Journal of Mother Tongue Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Mehmet KURUDAYIOĞLU |


Journal of Mother Tongue Education (JOMTE) is published with the intention of presenting the scientific researches to scholars and public opinion, which are broadly issues of Turkish language education on a local and global scope. Theoretical and applied studies are the issues of the journal, which handle the problems faced in mother language education, and offer solutions to problematic areas.

Journal of Mother Tongue Education

ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Mehmet KURUDAYIOĞLU |
Cover Image


Journal of Mother Tongue Education (JOMTE) is published with the intention of presenting the scientific researches to scholars and public opinion, which are broadly issues of Turkish language education on a local and global scope. Theoretical and applied studies are the issues of the journal, which handle the problems faced in mother language education, and offer solutions to problematic areas.

Volume 8 - Issue 2 - Apr 27, 2020
 1. Cilt:8 Sayı:2
  Pages 1 - 1
  Genel EDİTÖR
 2. İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem
  Pages 240 - 257
  Ergün YURTBAKAN , Tolga ERDOĞAN
 3. Üniversite Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalıklarının Demografik Değişkenler ve Günlük Ritim Özellikleri ile İlişkisi
  Pages 258 - 269
  Nahide İrem AZİZOĞLU , Alpaslan OKUR
 4. Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nın Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
  Pages 270 - 291
  Tarık BAŞAR , Meral YAVAŞLI
 5. Yüzey Yapı Değişiklikleri ile Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme
  Pages 292 - 314
  İrem BAYRAKTAR , Erhan DURUKAN
 6. 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Yazma Etkinliklerinin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
  Pages 315 - 325
  Özge KARAKAŞ YILDIRIM
 7. Süreç Temelli Yazma Eğitiminin Bir Boyutu Olarak “Hazırlık”
  Pages 326 - 342
  Yusuf DOĞAN
 8. Ortaokul Türkçe Dersi Sınav Sorularının Program’daki Kazanımlara Göre İncelenmesi
  Pages 343 - 356
  Mustafa AYDIN , Duygu UÇGUN
 9. Turkish Teaching to Turkish Children Living Abroad: Investigation of Listening Comprehension
  Pages 357 - 367
  Filiz METE , Mahir KALFA
 10. Sesbilgisel Farkındalık Öğretiminin, Erken Okuryazarlık Becerilerinin Gelişimine Etkisi
  Pages 368 - 385
  İclal GÖKKUŞ , Hayati AKYOL
 11. Dinleme Stratejileri
  Pages 386 - 409
  Mehmet KURUDAYIOĞLU , Büşra KİRAZ
 12. Akademik Yazma Açısından Bildiri Özetleri
  Pages 410 - 426
  Efecan KARAGÖL
 13. Not Alma Öğretiminin Metin Hatırlamaya Etkisi
  Pages 427 - 446
  İlhan ILTER
 14. Öğretmenlerin Gözünden İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerin Okuma Yazma Becerilerini Öğrenme Süreçlerine Ailelerin Katılımı
  Pages 447 - 468
  Zehra ÇINAR , Kasım YILDIRIM
 15. 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımda Planlamaya Yönelik Görüş ve Becerilerinin Değerlendirilmesi
  Pages 469 - 486
  Mehmet TEMİZKAN , Metin ERBİLEN
 16. Türkçe Öğretmeni Adaylarıyla İlgili Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi (2014-2018)
  Pages 487 - 508
  Gökhan ARI , Mustafa Serdar YAŞAR , Elif İSTANBULLU
 17. Karikatürde Yer Alan Kırılma Çizgilerinin Söz Sanatları Öğretimine Etkisi
  Pages 509 - 527
  Musa ÇİFCİ , Kadir KAPLAN
 18. Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Çalışmalarındaki Yazım ve Noktalama Hatalarının Belirlenmesi
  Pages 528 - 542
  Üzeyir SÜĞÜMLÜ
 19. Akıcı Okuma ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması
  Pages 543 - 558
  Aslı MADEN
 20. Kitap Satış Danışmanları ve Okunabilir Kitap
  Pages 559 - 571
  Fatih Çetin ÇETİNKAYA , Mücahit DURMAZ , Halil İbrahim ÖKSÜZ
 21. İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin Dik Temel Yazılarının Okunaklılığı Üzerine Bir İnceleme
  Pages 572 - 585
  Bilge GÖK , Özlem BAŞ
 22. Türkçe Ders Kitabı’nda Bulunan Metin Altı Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne Göre İncelenmesi
  Pages 586 - 596
  Muhammed Eyyüp SALLABAŞ , Gamze YILMAZ
 23. Öğretmen Görüşlerine Göre Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kusurları
  Pages 597 - 610
  Nurşen YILDIRIM
 24. Özel Yetenekli Öğrencilerin Kurguladığı Yaratıcı Yazma Çalışmalarında “Deus Ex Machina”
  Pages 611 - 627
  Cemil ŞAHİN
 25. Okul Öncesi Dönem Ebeveynlerinin Ev Okuryazarlığı Yaşantılarının İncelenmesi
  Pages 628 - 645
  Aylin YILMAZ HİĞDE , Muhammet BAŞTUĞ , Halime CİHAN
Indexes and Platforms