Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Argumentative Writing on Students’ Writing Skills, Critical Thinking Skills, Attitudes towards Writing and Retention

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 1, 157 - 169, 30.01.2020
https://doi.org/10.16916/aded.642991

Öz

This study aims to investigate the effect of argumentative writing on 6th grade students’ critical thinking, argumentative text writing skills, attitudes towards writing and retention in Turkish course. This study was designed as pre-test post-test control group of empirical model. Study group of this study consists of 64 participants (32 students experiment group and 32 students control group) in İsmetpaşa Elementary School in Sultangazi/ İstanbul in 2015-2016 school year. 53,12 percentage of the participants was female (n=34) and 46,87 percentage of them was male (n=30). The data of this study was collected by Open-Ended Question/Essay Content Aimed at Argumentative Writing which was suggested by Ministry of Education(2012), Grading Key for Argumentative Writing Text Elements which was developed by Tiryaki (2011), The California Critical Thinking Disposition Inventory/CCTDI which was developed by P.A. Facione and translated into Turkish by Kökdemir (2003),  Personal Details Form by Bacanlı (1997) which consisted of 25 items and Attitude Scale for Writing by Uygun(2012). Besides, reading comprehension skills were achieved by Reading Comprehension Test which was formed by the researcher. At the end of the study, process based argumentative text writing was determined to be more effective on the development of argumentative text writing skills and critical thinking skills when compared to product-based teaching, and determined not to be more effective on the development of attitudes towards writing. While process based argumentative text writing depended on critical thinking was determined to be more effective on retention of argumentative text writing skills when compared to product-based teaching argumentative text writing, and determined not to be more effective on retention of critical thinking skills and attitudes towards writing.

Kaynakça

 • Aybek, B. (2006). Konu ve beceri temelli eleştirel düşünme öğretiminin öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimi ve düzeyine etkisi. Çukurova Üniversitesi, Adana. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (205450)
 • Bacanlı, H.(1997).Eğitim psikolojisi. İstanbul: Kurtiş Matbaacılık.
 • Berkant, H. (2007). Dokuzuncu sınıf biyoloji dersinde yapıcı öğrenme temelli hazırlanan anlamlı nedensel düşünmeye dayalı öğretimin öğrencilerin anlamlı nedensel düşünmelerine, akademik başarılarına, kalıcılığa ve günlük yaşam davranışlarına etkisi. Çukurova Üniversitesi, Adana. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (220638)
 • MEB. (2015). Türkçe dersi öğretim programı (1-8. sınıflar), Ankara: MEB.
 • Oral, G. (2003). Yine yazı yazıyoruz. (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademik.
 • Sever, E. (2013). Süreç temelli yazma modellerinin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım ve yaratıcı yazma becerilerine etkisi. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 361909)
 • Uygun, M. (2012). Öz düzenleme stratejisi gelişimi öğretiminin yazılı anlatıma, yazmaya yönelik öz düzenleme stratejisine, kalıcılığa ve tutuma etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (317793).
 • Ülper, H. (2008). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretim programının öğrenci başarısına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Tartışmacı Metin Yazmanın Öğrencilerin Yazma Becerilerine, Eleştirel Düşünmelerine, Yazmaya Yönelik Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 1, 157 - 169, 30.01.2020
https://doi.org/10.16916/aded.642991

Öz

Bu
araştırmanın amacı 6. sınıf Türkçe dersinde süreç temelli hazırlanan tartışmacı
metin yazma öğretiminin öğrencilerin eleştirel düşünmelerine, tartışmacı metin
yazma becerilerine, yazmaya yönelik tutumlarına ve kalıcılığa etkisini
araştırmaktır. Bu araştırma, deneysel modele dayalı olarak ön test-son test
kontrol gruplu desene göre yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016
eğitim öğretim yılında İstanbul ili, Sultangazi ilçesinde İsmetpaşa Ortaokulu’
nda öğrenim gören 6/B sınıfına (deney grubuna) devam eden 32 ve 6/D sınıfına
(kontrol grubuna) devam eden 32 öğrenci olmak üzere 64 katılımcıdan
oluşmaktadır. Araştırma verileri TRÖP (2012) tarafından önerilen Tartışmacı
Yazmaya Yönelik Açık Uçlu Soru/ Kompozisyon Konusu, Tiryaki (2011) tarafından
geliştirilen Tartışmacı Metin Elementleri Dereceli Puanlama Anahtarı, P.A
Facione, tarafından geliştirilen, Kökdemir (2003) tarafından Türkçe’ ye
uyarlanan California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (The California Critical
Thinking Disposition Inventory / CCTDI), Bacanlı (1997) tarafından geliştirilen
ve araştırmanın amaçları doğrultusunda bazı maddelerin düzenlenmesi ve
eklenmesi ile 25 maddeden oluşan Kişisel Bilgiler Formu, ve Uygun (2012)
tarafından geliştirilen Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Ayrıca
okuduğunu anlama becerileri araştırmacı tarafından hazırlanan Okuduğunu Anlama
Testi ile elde edilmiştir.  Araştırmanın
sonunda, süreç temelli eleştirel düşünmeye dayalı tartışmacı metin yazma
öğretiminin ürün temelli tartışmacı metin yazma öğretimine kıyasla tartışmacı
metin yazma becerilerinin ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimi üzerinde
daha etkili olduğu belirlenirken, yazmaya yönelik tutumun gelişimi üzerinde
daha etkili olmadığı saptanmıştır. Süreç temelli eleştirel düşünmeye dayalı
tartışmacı metin yazma öğretiminin ürün temelli tartışmacı metin yazma
öğretimine kıyasla tartışmacı metin yazma becerilerinin kalıcılığı üzerinde
daha etkili olduğu belirlenirken, eleştirel düşünme becerisinin kalıcılığı ve
yazmaya yönelik tutumun kalıcılığı üzerinde daha etkili olmadığı saptanmıştır. 

Kaynakça

 • Aybek, B. (2006). Konu ve beceri temelli eleştirel düşünme öğretiminin öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimi ve düzeyine etkisi. Çukurova Üniversitesi, Adana. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (205450)
 • Bacanlı, H.(1997).Eğitim psikolojisi. İstanbul: Kurtiş Matbaacılık.
 • Berkant, H. (2007). Dokuzuncu sınıf biyoloji dersinde yapıcı öğrenme temelli hazırlanan anlamlı nedensel düşünmeye dayalı öğretimin öğrencilerin anlamlı nedensel düşünmelerine, akademik başarılarına, kalıcılığa ve günlük yaşam davranışlarına etkisi. Çukurova Üniversitesi, Adana. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (220638)
 • MEB. (2015). Türkçe dersi öğretim programı (1-8. sınıflar), Ankara: MEB.
 • Oral, G. (2003). Yine yazı yazıyoruz. (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademik.
 • Sever, E. (2013). Süreç temelli yazma modellerinin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım ve yaratıcı yazma becerilerine etkisi. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 361909)
 • Uygun, M. (2012). Öz düzenleme stratejisi gelişimi öğretiminin yazılı anlatıma, yazmaya yönelik öz düzenleme stratejisine, kalıcılığa ve tutuma etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (317793).
 • Ülper, H. (2008). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretim programının öğrenci başarısına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasemin Uzun 0000-0001-8995-772X

Merve Sünter 0000-0001-9972-0400

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Uzun, Y., & Sünter, M. (2020). Tartışmacı Metin Yazmanın Öğrencilerin Yazma Becerilerine, Eleştirel Düşünmelerine, Yazmaya Yönelik Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 157-169. https://doi.org/10.16916/aded.642991

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.