Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Mental Aspect of Vocabulary

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 1, 1 - 16, 30.01.2018
https://doi.org/10.16916/aded.316706

Öz

Vocabulary, which is defined as the entire collection of
words a person, a community, or a language has, is also referred to as lexicon.
When vocabulary that individuals possess is discussed, the personal
dictionaries they have in their minds are referred to. Briefly stated, the term
vocabulary is the mental dictionary of the human brain. Mind, which is the
mechanism that is responsible for human behavior, enables the complex processes
at work in our brain for the language skills of reading, listening, speaking,
and writing skills to function in a harmonious manner. Vocabulary is classified
into two groups in terms of language skills related to comprehension and
production as receptive vocabulary and productive vocabulary. Receptive vocabulary
refers to the part of the lexicon used by individuals in the comprehension process
as they are engaged in reading and listening while productive vocabulary refers
to the part  individuals make use of in
the production process in speaking and writing activities. This qualitative
study which is based on document analysis aims to dwell on the mental dimension
of   vocabulary and to describe the
relationship of the vocabulary to memory within that context.

Kaynakça

 • Begley, S. (1996) Your cilhd’s brain, Newsweek. February 19.
 • Buzan, T. (1991). Use your perfect memory. New York: Penguin
 • Demircan, Ö. (1990). Yabancı dil öğretim ve yöntemleri. İstanbul: Ekin Eğitim-Yay.
 • Ekmekçi, E. Ö. (1991). Sözel bellek ve hatırlama. Dilbilim Araştırmaları, 50-58.
 • Erden, M. ve Akman. Y. (1995). Eğitim psikolojisi, gelişim, öğrenme, öğretme. Ankara: Arkadaş Yay
 • Ergenç, İ. (1999). Dilbilimin bakış açısıyla beyin. Popüler Bilim, Temmuz, 41-49.
 • Ergenç, İ. (2000). Dilin beyindeki organizasyonu ve konuşmanın gerçekleşmesi. Multidisipliner yaklaşımla beyin ve kognisyon. (Editörler: Karakaş, Aydın, Erdemir ve Özemsi) Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.
 • Greenfield, S. (2000). İnsan beyni. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Hürriyet Bilim (2003). Büyük keşif; Bebekler 3 aylıkken anadilini tanıyor. 4 Ekim 2003 (91) 4-6.
 • Kahraman, Y. (2000). Lisan bozuklukları, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.
 • Karakaş, S. vd. (2000). Bellek bataryası: Beyin / biliş ilişkisini belirlemede nöropsikolojik testler. Multidisipliner yaklaşımla beyin ve kognisyon. (Editörler: Karakaş, Aydın, Erdemir ve Özemsi), Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.
 • Karakaş, S.(1999). Bellek nedir? Belleğin güçlendirilmesi. Popüler Bilim, Temmuz, 22-24.
 • Kuhl, P.K. (2001). Born to learn: Language, reading, and the brain of the child. White House Summit on Early Childhood Cognitive Development. July 26
 • Mccarthy, R. A. ve Warrington. E.K.(1987). Understanding: A function of sort-term memory?, Brain, (110), 1565-1578.
 • Özakpınar, Y. (1997). Hafıza yanılmalarının doğuşu ve iki ayrı hafıza kodu teorisi, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
 • Penrose, R. (1999). Us nerede (Çev: Tekin Dereli), Ankara: TÜBİTAK Yay.
 • Senemoğlu, N. (2001). Gelişim, öğrenme ve öğretme, kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Stillings, N. vd. (1995). Cognitive science. Cambridge: The MIT Press “A Bradford Book”.
 • Tanrıdağ, O. (1993). Afazi, Ankara: GATA Basımevi.
 • TDK (2005). Türkçe sözlük. Ankara: TDK Yayınları.
 • Yalçın, A. (1997), Türkçe öğretim yöntemlerine yeni bir yaklaşım. Ankara: (Mekanik çoğaltma).
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri (yeni yaklaşımlar). Ankara: Akçağ Yayınları.

Kelime Hazinesinin Zihinsel Boyutu

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 1, 1 - 16, 30.01.2018
https://doi.org/10.16916/aded.316706

Öz

Bir kişinin, topluluğun ya
da bütün bir dilin sahip olduğu söz ya da kelimeler bütünü olarak tanımlanan
kelime hazinesine söz varlığı da denilmektedir. İnsanların 
Vocabulary, which is defined as the entire collection of
words a person, a community, or a language has, is also referred to as lexicon.
When vocabulary that individuals possess is discussed, the personal
dictionaries they have in their minds are referred to. Briefly stated, the term
vocabulary is the mental dictionary of the human brain. Mind, which is the
mechanism that is responsible for human behavior, enables the complex processes
at work in our brain for the language skills of reading, listening, speaking,
and writing skills to function in a harmonious manner. Vocabulary is classified
into two groups in terms of language skills related to comprehension and
production as receptive vocabulary and productive vocabulary. Receptive vocabulary
refers to the part of the lexicon used by individuals in the comprehension process
as they are engaged in reading and listening while productive vocabulary refers
to the part
 individuals make use of in
the production process in speaking and writing activities. This qualitative
study which is based on document analysis aims to dwell on the mental dimension
of
   vocabulary and to describe the
relationship of the vocabulary to memory within that context.

