Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of the Activities in Turkish Language and Turkish Culture Textbooks for Grades 1-8 according to the Achievements in the Ministry of National Educationn Program

Yıl 2021, Cilt: 9 Sayı: 3, 655 - 669, 26.07.2021
https://doi.org/10.16916/aded.745587

Öz

There are many factors that can shape the learning process positively or negatively. The conditions of the teacher, the textbooks and the learning environment are of great importance in order for the process to function properly and to bring the gains targeted by the curriculum to the students. The quality of the course materials, as well as the equipment of the course teachers for the target language and culture, is one of the issues that should be emphasized carefully in terms of drawing the boundaries of mind maps consisting of the mother tongue and national cultures of Turks living abroad. This study was carried out to evaluate the status of Turkish Language and Turkish Culture Textbooks published in 2019 in terms of meeting the gains in the program which prepared by Turkish National Education Ministry in 2018 for Turkish children at levels 1-4 and 5-8 who are living abroad, trying to learn their native language and national culture in their geography. Within the scope of the study, the books of the Ministry were investigated by document analysis and analyzed by content analysis methods. According to the result of the qualitative research, the definitive results and solution suggestions regarding the compatibility of the textbooks and the activities in these books with the achievements are included.

Kaynakça

 • Arı, G. (2019). Türkçe ve Türk kültürü 4 (Ders kitabı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Arıcı, B. ve Kırkkılıç, H. A. (2017). Yurt dışında görev yapan Türkçe ve Türk kültürü öğretmenlerinin Türkçe ve Türk Kültürü derslerine ilişkin görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(41), 480-500.
 • Çelik, Y. ve Gülcü, İ. (2016). Yurt dışında kullanılan Türkçe ve Türk kültürü ders kitaplarına yönelik öğretmen görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 287-296.
 • Demir, T. (2010). Yurt dışındaki Türk çocukları için Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretim programı kapsamındaki Türkçe dersi kazanımlarının değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 913-937.
 • Demirbaş, H. (2014). Eğitim-kültür açısından Avrupa’daki Türk çocukları sorunlar ve çözümler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Deniz, K. (2019). Türkçe ve Türk kültürü 5 (Ders kitabı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Doğan, Y. (2019). Türkçe ve Türk kültürü 6 (Ders kitabı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Ekiz, D. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Güzel, A. (2014). İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi (Almanya örneği). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Karadağ, Ö. ve Baş, B. (2019). Türkçe ve Türk Kültürü dersine dair ihtiyaç analizi. Sakarya University Journal of Education, 9(3), 434-454DOI: 10.19126/suje.644826.
 • Karatay, H. (2019). Türkçe ve Türk kültürü 8 (Ders kitabı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Keskin, H. K. (2019). Türkçe ve Türk kültürü 3 (Ders kitabı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Kurudayıoğlu, M. (2019). Türkçe ve Türk kültürü 7 (Ders kitabı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • MEB. (2018). Yurt dışındaki Türk çocukları için Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretim programı (1-8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Melanlıoğlu, D. (2008). Kültür aktarımı açısından Türkçe öğretim programları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 33(150), 64-73.
 • Sidekli, S. (2019). Türkçe ve Türk Kültürü 1 (Ders kitabı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Şen, Ü. (2010). Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ana dili eğitimine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışma ve uygulamalar. Journal Of World Of Turks/ Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, 2(3), 239-253.
 • Şen, Ü. (2019). Türkçe ve Türk kültürü 2 (Ders kitabı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Yağmur, K. (2010). Batı Avrupa’da uygulanan dil politikaları kapsamında Türkçe öğretiminin değerlendirilmesi. Bilig Dergisi, 55, 221-242.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, C. (2012). Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretimi (Almanya örneği). Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara.

