Journal of Mother Tongue Education
Cover Image
ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Mehmet KURUDAYIOĞLU | http://dergipark.gov.tr/aded

124.683

391.967

Journal of Mother Tongue Education (JOMTE) is published with the intention of presenting the scientific researches to scholars and public opinion, which are broadly issues of language subjects, and specifically related to Turkish language education on a local and global scope. Theoretical and applied studies are the issues of the journal, which handle the problems faced in mother language education, and offer solutions to problematic areas.

Journal of Mother Tongue Education

ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Mehmet KURUDAYIOĞLU | http://dergipark.gov.tr/aded
Cover Image

124.683

391.967

Journal of Mother Tongue Education (JOMTE) is published with the intention of presenting the scientific researches to scholars and public opinion, which are broadly issues of language subjects, and specifically related to Turkish language education on a local and global scope. Theoretical and applied studies are the issues of the journal, which handle the problems faced in mother language education, and offer solutions to problematic areas.

Volume 7 - Issue 2 - Apr 2019
 1. 2019 Cilt:7 Sayı:2 Jenerik Dosyası
  Pages 0 - 0
  Genel Editör
 2. Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Algıları
  Pages 285 - 302
  Mehmet ÖZDEMİR, Fatih Mehmet TULUMCU, Feride İDİ TULUMCU
 3. Türkçenin Eklemeli Yapısının İlkokul 1. Sınıf İlk Okuma Yazma Kitabında Kullanımı
  Pages 303 - 320
  Hülya ÇORA, Aylin SÖZER ÇAPAN
 4. İkna Etme Tekniğinin Konuşma Tutumu Üzerindeki Etkisi
  Pages 321 - 336
  Muharrem Kürşad YANGİL, Fulya Topçuoğlu Ünal
 5. Drama Yönteminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Masal Yazma Becerilerine Etkisi
  Pages 337 - 352
  Fatih Çetin ÇETİNKAYA, Abdurrahman Baki TOPÇAM, Muhammet SÖNMEZ
 6. 1.-8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metne Dayalı Anlama Sorularının İncelenmesi
  Pages 353 - 367
  Zuhal ÇELİKTÜRK SEZGİN, Yasemin Gül GEDİKOĞLU ÖZİLHAN
 7. Gülten Dayıoğlu’nun Gezi Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 368 - 383
  Keziban TEKŞAN, Sultan Ecem AKKAYA, Enes ÇİNPOLAT
 8. İlkokul (1-4) Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâye Edici Metinlerin Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Kök Değerler Bakımından İncelenmesi
  Pages 384 - 401
  Halil İbrahim ÖKSÜZ, Neticeyi Tayyibe EKEN
 9. Yahya Kemal Beyatlı’nın Eserlerinin Eğitsel Değerler Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 402 - 418
  Cengiz ALYILMAZ, Harun ŞAHİN
 10. Ana Dili Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi
  Pages 419 - 435
  Beytullah KARAGÖZ, İmran KOÇ ARDIÇ
 11. Türkçe Öğretiminde Yazma Öğretimine Akademik Türkçe Aşamasında Yabancı Öğrenciler Üzerinden Bir Bakış
  Pages 436 - 449
  H. Neslihan DEMİRİZ, Alpaslan OKUR
 12. Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutumları
  Pages 450 - 468
  Meral GÖZÜKÜÇÜK
 13. Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Özetleme Etkinlikleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 469 - 485
  Özay KARADAĞ