olduğu kelime
hazinesinden bahsedildiğinde onların zihinlerinde bulunan kişisel sözlükleri
anlaşılmaktadır. Kısaca kelime hazinesi teriminden kasıt insanın beyninde
bulunan zihinsel sözlüktür. İnsanın davranışlarını doğuran bir mekanizma olan
zihin dil becerileri olan okuma dinleme konuşma ve yazma becerilerinin
beynimizdeki karmaşık süreçlerinin de uyumlu bir şekilde işlemesini
sağlamaktadır. Kelime hazinesi de anlama ve anlatmaya bağlı dil becerilerine
bağlı olarak iki grupta ele alınmaktadır; alıcı kelime hazinesi ve üretici
kelime hazinesi. Alıcı kelime hazinesi, okuma ve dinleme sürecinde bireyin
anlamasına yarayan kelime hazinesini, üretici kelime hazinesi ise bireyin
konuşma ve yazma gibi anlatma faaliyetlerinde kullandıkları kelime hazinesini
ifade etmektedir. Doküman taramasına dayanan bu nitel çalışmanın amacı kelime
hazinesinin zihinsel boyutunun ele almak ve bu bağlamda kelime hazinesinin
bellekle olan ilişkisini betimlemektir. 

Kaynakça

 • Begley, S. (1996) Your cilhd’s brain, Newsweek. February 19.
 • Buzan, T. (1991). Use your perfect memory. New York: Penguin
 • Demircan, Ö. (1990). Yabancı dil öğretim ve yöntemleri. İstanbul: Ekin Eğitim-Yay.
 • Ekmekçi, E. Ö. (1991). Sözel bellek ve hatırlama. Dilbilim Araştırmaları, 50-58.
 • Erden, M. ve Akman. Y. (1995). Eğitim psikolojisi, gelişim, öğrenme, öğretme. Ankara: Arkadaş Yay
 • Ergenç, İ. (1999). Dilbilimin bakış açısıyla beyin. Popüler Bilim, Temmuz, 41-49.
 • Ergenç, İ. (2000). Dilin beyindeki organizasyonu ve konuşmanın gerçekleşmesi. Multidisipliner yaklaşımla beyin ve kognisyon. (Editörler: Karakaş, Aydın, Erdemir ve Özemsi) Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.
 • Greenfield, S. (2000). İnsan beyni. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Hürriyet Bilim (2003). Büyük keşif; Bebekler 3 aylıkken anadilini tanıyor. 4 Ekim 2003 (91) 4-6.
 • Kahraman, Y. (2000). Lisan bozuklukları, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.
 • Karakaş, S. vd. (2000). Bellek bataryası: Beyin / biliş ilişkisini belirlemede nöropsikolojik testler. Multidisipliner yaklaşımla beyin ve kognisyon. (Editörler: Karakaş, Aydın, Erdemir ve Özemsi), Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.
 • Karakaş, S.(1999). Bellek nedir? Belleğin güçlendirilmesi. Popüler Bilim, Temmuz, 22-24.
 • Kuhl, P.K. (2001). Born to learn: Language, reading, and the brain of the child. White House Summit on Early Childhood Cognitive Development. July 26
 • Mccarthy, R. A. ve Warrington. E.K.(1987). Understanding: A function of sort-term memory?, Brain, (110), 1565-1578.
 • Özakpınar, Y. (1997). Hafıza yanılmalarının doğuşu ve iki ayrı hafıza kodu teorisi, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
 • Penrose, R. (1999). Us nerede (Çev: Tekin Dereli), Ankara: TÜBİTAK Yay.
 • Senemoğlu, N. (2001). Gelişim, öğrenme ve öğretme, kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Stillings, N. vd. (1995). Cognitive science. Cambridge: The MIT Press “A Bradford Book”.
 • Tanrıdağ, O. (1993). Afazi, Ankara: GATA Basımevi.
 • TDK (2005). Türkçe sözlük. Ankara: TDK Yayınları.
 • Yalçın, A. (1997), Türkçe öğretim yöntemlerine yeni bir yaklaşım. Ankara: (Mekanik çoğaltma).
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri (yeni yaklaşımlar). Ankara: Akçağ Yayınları.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Kurudayıoğlu

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kurudayıoğlu, M. (2018). Kelime Hazinesinin Zihinsel Boyutu. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 1-16. https://doi.org/10.16916/aded.316706

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.