Journal of Mother Tongue Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Mehmet KURUDAYIOĞLU |


Journal of Mother Tongue Education (JOMTE) is published with the intention of presenting the scientific researches to scholars and public opinion, which are broadly issues of Turkish language education on a local and global scope. Theoretical and applied studies are the issues of the journal, which handle the problems faced in mother language education, and offer solutions to problematic areas.

Journal of Mother Tongue Education

ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Mehmet KURUDAYIOĞLU |
Cover Image


Journal of Mother Tongue Education (JOMTE) is published with the intention of presenting the scientific researches to scholars and public opinion, which are broadly issues of Turkish language education on a local and global scope. Theoretical and applied studies are the issues of the journal, which handle the problems faced in mother language education, and offer solutions to problematic areas.

Volume 8 - Issue 1 - Jan 30, 2020
 1. 2020 Cilt:8 Sayı:1 Jenerik Dosyası
  Pages 1 - 1
  Genel EDİTÖR
 2. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Yazma Kazanımlarının Yaratıcı Yazma Becerisine Uygunluğu
  Pages 14 - 23
  Aslıhan UYĞUN , Didem ÇETİN
 3. Türkçe Eğitimi Açısından Ses-Harf Sıklığı Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 1 - 13
  Özay KARADAĞ
 4. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazı Farkındalığı Becerilerini Değerlendirme Aracı’nın Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 24 - 43
  Arzu DOĞANAY BİLGİ , Davut ASLAN , Gökhan AÇIKGÖZ
 5. Öğrencilerin Hazırlıksız Konuşmalarında Kelime Hazinesi Katsayılarının Tespiti
  Pages 44 - 66
  Yavuz Selim BAYBURTLU
 6. Yazma Becerisiyle İlgili Makaleler Üzerine Bir İnceleme: Web of Science Veri Tabanında Eğilimler
  Pages 67 - 86
  Beytullah KARAGÖZ , İzzet ŞEREF
 7. Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Yönelik Yapılan Araştırmalar Üzerine Bir Analiz Çalışması
  Pages 87 - 112
  Seçil ORTAKÖYLÜ , Sinem SATILMIŞ , Bircan EYÜP
 8. Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar
  Pages 113 - 125
  Ömer ERBASAN , Ülkü ERBASAN
 9. 2010-2019 Yükseköğretime Geçiş Sınavlarında Noktalama İşaretlerinin Kullanımı Bilgisini Yoklayan Soruların İncelenmesi
  Pages 126 - 134
  Mahir KALFA , Merve AVCI
 10. Etkileşimli Okuma: Bir İçerik Analizi
  Pages 135 - 156
  Ergün YURTBAKAN
 11. Tartışmacı Metin Yazmanın Öğrencilerin Yazma Becerilerine, Eleştirel Düşünmelerine, Yazmaya Yönelik Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi
  Pages 157 - 169
  Yasemin UZUN , Merve SÜNTER
 12. Birleştirilmiş Sınıflarda Metin İşleme Sürecinin Değerlendirilmesi
  Pages 170 - 195
  Gizem UTLU , Mustafa Onur KAN
 13. Düşünen Sınıf Materyallerinin (DSM) PISA Okuma Becerileri Üzerinde Etkisi
  Pages 196 - 210
  Sevda DOĞAN DOLAPÇIOĞLU
 14. Türkçeye Uyarlanmış Dinleme Stili Ölçeği’nin Değerlendirilmesi
  Pages 211 - 216
  Mehmet KURUDAYIOĞLU , Ömer SAVAŞ
 15. Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışına Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Görevlendirme Politikasının Yıllara Göre Değerlendirilmesi
  Pages 217 - 236
  Ülker ŞEN
 16. Çocuk Edebiyatı ve Duyarlık Eğitimi
  Pages 237 - 239
  Fatma Esra KANMAZ
Indexes and Platforms