BibTex RIS Kaynak Göster

Ulus Karakteri ve Edebiyat: Ulus Karakterinin Edebi Ürünlerine Yansıması

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 3, 372 - 389, 26.07.2016
https://doi.org/10.16916/aded.82186

Öz

Bir toplumu oluşturan, toplumu millet yapan unsurlar hiç şüphesiz sahip olduğu maddi ve manevi değerleridir. Kültür, dil ve edebiyat bu değerlerin başlıcalarıdır. Bu değerler milleti oluşturmasının yanı sıra milleti bir arada tutar, geçmişi geleceğe aktarır. Kültür, dil ve edebiyat birbirinden bağımsız düşünülemez ve incelenemez. Birbiri içine geçmiş çok sıkı bir bağı vardır. Edebiyat bu unsurlar içerisinde dilin ürünü, aynı zamanda kültürle birlikte dilin taşıyıcısıdır. Bunula birlikte edebiyat hem bir milletin tarihinin hem de karakterinin aynasıdır. Dolayısıyla bir milletin manevi özelliklerini edebiyatında görebiliriz. Edebiyat milletin en güzel değerlerini yansıtır, nesilden nesile aktarır. O halde bir milletin geçmişini, değerlerini, özelliklerini edebiyatında bulabiliyorsak yetişecek nesli de bu değerler üzerine inşa edebilir; edebiyat aracılığı ile milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirebiliriz. Bu bağlamda edebiyat bir milletin ana dili ve karakterinin şekillenmesinde de en önemli araçtır. Bu çalışmada edebi ürünlerin milli karakteri ne ölçüde yansıttığı ve bireylere manevi değerleri hangi yolla ve nasıl verilmesi gerektiği üzerinde durulacaktır.

Kaynakça

 • Akarsu, B. (1998). Dil-Kültür Bağlantısı. İstanbul: İnkılâp Yayınları.
 • Aksan, D. (2003). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dil Bilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Asanaliyevna, N. (1999). Gençlerin Sosyal Yönden Şekillenmesinde Halk Edebiyatından Faydalanmanın Yolları ve Şekilleri, Ankara
 • Demir, N.ve Demir, F.(2010), Türk Ninnileri, Ankara: Sarkaç Yayınları.
 • Ergin, M. (1984). Dede Korkut Kitabı. İstanbul: Boğaziçi Yayınları
 • Ergin, M. (2001). Orhun Abideleri. İstanbul: Boğaziçi Yayınları
 • Güleç, H. (2004). Dede Korkut Hikâyelerinden İki Hikâyede Doğu Anadolu Türklerine Ait Karakteristik Özellikler, Ankara
 • Gülensoy, T. (2002). Manas Destanı, Türkiye Türkçesiyle. Ankara: Akçağ Yayınları
 • Güzel, A. ve Torun, A. (2005). Türk Halk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları
 • Kara, M. (1991). Kutadgu Bilig’de Aile. Türk Aile Ansiklopedisi. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu
 • Karahan, A. (1992). Türk Kültürü ve Edebiyatı. İstanbul: M.E. B Yayınları
 • Özbay M.ve Tayşi E. (2011). Dede Korkut Hikayelerinin Türkçe Öğretimi ve Değerler Aktarımı Açısından Önemi, Ankara: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, Cilt:1, Sayı:1,
 • Özcan, H. (2008). Halk Edebiyatı Metinlerinđe Çocuk Edebiyatına Kaynak Olması ve Örneklem Olarak Dede Korkut Hikâyeleri, Turkish Studies. İstanbul
 • Silahdaroğlu, F. (1996). Günümüz Türkçesi ile Kutadgu Bilig. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları
 • Tekşan K. (2010). Kültür Aktarımında Yazılı Anlatımın Rolü, Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 595-619. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubar/article/view/5000073055

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan Hüseyin MUTLU

Yayımlanma Tarihi 26 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA MUTLU, H. H. (2016). Ulus Karakteri ve Edebiyat: Ulus Karakterinin Edebi Ürünlerine Yansıması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(3), 372-389. https://doi.org/10.16916/aded.82186

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.