Ana Dili Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Mehmet KURUDAYIOĞLU | http://dergipark.gov.tr/aded
Extended Abstract en az 500 en fazla 750 kelime olmalıdır.

Gönderilen makalelerin Abstract ve Extended Abstract kısımlarında popüler arama motorlarının anında çeviri uygulamaları ile yapılan çevirilerin tercih edilmemesi ya da yayına sunulan eserlerin bilimselliğine yakışmayacak seviyede hatalarla dolu çevirilerinin gönderilmemesini, eserlerin gerekli kısımlarının çevirilerinin doğru bir İngilizce ve terminoloji kullanılarak yapılmasını önemle hatırlatırız. Bu hatırlatmamız göz önüne alınmayarak, İngilizce bölümlerinde problemler bulunan makaleler, bilimsel hakem onayından geçmiş olsalar bile, var olan yabancı dil problemleri halledilinceye kadar yayınlanmayacaktır.
 Detaylı bilgi için; http://www.anadiliegitimi.com/announcements 

Ana Dili Eğitimi Dergisi

ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Mehmet KURUDAYIOĞLU | http://dergipark.gov.tr/aded
Kapak Resmi

101.418

264.725
Extended Abstract en az 500 en fazla 750 kelime olmalıdır.

Gönderilen makalelerin Abstract ve Extended Abstract kısımlarında popüler arama motorlarının anında çeviri uygulamaları ile yapılan çevirilerin tercih edilmemesi ya da yayına sunulan eserlerin bilimselliğine yakışmayacak seviyede hatalarla dolu çevirilerinin gönderilmemesini, eserlerin gerekli kısımlarının çevirilerinin doğru bir İngilizce ve terminoloji kullanılarak yapılmasını önemle hatırlatırız. Bu hatırlatmamız göz önüne alınmayarak, İngilizce bölümlerinde problemler bulunan makaleler, bilimsel hakem onayından geçmiş olsalar bile, var olan yabancı dil problemleri halledilinceye kadar yayınlanmayacaktır.
 Detaylı bilgi için; http://www.anadiliegitimi.com/announcements 

Cilt: 6 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 3 - Tem 2018
 1. 2018 Cilt:6 Sayı:3 Jenerik Dosyası
  Sayfalar 1 - 1
  Genel Editör
 2. Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğretenlerin Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 538 - 552
  Kübra ŞENGÜL
 3. Beyin Araştırmaları Işığında Yabancı Dil Sınıflarında Anadili Kullanımı
  Sayfalar 553 - 568
  Filiz MERGEN
 4. Yaratıcı Dramanın Şiir Yazmaya Yönelik Tutuma Etkisi
  Sayfalar 569 - 590
  Mahmut ARPAĞ
 5. Ekran Okumada Bir Yol: Ağ Araştırması’na Dayalı Öğretim Yoluyla Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 591 - 635
  Hacer ULU, Mustafa ULUSOY
 6. Dil Bilgisine Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 636 - 651
  Perihan Gülce ÖZKAYA, Mustafa Volkan COŞKUN
 7. Yazma Becerisi Etkinliklerinde Algısal Öğrenme ve Drama İlişkisi
  Sayfalar 652 - 669
  Işılay TERZİOĞLU ÜNVEREN
 8. İlkokul Türkçe 1 Ders Kitabının Öğretim Programındaki Temel Beceriler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 670 - 683
  Mehmet KURUDAYIOĞLU, Taşkın SOYSAL
 9. Türkçe Öğretiminde Kaynak Metinlerin Kullanılmasına Uygun Durumların Oluşturulması
  Sayfalar 684 - 713
  Mehtap ÖZDEN
 10. Okulöncesi Dönem Öğretmenlerinin Çocuk Edebiyatı Yapıtlarını Seçme Ölçütü Olarak Yazınsal Karakterlere Yükledikleri Anlam
  Sayfalar 714 - 729
  Sevilay BULUT
 11. An Analysis of the Accusative Case Use of Learners of Turkish as a Foreign Language
  Sayfalar 730 - 746
  Nalan KIZILTAN, Işıl ATLI
 12. Okuma Çemberleri: Niçin ve Nasıl? Örnek Bir Uygulama
  Sayfalar 747 - 765
  Birsen DOĞAN, Kasım YILDIRIM, Hülya ÇERMİK, Seyit ATEŞ
 13. Peyami Safa’nın Server Bedi Adıyla Yazdığı Masallarının Genel Bir Değerlendirmesi
  Sayfalar 766 - 801
  Keziban TEKŞAN, Derya Yeşim ALTAŞ
 14. Çocuklar İçin Hazırlanan Masal Kitaplarındaki Dil Dışı Göstergelerin İncelenmesi
  Sayfalar 802 - 812
  Zeynep ÇETİNKAYA EDİZER, Meltem Merve KONU
 15. Okuma-Yazma Bilmeyen Yetişkinlerin Okuma-Yazma Öğrenme Nedenlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 813 - 826
  Özgür BABAYİĞİT, Ayhan GÖKÇE
 16. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Teknoloji Entegrasyonu
  Sayfalar 827 - 839
  Bayram BAŞ, Tuğba YILDIRIM
 17. Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Özel Durumlarda” Kullandıkları Kalıp Sözler
  Sayfalar 840 - 858
  Nigar İPEK EĞİLMEZ
 18. İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Süreç Temelli Yazma Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 859 - 876
  Ömer Faruk TAVŞANLI, Abdullah KALDIRIM
 19. Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Duygu Durumu Bildiren İfadelerin Öğrenilme Düzeyi
  Sayfalar 877 - 893
  Nezir TEMUR, Hatice ARSLAN