana Dili Türkçe Olmayan Mülteci Çocuklarda Kelime Tanıma Envanterinin Kullanımı
  Sayfalar 59 - 75
  Ayşegül AVŞAR TUNCAY
 5. Akıcı Okuma, Okuduğunu Anlama ve Kelime Hazinesinin Geliştirilmesinde Kullanılan Bir Yöntem: Okuma Tiyatrosu
  Sayfalar 76 - 93
  Pınar KANIK UYSAL
 6. Ortaokul Öğrencilerinin Sözlü Anlatım Öz Yeterlik Algılarına Çeşitli Değişkenlerin Etkisi
  Sayfalar 94 - 110
  Selvi DEMİR, Muhsine BÖREKÇİ
 7. Öğrencilerin Konuşmalarında Karşılaşılan Söyleyiş ve Boğumlama Yanlışlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 111 - 130
  Keziban TEKŞAN, Ayşe KARACA
 8. Türkçe Öğretmenlerinin Ders Kitaplarına Bağlılıklarına Yönelik Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 131 - 150
  Neşe KARA ÖZKAN
 9. İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Erken Okuryazarlık Becerilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 151 - 165
  Burak DELİCAN, Seyit ATEŞ
 10. Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Çocuk Kitaplarına Yansıması
  Sayfalar 166 - 187
  Derya YÜCEL ÇETİN, Mediha MANGIR
 11. Hüseyin Yurttaş’ın Çocuk Kitaplarının Çocuk Edebiyatı Yapıtlarında Bulunması Gereken Özellikler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 188 - 209
  Yasin ÖZTÜRK, Nuray KAYADİBİ
 12. Türkçe Öğretim Programının ve Türkçe Ders Kitabının Dilbilim Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 210 - 224
  Mustafa Çağrı ÇAĞLAR, Mehmet CANBULAT
 13. İlkokul Düzeyinde Çocuk Edebiyatına İlişkin Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi
  Sayfalar 225 - 241
  Çavuş ŞAHİN, Esra TOPRAK
 14. İlkokul Düzeyinde Türkçe Dersinde Yaşanan Sorunlara Yönelik Çalışmaların Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması
  Sayfalar 242 - 261
  Yakup BALANTEKİN
 15. Wiki-Ed’de Şiir: Öğretmen Adaylarının Şiir ve Şiir Öğretimi Hakkındaki Ön Yargılarını Değiştirmek
  Sayfalar 262 - 274
  Kadir TEZEL, Büşra KİRAZ
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Nisan 2021
Bitiş: 1 Haziran 2021
Dizinler