Ana Dili Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Mehmet KURUDAYIOĞLU | http://dergipark.gov.tr/aded

Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED), genel olarak bir dilin, özel olarak Türkçenin eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları akademisyenlere ve kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlanmaktadır.


2018 yılından itibaren dergimizde yayınlanacak Türkçe yazılmış makalelerde İngilizce geniş özet (extended abstract) istenecektir. Detaylı bilgi için; http://www.anadiliegitimi.com/announcements 

Ana Dili Eğitimi Dergisi

ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Mehmet KURUDAYIOĞLU | http://dergipark.gov.tr/aded
Kapak Resmi

88.731

219.431

Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED), genel olarak bir dilin, özel olarak Türkçenin eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları akademisyenlere ve kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlanmaktadır.


2018 yılından itibaren dergimizde yayınlanacak Türkçe yazılmış makalelerde İngilizce geniş özet (extended abstract) istenecektir. Detaylı bilgi için; http://www.anadiliegitimi.com/announcements 

Cilt: 6 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 2 - Nis 2018
 1. 2018 Cilt:6 Sayı:2 Jenerik Dosyası
  Sayfalar 1 - 1
  Genel Editör
 2. Okuma Kültürü Edindirme Sürecinde Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Niteliği Üzerine Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 281 - 296
  Olcay Saltık
 3. Yaratıcı Drama Yönteminin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Motivasyonu ve Tutumlarına Etkisi
  Sayfalar 297 - 313
  Tolga Erdogan, Özge Erdoğan, Fatma Gül Uzuner
 4. Türkçede Pekiştirme Sıfatlarına Eleştirisel Bir Bakış
  Sayfalar 314 - 324
  Ebru Koç
 5. Çok Uluslu Aileye Sahip İki Dilli Çocukların Türkçe Sözlü Dil Becerilerinin Yanlış Çözümleme Yöntemine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 325 - 342
  Gülnur Aydın, Mesut Gün
 6. Okuduğunu Anlamada Yaratıcı Dramanın Etkisi ve Önemi
  Sayfalar 343 - 368
  Emine Çöklü Özkan
 7. Türkçe Metinleri Okumaya Karşı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Tutumunun Belirlenmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
  Sayfalar 369 - 385
  Muhammed Eyyüp Sallabaş, Talha Göktentürk, Emre Yazıcı
 8. Türkçe Öğrenen Mısırlı Öğrencilerin Yazılı Anlatım Çalışmalarında Bağdaşıklık: Kahire Örneği
  Sayfalar 386 - 419
  Salih Kürşad Dolunay, Melda İrem Mantı
 9. Eylül Romanında Aşkı Hazırlayan Ortam ve Unsurlar
  Sayfalar 420 - 434
  Hidayet Özcan
 10. Türkiye Türkçesinde Tezlik Bildiren Bir Özel Yapı Üzerine
  Sayfalar 435 - 454
  Mehmet Altınöz
 11. Veli ve Öğretmen Gözüyle İlkokul Öğrencilerinde Yazı Okunaklılığı
  Sayfalar 455 - 476
  Mehmet Katrancı, Yasemin Kuşdemir, Fatih Arslan
 12. İkinci Dilde Sesletim Öğretiminin Özüne Dair Bir Tartışma: Metodolojilerin Çatışması
  Sayfalar 477 - 497
  Arif Bakla, Mehmet Demirezen
 13. Derin Anlamın Kurucu Öğesi Olarak Duygusal Anlam: Yazın Öğretimi Temelli Bir Bakış
  Sayfalar 498 - 511
  Sevgi Sevim Çıkrıkçı
 14. Türkçe Eğitimi Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 512 - 531
  Sümeyra Boyacı, Selmi Demirkol
 15. Dil Eğitimi Araştırmaları İçin Bir Değişken Önerisi: Kelime Hazinesi Katsayısı
  Sayfalar 532 - 537
  Özay Karadağ