Ana Dili Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Mehmet KURUDAYIOĞLU |

Extended Abstract en az 500 en fazla 750 kelime olmalıdır.

Gönderilen makalelerin Abstract ve Extended Abstract kısımlarında popüler arama motorlarının anında çeviri uygulamaları ile yapılan çevirilerin tercih edilmemesi ya da yayına sunulan eserlerin bilimselliğine yakışmayacak seviyede hatalarla dolu çevirilerinin gönderilmemesini, eserlerin gerekli kısımlarının çevirilerinin doğru bir İngilizce ve terminoloji kullanılarak yapılmasını önemle hatırlatırız. Bu hatırlatmamız göz önüne alınmayarak, İngilizce bölümlerinde problemler bulunan makaleler, bilimsel hakem onayından geçmiş olsalar bile, var olan yabancı dil problemleri halledilinceye kadar yayınlanmayacaktır.
 Detaylı bilgi için; http://www.anadiliegitimi.com/announcements 

Ana Dili Eğitimi Dergisi

ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Mehmet KURUDAYIOĞLU |
Kapak Resmi

Extended Abstract en az 500 en fazla 750 kelime olmalıdır.

Gönderilen makalelerin Abstract ve Extended Abstract kısımlarında popüler arama motorlarının anında çeviri uygulamaları ile yapılan çevirilerin tercih edilmemesi ya da yayına sunulan eserlerin bilimselliğine yakışmayacak seviyede hatalarla dolu çevirilerinin gönderilmemesini, eserlerin gerekli kısımlarının çevirilerinin doğru bir İngilizce ve terminoloji kullanılarak yapılmasını önemle hatırlatırız. Bu hatırlatmamız göz önüne alınmayarak, İngilizce bölümlerinde problemler bulunan makaleler, bilimsel hakem onayından geçmiş olsalar bile, var olan yabancı dil problemleri halledilinceye kadar yayınlanmayacaktır.
 Detaylı bilgi için; http://www.anadiliegitimi.com/announcements 

Cilt 7 - Sayı 4 - Eki 2019
 1. 2019 Cilt:7 Sayı:4 Jenerik Dosyası
  Sayfalar 1 - 1
  Genel Editör
 2. Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri
  Sayfalar 815 - 824
  Alper YONTAR
 3. Öğretmen Görüşlerine Göre Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Problemlerin Kaynakları
  Sayfalar 825 - 840
  Ömer ÇİFTÇİ, Celal UZUNYOL
 4. Ortaokul Okuma Becerileri Dersine Yönelik Öğretmenlerin Görüş ve Uygulamaları
  Sayfalar 841 - 856
  Cafer ÇARKIT
 5. İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Türk Öğrencilerin Kelime Öğrenme Stratejileri Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 857 - 875
  Murat HİSMANOĞLU, Yusuf Ziyaettin TURAN
 6. Türkçe Öğretmenlerinin Ders Kitaplarına Bağlılıkları Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
  Sayfalar 876 - 897
  Ahmet Tayfun ÖZTÜRK, Arif ÇERÇİ
 7. Eğitsel Oyunların Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenmeye Dönük Tutumlarına ve Konuşma Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 898 - 913
  Özgen KORKMAZ, Murat İNAL
 8. Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Tutumları ve Okuma Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 914 - 940
  Nurullah ŞAHİN
 9. Akran Destekli Yazmanın İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Başarı ve Performansına Etkisi: Bir Pilot Araştırma
  Sayfalar 941 - 963
  İsmail SARİKAYA, Ömer YILAR
 10. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Yazma Becerilerinin Geliştirilmesinde Dijital Öykülerin Etkisi
  Sayfalar 964 - 995
  Yasemin BAKİ
 11. Yedi İklim Türkçe Setinde Arapça Kökenli Sözcüklerin Sıklığı
  Sayfalar 996 - 1009
  Hüseyin ÖZÇAKMAK, Görkem Yılmaz TUTKU
 12. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Anlamsal Haritalama Tekniğinin Kelime Öğretimi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 1010 - 1028
  Mehmet KURUDAYIOĞLU, Remzi ZORPUZAN
 13. Web 2.0 Uygulamalarının Türkçe Eğitiminde Motivasyona Etkisi: Kahoot Örneği
  Sayfalar 1029 - 1047
  Filiz METE, Emre Fatih BATIBAY
 14. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda Yer Alan Temalardaki Metinlerin Kök Değerlerle İlişkisi
  Sayfalar 1048 - 1062
  Hasan Hüseyin MUTLU, Sinem DİNÇ
 15. Yabancılara Türkçe Öğretiminde “-mA˚k” ve “-mA˚” Mastar Eklerinin Öğretimi
  Sayfalar 1063 - 1076
  Mahir KALFA
 16. Velilerin Çocuk Edebiyatı Farkındalıkları ile Öğrencilerin Okuma Alışkanlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 1077 - 1094
  Nezaket DÜNDAR, Sedat MADEN
 17. Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Yer Alan Değerler Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 1095 - 1114
  Bayram BAŞ, Yeliz BİROS
 18. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Paylaşımına Yönelik Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 1115 - 1129
  Gürkan MORALI, Ali GÖÇER
 19. Aynı Sınıf Düzeyi İçin Hazırlanan Türkçe Ders Kitaplarının Ortak Sözvarlığı Açısından Karşılaştırılması
  Sayfalar 1130 - 1140
  Özay KARADAĞ
 20. Metin Türlerine Dayalı Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Akran Zorbalığı Algısına Etkisi
  Sayfalar 1141 - 1163
  Elvide KANTAR, Başak UYSAL
 21. Sanatsal Bir Uyaran Olarak Çocuk Tiyatroları
  Sayfalar 1164 - 1178
  Metin AKYÜZ
 22. Türkçe Eğitimi Açısından Celal Nuri İleri’nin “Yeni Alfabe ve İmla Dersleri” Adlı Eseri
  Sayfalar 1179 - 1194
  Salim PİLAV, Sevinç İNAÇ
Dizinler