Ana Dili Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Mehmet KURUDAYIOĞLU | http://dergipark.gov.tr/aded

Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED), genel olarak bir dilin, özel olarak Türkçenin eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları akademisyenlere ve kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlanmaktadır.


2018 yılından itibaren dergimizde yayınlanacak Türkçe yazılmış makalelerde İngilizce geniş özet (extended abstract) istenecektir. Detaylı bilgi için; http://www.anadiliegitimi.com/announcements 

Ana Dili Eğitimi Dergisi

ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Mehmet KURUDAYIOĞLU | http://dergipark.gov.tr/aded
Kapak Resmi

79.241

192.949

Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED), genel olarak bir dilin, özel olarak Türkçenin eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları akademisyenlere ve kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlanmaktadır.


2018 yılından itibaren dergimizde yayınlanacak Türkçe yazılmış makalelerde İngilizce geniş özet (extended abstract) istenecektir. Detaylı bilgi için; http://www.anadiliegitimi.com/announcements 

Cilt: 6 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 1 - Oca 2018
 1. 2018 Cilt:6 Sayı:1 Jenerik Dosyası
  Sayfalar 1 - 1
  Genel Editör
 2. Kelime Hazinesinin Zihinsel Boyutu
  Sayfalar 1 - 16
  Mehmet KURUDAYIOĞLU
 3. Polonya’daki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Türk Edebiyatı Bilgi Düzeyleri
  Sayfalar 17 - 31
  Cem ERDEM
 4. İlkokul Öğrencileri Ne Yazar? : İlkokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Metin Türü, Konu ve İçerik Tercihlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 32 - 47
  Ömer Faruk TAVŞANLI
 5. “Öğretmenlerin İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 48 - 67
  Derya YILDIZ, Mehmet Yaşar KILIÇ, Mustafa YAVUZ
 6. Suriyeli Mültecilerin Türkçe Kursuna Başlamadan Önceki Söz Varlığı Durumları
  Sayfalar 68 - 94
  Emrah BOYLU, Pınar ÇAL
 7. İkinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlığı Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 95 - 113
  Esra Örs, Bayram BAŞ
 8. Televizyon Dolayımıyla Melezleşen Çocuk Oyunları
  Sayfalar 114 - 133
  Zeynep GÜLTEKİN AKÇAY
 9. Abdullah Cevdet’in II. Abdülhamit’e Duyduğu Nefretin Kahriyât Adlı Kitabına Yansımaları ve Bu Nefretin Sembollerinden Hüseyin Necati Efendi
  Sayfalar 134 - 147
  Merve Nur Güneş
 10. Ekran Okuma Öz Yeterlik Algı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 148 - 165
  Hacer ULU
 11. Sözlü İletişim Becerilerinin Geliştirilmesine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Yaptıkları Çalışmaların İncelenmesi
  Sayfalar 166 - 182
  Özge Erdoğan, Fatma Gül Uzuner, Ahmet Gülay
 12. Çok Katmanlı Okuryazarlık Bağlamında Oyunlaştırmanın Türkçe Öğretim Sürecine Katkısı
  Sayfalar 183 - 201
  Mazhar BAL
 13. Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Okur Özyeterlikleri ile Okuduklarını Anlama Becerileri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 202 - 219
  Hatice ALTUNKAYA
 14. Makedonya’da İlköğretim 7. Sınıfta Öğrenim Gören Türk Öğrencilerin Konuşma Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 220 - 237
  Nuray KAYADİBİ, Necati DEMİR
 15. 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Tutumlarının Türkçe Dersine İlişkin Tutum Üzerindeki Etkisinde Cinsiyetin Rolü: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
  Sayfalar 238 - 259
  Yasemin BAKİ
 16. Dil Bilgisi Öğretiminin 2004-2017 Yılları Arası Türkçe Dersi Öğretim Programları Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 260 - 280
  Ali Ferhat ÖMEROĞLU