Editor in Chief

Assoc. Prof. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU - Hacettepe University, Turkey

Editors

Prof. Dr. Bilginer ONANMustafa Kemal University, Turkey

Prof. Dr. Özay KARADAĞ - Hacettepe University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Bayram BAŞ - Yıldız Technical University, Turkey

English Language Editors

Prof. Dr. Kasım YILDIRIM - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Kadir Vefa TEZEL - Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Turkey
Lect. Fatma KARACA TURHAN - Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey

Assistant Editor

Res. Assist. Osman TURHAN - Yıldız Technical University, Turkey

Editorial Board

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL - Başkent University, Turkey

Prof. Dr. Alemdar YALÇIN - Gazi University, Turkey

Prof. Dr. Alpaslan OKUR - Sakarya University, Turkey

Prof. Dr. Bilginer ONAN - Mustafa Kemal University, Turkey

Prof. Dr. Celal DEMİR - Afyon Kocatepe University, Turkey

Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN - Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey

Prof. Dr. Duygu UÇGUN - Pamukkale University, Turkey

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ - Ankara University, Turkey

Prof. Dr. Halit KARATAY - Bolu Abant İzzet Baysal University, Turkey

Prof. Dr. Hayati AKYOL - Gazi University, Turkey

Prof. Dr. Musa ÇİFCİ - Uşak University, Turkey

Prof. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ - Mersin University, Turkey

Prof. Dr. Özay KARADAĞ - Hacettepe University, Turkey

Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN - İstanbul University, Turkey

Asst. Prof. Dr. Bayram BAŞ - Yıldız Teknik University, Turkey

Asst. Prof. Dr. Gökhan ARI - Düzce University, Turkey

Asst. Prof. Dr.Kemalettin DENİZ - Gazi University, Turkey

Asst. Prof. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU - Hacettepe University, Turkey

Asst. Prof. Dr. Yusuf DOĞAN - Gazi University, Turkey

Asst. Prof. Dr.Kadir Vefa TEZEL - Bolu Abant İzzet Baysal University, Turkey

Asst. Prof. Dr. S. Kürşad DOLUNAY - Bolu Abant İzzet Baysal University, Turkey