1-8 Seviyeleri Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitapları’ndaki Etkinliklerin Milli Eğitim Bakanlığı Programındaki Kazanımlara Göre Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt: 9 Sayı: 3, 655 - 669, 26.07.2021
https://doi.org/10.16916/aded.745587

Öz

Öğrenme sürecini olumlu ya da olumsuz yönde şekillendirebilecek birçok etken vardır. Sürecin sağlıklı işleyebilmesi ve öğretim programlarının hedeflediği kazanımların öğrencilere kazandırılması noktasında dersin öğretmeni, ders kitapları ve öğrenme ortamının şartları büyük önem taşımaktadır. Dersin öğretmenlerinin hedef dile ve kültüre yönelik donanımlarının yanı sıra ders materyallerinin niteliği yurt dışında yaşayan Türklerin ana dillerinden ve milli kültürlerinden oluşan zihin haritalarının sınırlarını çizmesi açısından özenle üzerinde durulması gereken konulardandır. Yapılan araştırma yurt dışında yaşayan, ana dilini ve milli kültürünü içinde yaşadığı coğrafyada öğrenmeye çalışan Türk çocukları için 2019 yılında yayımlanan 1-4 ve 5-8. seviye Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitapları'nda yer alan etkinliklerin, 2018 yılında hazırlanan Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programındaki kazanımları karşılama durumunu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının söz konusu ders kitapları doküman incelemesi yoluyla incelenerek içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Nitel hüviyetteki araştırmanın sonucuna göre ders kitapları ve bu kitaplarda bulunan etkinliklerin kazanımlarla uyumu konusuna ilişkin belirleyici sonuçlara ve çözüm önerilerine yer verilmiştir.

Kaynakça

 • Arı, G. (2019). Türkçe ve Türk kültürü 4 (Ders kitabı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Arıcı, B. ve Kırkkılıç, H. A. (2017). Yurt dışında görev yapan Türkçe ve Türk kültürü öğretmenlerinin Türkçe ve Türk Kültürü derslerine ilişkin görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(41), 480-500.
 • Çelik, Y. ve Gülcü, İ. (2016). Yurt dışında kullanılan Türkçe ve Türk kültürü ders kitaplarına yönelik öğretmen görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 287-296.
 • Demir, T. (2010). Yurt dışındaki Türk çocukları için Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretim programı kapsamındaki Türkçe dersi kazanımlarının değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 913-937.
 • Demirbaş, H. (2014). Eğitim-kültür açısından Avrupa’daki Türk çocukları sorunlar ve çözümler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Deniz, K. (2019). Türkçe ve Türk kültürü 5 (Ders kitabı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Doğan, Y. (2019). Türkçe ve Türk kültürü 6 (Ders kitabı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Ekiz, D. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Güzel, A. (2014). İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi (Almanya örneği). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Karadağ, Ö. ve Baş, B. (2019). Türkçe ve Türk Kültürü dersine dair ihtiyaç analizi. Sakarya University Journal of Education, 9(3), 434-454DOI: 10.19126/suje.644826.
 • Karatay, H. (2019). Türkçe ve Türk kültürü 8 (Ders kitabı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Keskin, H. K. (2019). Türkçe ve Türk kültürü 3 (Ders kitabı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Kurudayıoğlu, M. (2019). Türkçe ve Türk kültürü 7 (Ders kitabı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • MEB. (2018). Yurt dışındaki Türk çocukları için Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretim programı (1-8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Melanlıoğlu, D. (2008). Kültür aktarımı açısından Türkçe öğretim programları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 33(150), 64-73.
 • Sidekli, S. (2019). Türkçe ve Türk Kültürü 1 (Ders kitabı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Şen, Ü. (2010). Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ana dili eğitimine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışma ve uygulamalar. Journal Of World Of Turks/ Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, 2(3), 239-253.
 • Şen, Ü. (2019). Türkçe ve Türk kültürü 2 (Ders kitabı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Yağmur, K. (2010). Batı Avrupa’da uygulanan dil politikaları kapsamında Türkçe öğretiminin değerlendirilmesi. Bilig Dergisi, 55, 221-242.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, C. (2012). Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretimi (Almanya örneği). Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kadir Kaan BÜYÜKİKİZ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye


Ayşegül GÜLER YILDIZ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TÖMER
0000-0002-7149-463X
Türkiye


Fatma KIZDIRICI
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TÖMER
0000-0002-7922-0553
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 26 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Büyükikiz, K. K. , Güler Yıldız, A. & Kızdırıcı, F. (2021). 1-8 Seviyeleri Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitapları’ndaki Etkinliklerin Milli Eğitim Bakanlığı Programındaki Kazanımlara Göre Değerlendirilmesi . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 9 (3) , 655-669 . DOI: 10.16916/aded.745587

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.