Journal of Mother Tongue Education
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Mehmet KURUDAYIOĞLU |


Journal of Mother Tongue Education (JOMTE) is published with the intention of presenting the scientific researches to scholars and public opinion, which are broadly issues of language subjects, and specifically related to Turkish language education on a local and global scope. Theoretical and applied studies are the issues of the journal, which handle the problems faced in mother language education, and offer solutions to problematic areas.

Journal of Mother Tongue Education

ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Mehmet KURUDAYIOĞLU |
Cover Image


Journal of Mother Tongue Education (JOMTE) is published with the intention of presenting the scientific researches to scholars and public opinion, which are broadly issues of language subjects, and specifically related to Turkish language education on a local and global scope. Theoretical and applied studies are the issues of the journal, which handle the problems faced in mother language education, and offer solutions to problematic areas.

Volume 7 - Issue 3 - Jul 2019
 1. 2019 Cilt:7 Sayı:3 Jenerik Dosyası
  Pages 1 - 1
  Genel Editör
 2. Dil Öğretiminde Sözcüksel Yaklaşım ve Türkçede Eşdizimli Sözcüklere Altulamsal Bir Bakış
  Pages 486 - 507
  Feryal ÇUBUKÇU, Serkan TURAN
 3. Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin İlettiği Değerler Açısından İncelenmesi
  Pages 508 - 526
  Tuncay TÜRKBEN
 4. Ana Dili Eğitiminde Popüler Kültür Metinlerinin Kullanımına Yönelik Türkçe Öğretmenlerinin ve Velilerin Görüşleri
  Pages 527 - 552
  Mazhar BAL
 5. Ortaokul Öğrencilerinin Cümle, Paragraf ve Metin Oluşturma Düzeyi Üzerinde Etkili Olan Değişkenler
  Pages 553 - 573
  Niymet BAHŞİ, Nesrin SİS
 6. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretenlerin Eğitim Teknolojisi Standartları Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi
  Pages 574 - 596
  Murat Sami TÜRKER
 7. Öyküleyici Metinler Aracılığıyla Eleştirel Düşünme Becerilerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Rubrik
  Pages 597 - 629
  Funda AMANVERMEZ İNCİRKUŞ, Latif BEYRELİ
 8. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metin Türleri ile Kalıplaşmış Söz Varlığı İlişkisi
  Pages 630 - 646
  Üzeyir SÜĞÜMLÜ, Asena ERASLAN
 9. Konuşma Eğitiminin Program ve Ders Kitabı Ekseninde Uygulamaya Yansıması
  Pages 647 - 662
  Faruk ÜNSAL, Ahmet BENZER
 10. Okuma-Yazma Bilerek İlkokula Başlayan Öğrencilerin Akademik ve Sosyal Gelişimlerinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
  Pages 663 - 687
  Hanife ESEN AYGÜN
 11. Okuma Kazanımları Açısından Ortaokul Türkçe Ders Kitapları
  Pages 688 - 708
  Kemalettin DENİZ, Rasim TARAKCI, Efecan KARAGÖL
 12. Türkçe Ders Kitaplarında Milli ve Kültürel Kavramların İncelenmesi
  Pages 709 - 735
  H. Gülhan ORHAN KARSAK, Emine Gül ÖZENÇ
 13. Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarındaki Konuşma Etkinliklerinin Konuşma Türleri Açısından İncelenmesi
  Pages 736 - 750
  Mehmet KURUDAYIOĞLU
 14. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Geliştirme Süreçlerinde Kazanım Seçimi ve Uyumu
  Pages 751 - 764
  Bayram BAŞ, Nil UCUZSATAR
 15. Neden Bir Çocuk Dili Derlemine İhtiyacımız Var?
  Pages 765 - 780
  Özay KARADAĞ
 16. Okuma Alanındaki Araştırmaların Bibliyometrik Özellikler Açısından İncelenmesi
  Pages 781 - 799
  Beytullah KARAGÖZ, İzzet ŞEREF
 17. Beş Hececiler’den Enis Behiç Koryürek ve Makedonya
  Pages 800 - 814
  Zeki GÜREL
Indexes and Platforms