Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Examination of the First Grade Turkish Coursebook in terms of its Relevance to the Basic Skills in Turkish Language Curriculum

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 3, 670 - 683, 27.07.2018
https://doi.org/10.16916/aded.423661

Öz

The aim of this study was to
examine the “Elementary School Grade 1 Turkish Coursebook” in terms of its relevance
to the basic skills in the curriculum. This way how the coursebook reflected the
key competences and basic skills that the Turkish Language curriculum, which
took effect in the first semester of the 2017-2018 Academic Year, aimed to
teach were tested. In this study pre-text preparation questions, texts, and
activities related to these texts in the Turkish coursebook, which was used in
the first grade in the 2017-2018 Academic Year, were examined in terms of their
compatibility with each skill in the 2017 Turkish course curriculum. In the
study which used case study research which is one of the qualitative research
methods, the data were collected through document analysis method. The findings
of the study were presented in tabular form, interpreted, and suggestions were
developed in the light of the results obtained.

Kaynakça

 • Baş, B. ve İnan Yıldız, F. (2014). İlkokul Türkçe ders kitaplarının resim-metin ilişkisi açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28), 139-51.
 • Açık Önkaş, N. (2010). Ana dili öğretimine yeni yaklaşımlar. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 121-128.
 • Bilgin, N. (2000). İçerik analizi. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. (3. baskıdan çeviri). (Çev. Ed.: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Güzel, A. ve Karadağ, Ö. (2013). Anlatma becerileri açısından “Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar)”na eleştirel bir bakış. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 45-52.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Çetin, Ö. (2015). Temel beceriler ve Türkçe öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(3), 1-19.
 • MEB. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • MEB. (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • MEB. (2017). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • MEB. (2018). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • Temizkan, M. (2014). Ortaokul Türkçe ders kitaplarının Türkçe dersi öğretim programındaki temel beceriler açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(1), 49-72.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

İlkokul Türkçe 1 Ders Kitabının Öğretim Programındaki Temel Beceriler Açısından İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 3, 670 - 683, 27.07.2018
https://doi.org/10.16916/aded.423661

Öz

Bu araştırmanın amacı “İlkokul Türkçe 1 Ders Kitabı’nın
öğretim programındaki temel becerilere uygunluğu açısından incelenmesidir.
Böylelikle Türkçe Öğretim Programı’nın kazandırmayı amaçladığı anahtar
yetkinlikler ve temel becerilerin 2017-2018 Öğretim Yılı’nda birinci sınıflarda
uygulamaya konulan Türkçe ders kitabına ne şekilde yansıdığı sınanmış
olacaktır. Araştırmada 2017-2018 Öğretim Yılı’nda birinci sınıflarda okutulan
Türkçe ders kitabında yer alan metin öncesi hazırlık soruları, metinler ve bu
metinlere bağlı etkinlikler; 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki her bir
beceriye uygunluğu bakımından ayrı ayrı incelenmiştir. Nitel araştırma
yöntemlerinden durum çalışması araştırmasının kullanıldığı çalışmada veriler
doküman analizi yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmanın bulguları tablolar halinde
sunulup yorumlanmış ve elde edilen sonuçlar bağlamında öneriler
geliştirilmiştir.

Kaynakça

 • Baş, B. ve İnan Yıldız, F. (2014). İlkokul Türkçe ders kitaplarının resim-metin ilişkisi açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28), 139-51.
 • Açık Önkaş, N. (2010). Ana dili öğretimine yeni yaklaşımlar. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 121-128.
 • Bilgin, N. (2000). İçerik analizi. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. (3. baskıdan çeviri). (Çev. Ed.: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Güzel, A. ve Karadağ, Ö. (2013). Anlatma becerileri açısından “Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar)”na eleştirel bir bakış. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 45-52.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Çetin, Ö. (2015). Temel beceriler ve Türkçe öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(3), 1-19.
 • MEB. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • MEB. (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • MEB. (2017). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • MEB. (2018). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • Temizkan, M. (2014). Ortaokul Türkçe ders kitaplarının Türkçe dersi öğretim programındaki temel beceriler açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(1), 49-72.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Kurudayıoğlu 0000-0002-0447-5236

Taşkın Soysal

Yayımlanma Tarihi 27 Temmuz 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 6 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Kurudayıoğlu, M., & Soysal, T. (2018). İlkokul Türkçe 1 Ders Kitabının Öğretim Programındaki Temel Beceriler Açısından İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 670-683. https://doi.org/10.16916/aded.423661

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.