Ana Dili Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Mehmet KURUDAYIOĞLU | http://dergipark.gov.tr/aded
Extended Abstract en az 500 en fazla 750 kelime olmalıdır.

Gönderilen makalelerin Abstract ve Extended Abstract kısımlarında popüler arama motorlarının anında çeviri uygulamaları ile yapılan çevirilerin tercih edilmemesi ya da yayına sunulan eserlerin bilimselliğine yakışmayacak seviyede hatalarla dolu çevirilerinin gönderilmemesini, eserlerin gerekli kısımlarının çevirilerinin doğru bir İngilizce ve terminoloji kullanılarak yapılmasını önemle hatırlatırız. Bu hatırlatmamız göz önüne alınmayarak, İngilizce bölümlerinde problemler bulunan makaleler, bilimsel hakem onayından geçmiş olsalar bile, var olan yabancı dil problemleri halledilinceye kadar yayınlanmayacaktır.
 Detaylı bilgi için; http://www.anadiliegitimi.com/announcements 

Ana Dili Eğitimi Dergisi

ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Mehmet KURUDAYIOĞLU | http://dergipark.gov.tr/aded
Kapak Resmi

117.087

330.555
Extended Abstract en az 500 en fazla 750 kelime olmalıdır.

Gönderilen makalelerin Abstract ve Extended Abstract kısımlarında popüler arama motorlarının anında çeviri uygulamaları ile yapılan çevirilerin tercih edilmemesi ya da yayına sunulan eserlerin bilimselliğine yakışmayacak seviyede hatalarla dolu çevirilerinin gönderilmemesini, eserlerin gerekli kısımlarının çevirilerinin doğru bir İngilizce ve terminoloji kullanılarak yapılmasını önemle hatırlatırız. Bu hatırlatmamız göz önüne alınmayarak, İngilizce bölümlerinde problemler bulunan makaleler, bilimsel hakem onayından geçmiş olsalar bile, var olan yabancı dil problemleri halledilinceye kadar yayınlanmayacaktır.
 Detaylı bilgi için; http://www.anadiliegitimi.com/announcements 

Cilt: 7 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 1 - Oca 2019
 1. 2019 Cilt:7 Sayı:1 Jenerik Dosyası
  Sayfalar 1 - 1
  Genel Editör
 2. Kurgusal Çocuk Edebiyatının Mesleki Boyutu
  Sayfalar 1 - 10
  Osman TURHAN, Bayram BAŞ
 3. Öğretmen Adaylarının Türkçe Öğretimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 11 - 27
  Aliye ERDEM, Ayşegül BAYRAKTAR
 4. Türkçe Öğretmenlerinin Anlama Becerilerinde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 28 - 64
  Betül KERAY DİNÇEL, Kemalettin DENİZ
 5. Incorporating and Combining Technology and Literature into Language Teaching to Enhance Creativity
  Sayfalar 65 - 78
  Hakan DEMİRÖZ
 6. 1980-2008 Yılları Arasında Yazılmış Yerli Çocuk Tiyatrosu Metinlerinin Söz Varlığı Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 79 - 93
  Erhan ŞEN
 7. Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sözcük Düzeyinde Yazım Yanlışlarının İncelenmesi
  Sayfalar 94 - 114
  Özgür BABAYİĞİT
 8. Türkçe Dersi Kapsamında Gerçekleştirilen Yaratıcı Yazma Uygulamalarının Öğrencilerin Tutumları Üzerindeki Etkisinin Meta-Analiz İle İncelenmesi
  Sayfalar 115 - 129
  Nurullah ŞAHİN
 9. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Yaptıkları Sözdizimi Hatalarının İncelenmesi
  Sayfalar 130 - 140
  Zeynep Zeliha BAYAZIT
 10. Öğretmen Adaylarının Okuma Çemberlerinde Üstlendikleri Rollere İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 141 - 157
  Birsen DOĞAN, Hülya ÇERMİK, Seyit ATEŞ, Kasım YILDIRIM
 11. Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Konuşma Becerisine Yönelik Söz Varlığı
  Sayfalar 158 - 178
  Mahir KALFA
 12. Ardahan Türkülerinin Söz Varlığı ve Kültürel Motifler Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 179 - 189
  Mustafa Kemal ÖZTÜRK
 13. Öyküleyici Metin Türünde Yazma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bir Uygulama: Kurgu Merdiveni
  Sayfalar 190 - 204
  Emre CAN, Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL
 14. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kaygı Üzerine Yapılan Araştırmaların İncelenmesi
  Sayfalar 205 - 216
  Faruk POLATCAN
 15. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metin Odaklı Dilbilgisi Öğretimi Üzerine Öğrenci Görüşleri
  Sayfalar 217 - 234
  Özlem YILMAZ, Şükran DİLİDÜZGÜN
 16. Türkçe Eğitimi Konularını Temel Alan Drama Çalışmalarına Yönelik Bir İnceleme
  Sayfalar 235 - 255
  Gıyasettin AYTAŞ, Şeyda ÖZCAN
 17. Bilgisayar Destekli Materyal Kullanımının Öğrencilerin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
  Sayfalar 256 - 272
  Esra KARAKUŞ TAYŞİ
 18. Türk Dilli Gruplara Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Dikkat Edilecek Noktalar
  Sayfalar 273 - 284
  Gülsün MEHMET