Journal of Mother Tongue Education
Cover Image
ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Mehmet KURUDAYIOĞLU | http://dergipark.gov.tr/aded

Journal of Mother Tongue Education (JOMTE) is published with the intention of presenting the scientific researches to scholars and public opinion, which are broadly issues of language subjects, and specifically related to Turkish language education on a local and global scope. Theoretical and applied studies are the issues of the journal, which handle the problems faced in mother language education, and offer solutions to problematic areas.

Journal of Mother Tongue Education

ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Mehmet KURUDAYIOĞLU | http://dergipark.gov.tr/aded
Cover Image

120.530

347.555

Journal of Mother Tongue Education (JOMTE) is published with the intention of presenting the scientific researches to scholars and public opinion, which are broadly issues of language subjects, and specifically related to Turkish language education on a local and global scope. Theoretical and applied studies are the issues of the journal, which handle the problems faced in mother language education, and offer solutions to problematic areas.

Volume: 7 Issue: 1 Last Issue
Volume 7 - Issue 1 - Jan 2019
 1. 2019 Cilt:7 Sayı:1 Jenerik Dosyası
  Pages 1 - 1
  Genel Editör
 2. Kurgusal Çocuk Edebiyatının Mesleki Boyutu
  Pages 1 - 10
  Osman TURHAN, Bayram BAŞ
 3. Öğretmen Adaylarının Türkçe Öğretimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
  Pages 11 - 27
  Aliye ERDEM, Ayşegül BAYRAKTAR
 4. Türkçe Öğretmenlerinin Anlama Becerilerinde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Görüşleri
  Pages 28 - 64
  Betül KERAY DİNÇEL, Kemalettin DENİZ
 5. Incorporating and Combining Technology and Literature into Language Teaching to Enhance Creativity
  Pages 65 - 78
  Hakan DEMİRÖZ
 6. 1980-2008 Yılları Arasında Yazılmış Yerli Çocuk Tiyatrosu Metinlerinin Söz Varlığı Açısından İncelenmesi
  Pages 79 - 93
  Erhan ŞEN
 7. Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sözcük Düzeyinde Yazım Yanlışlarının İncelenmesi
  Pages 94 - 114
  Özgür BABAYİĞİT
 8. Türkçe Dersi Kapsamında Gerçekleştirilen Yaratıcı Yazma Uygulamalarının Öğrencilerin Tutumları Üzerindeki Etkisinin Meta-Analiz İle İncelenmesi
  Pages 115 - 129
  Nurullah ŞAHİN
 9. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Yaptıkları Sözdizimi Hatalarının İncelenmesi
  Pages 130 - 140
  Zeynep Zeliha BAYAZIT
 10. Öğretmen Adaylarının Okuma Çemberlerinde Üstlendikleri Rollere İlişkin Görüşleri
  Pages 141 - 157
  Birsen DOĞAN, Hülya ÇERMİK, Seyit ATEŞ, Kasım YILDIRIM
 11. Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Konuşma Becerisine Yönelik Söz Varlığı
  Pages 158 - 178
  Mahir KALFA
 12. Ardahan Türkülerinin Söz Varlığı ve Kültürel Motifler Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 179 - 189
  Mustafa Kemal ÖZTÜRK
 13. Öyküleyici Metin Türünde Yazma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bir Uygulama: Kurgu Merdiveni
  Pages 190 - 204
  Emre CAN, Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL
 14. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kaygı Üzerine Yapılan Araştırmaların İncelenmesi
  Pages 205 - 216
  Faruk POLATCAN
 15. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metin Odaklı Dilbilgisi Öğretimi Üzerine Öğrenci Görüşleri
  Pages 217 - 234
  Özlem YILMAZ, Şükran DİLİDÜZGÜN
 16. Türkçe Eğitimi Konularını Temel Alan Drama Çalışmalarına Yönelik Bir İnceleme
  Pages 235 - 255
  Gıyasettin AYTAŞ, Şeyda ÖZCAN
 17. Bilgisayar Destekli Materyal Kullanımının Öğrencilerin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
  Pages 256 - 272
  Esra KARAKUŞ TAYŞİ
 18. Türk Dilli Gruplara Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Dikkat Edilecek Noktalar
  Pages 273 - 284
  Gülsün MEHMET