Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Akademik Yazma Açısından Tez Yazım Kılavuzları

Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 2, 287 - 312, 26.04.2017
https://doi.org/10.16916/aded.298783

Öz

Akademik
yazmanın tez, makale, bildiri, proje ve poster gibi türleri vardır. Bu türler
genellikle bir araştırma sürecinin kompozisyon hâlinde raporlaştırılmasıyla oluşur.
Kendi içinde bir sistematiği olan akademik yazmanın yazma süreci açısından en
uzun olanı tezlerdir. Tez yazımında tez bölümlerinin nasıl şekillenmesi
gerektiğine enstitülerin yayımladığı tez yazım kılavuzlarında yer
verilmektedir. Bu çalışmanın amacı, tez yazım kılavuzlarını akademik yazma
açısından değerlendirmektir. Araştırma nitel araştırma olarak planlanmış ve
araştırmada doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni eğitim
bilimleri alanındaki tez yazım kılavuzlarıdır. Örneklemi tesadüfi olarak
belirlenmiş 15 üniversitenin eğitim bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzları
oluşturmaktadır. Bulgulara ulaşmak için 15 tez yazım kılavuzuna yönelik içerik
analizi yapılmıştır. Çalışmada öncelikle tez yazım kılavuzlarından elde edilen
veriler kodlanmıştır. Daha sonra kodlanan veriler bir araya getirilerek
gruplandırılmıştır. Bu gruplamadan yola çıkarak temalara ulaşılmıştır. Ortaya
çıkan kodlar ve temalar düzenlenmiş, frekans ve yüzde dağılımları eklenmiştir. Araştırma
sonucunda, eğitim bilimleri enstitüleri alanında yayımlanan tez yazım
kılavuzlarında tezin bölümlerine yönelik verilen bilgilerde farklılıklar olduğu
belirlenmiştir. Araştırmada ulaşılan kategorilerin tez yazım kılavuzlarında yer
alma aralığının %6,6’dan %100’e kadar geniş bir çizgide seyrettiği
belirlenmiştir. Ayrıca tezlerdeki giriş, yöntem, gelişme ve sonuç bölümlerine
yönelik yapılar ile tezlerin dil ve anlatım özelliklerinin nasıl olacağı
konusunda kılavuzların yeterli olmadığı görülmüştür. Araştırmada ulaşılan
sonuçların tez yazım kılavuzlarındaki birliğin sağlanması açısından faydalı
olacağı düşünülmektedir. 

Kaynakça

  • Deniz, K. & Karagöl, E. (2016). Eğitim bilimleri alanındaki lisansüstü tez başlıklarının kelime sayısı ve söz dizimi bakımından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 248-260.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kemalettin Deniz

Efecan Karagöl

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Deniz, K., & Karagöl, E. (2017). Akademik Yazma Açısından Tez Yazım Kılavuzları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 287-312. https://doi.org/10.16916/aded.298783

Cited By

Web Tabanlı Tez Yönetim Sistemi
European Journal of Science and Technology
Dursun AKASLAN
https://doi.org/10.31590/ejosat.944268
88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.