Journal of Mother Tongue Education
Submission Date
Start: April 1, 2021
End: June 1, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Mehmet KURUDAYIOĞLU |


Announcement: JOMTE is now indexed in EBSCO Education Source database. 


Journal of Mother Tongue Education is an international peer-reviewed journal. It is published quarterly: Winter/January, Spring/April, Summer/July and Fall/October. Publication language of the journal is Turkish and English.

Journal of Mother Tongue Education aims to announce the scientific studies related to the education of Turkish as a mother tongue to a wide audience, especially researchers and educators.

The scope of the Journal of Mother Tongue Education consists of the following subject areas: Listening education, speaking education, reading education, writing education and grammar teaching. The journal includes original research articles with qualitative, quantitative and mixed methods, and review articles that cover the literature in a comprehensive manner.Journal of Mother Tongue Education

ISSN 2147-6020 | e-ISSN 2147-6020 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Mehmet KURUDAYIOĞLU |
Cover Image


Announcement: JOMTE is now indexed in EBSCO Education Source database. 


Journal of Mother Tongue Education is an international peer-reviewed journal. It is published quarterly: Winter/January, Spring/April, Summer/July and Fall/October. Publication language of the journal is Turkish and English.

Journal of Mother Tongue Education aims to announce the scientific studies related to the education of Turkish as a mother tongue to a wide audience, especially researchers and educators.

The scope of the Journal of Mother Tongue Education consists of the following subject areas: Listening education, speaking education, reading education, writing education and grammar teaching. The journal includes original research articles with qualitative, quantitative and mixed methods, and review articles that cover the literature in a comprehensive manner.Volume 9 - Issue 1 - Jan 30, 2021
 1. Anlatma Becerileri Kapsamında 1-8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarına Bir Bakış: Konuşma ve Yazma Stratejilerinin Kullanımı
  Pages 1 - 18
  Elif AKTAŞ, Bora BAYRAM
 2. Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Farkındalık Geliştirmede Okul Öncesi Çocuk Kitaplarımız Nitelikli mi?
  Pages 19 - 44
  Arzu ARIKAN, Gözde TOMRİS, Gülhan YILMAZ BURSA, D. Merve TUNA
 3. Okuduğunu Anlayamayan Öğrencilerin Okuma Esnasındaki Bilişsel Davranışları ve Duygu Durumları
  Pages 45 - 58
  Mustafa BAŞARAN
 4. Ana Dili Türkçe Olmayan Mülteci Çocuklarda Kelime Tanıma Envanterinin Kullanımı
  Pages 59 - 75
  Ayşegül AVŞAR TUNCAY
 5. Akıcı Okuma, Okuduğunu Anlama ve Kelime Hazinesinin Geliştirilmesinde Kullanılan Bir Yöntem: Okuma Tiyatrosu
  Pages 76 - 93
  Pınar KANIK UYSAL
 6. Ortaokul Öğrencilerinin Sözlü Anlatım Öz Yeterlik Algılarına Çeşitli Değişkenlerin Etkisi
  Pages 94 - 110
  Selvi DEMİR, Muhsine BÖREKÇİ
 7. Öğrencilerin Konuşmalarında Karşılaşılan Söyleyiş ve Boğumlama Yanlışlarının Belirlenmesi
  Pages 111 - 130
  Keziban TEKŞAN, Ayşe KARACA
 8. Türkçe Öğretmenlerinin Ders Kitaplarına Bağlılıklarına Yönelik Öğretmen Görüşleri
  Pages 131 - 150
  Neşe KARA ÖZKAN
 9. İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Erken Okuryazarlık Becerilerinin İncelenmesi
  Pages 151 - 165
  Burak DELİCAN, Seyit ATEŞ
 10. Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Çocuk Kitaplarına Yansıması
  Pages 166 - 187
  Derya YÜCEL ÇETİN, Mediha MANGIR
 11. Hüseyin Yurttaş’ın Çocuk Kitaplarının Çocuk Edebiyatı Yapıtlarında Bulunması Gereken Özellikler Açısından İncelenmesi
  Pages 188 - 209
  Yasin ÖZTÜRK, Nuray KAYADİBİ
 12. Türkçe Öğretim Programının ve Türkçe Ders Kitabının Dilbilim Açısından İncelenmesi
  Pages 210 - 224
  Mustafa Çağrı ÇAĞLAR, Mehmet CANBULAT
 13. İlkokul Düzeyinde Çocuk Edebiyatına İlişkin Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi
  Pages 225 - 241
  Çavuş ŞAHİN, Esra TOPRAK
 14. İlkokul Düzeyinde Türkçe Dersinde Yaşanan Sorunlara Yönelik Çalışmaların Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması
  Pages 242 - 261
  Yakup BALANTEKİN
 15. Wiki-Ed’de Şiir: Öğretmen Adaylarının Şiir ve Şiir Öğretimi Hakkındaki Ön Yargılarını Değiştirmek
  Pages 262 - 274
  Kadir TEZEL, Büşra KİRAZ
Submission Date
Start: April 1, 2021
End: June 1, 2021
Indexes and Platforms