Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

An Evaluation of Phoneme-Letter Frequency Regarding to Turkish Education

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 1, 1 - 13, 30.01.2020
https://doi.org/10.16916/aded.644388

Öz

Frequency studies on a language reveal
important information for the education of that language. Common frequency
studies are aimed at identifying the most commonly used words in a language.
The mainspring of these studies is that in almost every language, some words
are used more frequently than others. Determining the frequently used words in
the language and giving priority to teaching these words in the planning of the
educational process facilitates the functional teaching of the language. The
majority of the studies on frequency in Turkish are aimed at determining the
frequency of words and limited idioms and proverbs. There is no comprehensive
study on phoneme-letter frequency. In this study, the phonetic frequency of
Turkish was determined from two basic perspectives. Firstly, the headings in
the Turkish Dictionary were analyzed in terms of phoneme-letter frequency.
Secondly, the phoneme-letter frequency in general written use of the language
was determined by taking a sample from a pool created for corpus studies. The
obtained data related to the phoneme-letter frequency were evaluated by
comparing. In the discussion and conclusion part of the study, the data
obtained from the phoneme-letter frequency were evaluated and the clusters used
in the first literacy teaching were evaluated, and the extent to which the
first literacy phoneme sets overlap with the Turkish phonetic features was
discussed. Finally, it was evaluated how the data related to the phoneme-letter
frequency can be used in teaching Turkish to foreigners.

Kaynakça

 • Baş, B. ve Karadağ, Ö. (2012). Söz varlığı üzerine yurt dışında ve Türkiye’de yapılan temel araştırmalar. Millî Eğitim, 193, 81-105.
 • Çimen, C., Akleylek, S. ve Akyıldız, E. (2007). Şifrelerin matematiği: Kriptografi. Ankara: ODTU Yayıncılık.
 • Dolunay, S.K. (2009). İlköğretim ikinci kademede zaman ekleri ve fonksiyonlarının öğretimi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • Ferah, A. (2011). 2005 Türkçe öğretim programı ve ses temelli cümle yönteminin ses sıklığı ve hece oluşturma açısından incelenmesi. Çağdaş Eğitim, 36 (383), 34-41.
 • Komisyon. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Komisyon. (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Korkmaz, Z.(1992). Gramer terimleri sözlüğü. Ankara: TDK.
 • Sezgin, F. (1993). Dil ve edebiyatta istatistik ve bilgisayar uygulamaları. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Özmen, M. (2012). Türkiye Türkçesinde ses sıklığı. Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu (20-22 Ekim 2001) Bildiri Kitabı, 729-739.
 • TDK. (1998). Türkçe sözlük. Ankara: TDK.
 • TDK. (2011). Türkçe sözlük. Ankara: TDK.
 • Vardar, B. (1998). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: ABC Kitabevi.
 • TS Corpus (2019). http://tscorpus.com, Erişim Tarihi: 20.10.2019
 • TS Corpus V2 (2019). http://tscorpus.com/corpora/ts-corpus-v2/ Erişim Tarihi: 20.10.2019.

Türkçe Eğitimi Açısından Ses-Harf Sıklığı Üzerine Bir Değerlendirme

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 1, 1 - 13, 30.01.2020
https://doi.org/10.16916/aded.644388

Öz

Bir dil üzerine yapılan sıklık çalışmaları o
dilin eğitimi açısından önemli bilgileri ortaya çıkartmaktadır. Yaygın olarak
yapılan sıklık çalışmaları, bir dilde en sık kullanılan kelimeleri belirlemeye
yöneliktir. Bu çalışmaların çıkış mantığı, hemen her dilde bazı kelimelerin
diğerlerine oranla çok daha sık kullanılmasıdır. Dildeki sık kullanılan
kelimelerin belirlenerek eğitim öğretim sürecinin planlanmasında bu kelimelerin
öğretimine öncelik verilmesi dilin işlevsel olarak öğretimini kolaylaştırmaktadır.
Türkçede sıklık üzerine yapılan çalışmaların çok büyük bölümü kelime, sınırlı
olarak da deyim ve atasözü sıklıklarını belirlemeye yöneliktir, ses-harf
sıklığı üzerine yapılmış kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada
Türkçenin ses-harf sıklığı iki temel bakış açısıyla belirlenmiştir. İlk olarak
Türkçe Sözlük’te yer alan madde başları ses-harf sıklığı açısından analiz
edilmiştir. İkinci olarak derlem çalışmaları için oluşturulan bir havuzdan
örnek alınarak dilin genel yazılı kullanımındaki ses-harf sıklığı
belirlenmiştir. Elde edilen ses-harf sıklığına ilişkin veriler
karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın tartışma ve sonuç bölümünde
ses-harf sıklığına dair elde edilen verilerle ilk okuma yazma öğretiminde
kullanılan ses kümeleri değerlendirilmiş, ilk okuma yazma ses kümelerinin
Türkçenin ses özellikleriyle ne oranda örtüştüğü tartışılmıştır. Son olarak
ses-harf sıklığına ilişkin verilerin yabancılara Türkçe öğretiminde nasıl
kullanılabileceği değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Baş, B. ve Karadağ, Ö. (2012). Söz varlığı üzerine yurt dışında ve Türkiye’de yapılan temel araştırmalar. Millî Eğitim, 193, 81-105.
 • Çimen, C., Akleylek, S. ve Akyıldız, E. (2007). Şifrelerin matematiği: Kriptografi. Ankara: ODTU Yayıncılık.
 • Dolunay, S.K. (2009). İlköğretim ikinci kademede zaman ekleri ve fonksiyonlarının öğretimi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • Ferah, A. (2011). 2005 Türkçe öğretim programı ve ses temelli cümle yönteminin ses sıklığı ve hece oluşturma açısından incelenmesi. Çağdaş Eğitim, 36 (383), 34-41.
 • Komisyon. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Komisyon. (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Korkmaz, Z.(1992). Gramer terimleri sözlüğü. Ankara: TDK.
 • Sezgin, F. (1993). Dil ve edebiyatta istatistik ve bilgisayar uygulamaları. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Özmen, M. (2012). Türkiye Türkçesinde ses sıklığı. Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu (20-22 Ekim 2001) Bildiri Kitabı, 729-739.
 • TDK. (1998). Türkçe sözlük. Ankara: TDK.
 • TDK. (2011). Türkçe sözlük. Ankara: TDK.
 • Vardar, B. (1998). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: ABC Kitabevi.
 • TS Corpus (2019). http://tscorpus.com, Erişim Tarihi: 20.10.2019
 • TS Corpus V2 (2019). http://tscorpus.com/corpora/ts-corpus-v2/ Erişim Tarihi: 20.10.2019.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özay Karadağ

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Karadağ, Ö. (2020). Türkçe Eğitimi Açısından Ses-Harf Sıklığı Üzerine Bir Değerlendirme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 1-13. https://doi.org/10.16916/aded.644388

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.