Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Problem of Using Comma and Semicolon Sign in Turkish Teaching

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 3, 905 - 915, 22.07.2020
https://doi.org/10.16916/aded.743407

Öz

Punctuation marks have been used in Turkish in the historical process. In this study, information about the historical process of punctuation in Turkish was also mentioned. The use of punctuation marks, which are not considered as the subject of Turkish grammar and Turkish spelling tradition for a long period, is extremely important in terms of teaching Turkish. In this study, the punctuation marks in terms of reading and writing skills in Turkish teaching were mentioned considering the researches. Even today, there are problems with the use of punctuation marks in our written language. In this article, the functions of punctuation marks are tried to be determined by considering the written language. The relationship between the punctuation mark and espicially syntax is emphasized. Commas and semicolons are the factors that can play an important role to gain sorting and classification skills in education. In this study, firstly, it is determined that what is in the texbooks about punctuation marks, and then secondary school textbooks were examined in relation to the use of commas and semicolons. The handling of these signs and their evaluation among the activities were investigated. It has been stated that commas and semicolons should be cascaded in the textbooks regarding the sorting and classification skills, and in this sense, grammatical suggestions are presented.

Kaynakça

 • Ağın Haykır, H., Kaplan, H., Kıryar, A., Tarakcı, R., Üstün, E. (2018). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe ders kitabı 5. Ankara: Devlet Kitapları.
 • Arıcı, A. F., Taşkın, Y. (2019). Okuma becerisinin diğer dil becerileriyle ilişkisi. IJOFE, 5 (2), 185-194.
 • Ataşçi, A. (2018). İlkokul Ders Kitabı, Türkçe 2. Sınıf. Ankara: Koza Yayın.
 • Bilginer, O. (2006). Ses olgusunun denetlenebilirliği bağlamında dil becerilerinin geliştirilmesinde etkili olduğu düşünülen fonolojik yönlendiriciler: noktalama işaretleri. TÜBAR, XX, 141-163.
 • Ceylan, S., Duru, K., Erkek, G., Pastutmaz, M. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe 6 ders kitabı. Ankara: Devlet Kitapları.
 • Gabain, A.Von (1988). Eski Türkçenin grameri (Çev. Mehmet Akalın). Ankara: TDK.
 • Demir, N., Yımaz, E. (2012). Türk dili el kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Eselioğlu, H., Set, S., Yücel, A. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe ders kitabı 8. Ankara: Devlet Kitapları.
 • İbrahim Şinasi (1860) Şair evlenmesi. İstanbul.
 • Kaftan Ayan, H., Arslan, Ü., Kul, S., Yılmaz, N. (2019). İlkokul Türkçe Ders Kitabı 4. Ankara: Devlet Kitapları.
 • Kalfa, M. (2000). Noktalama işaretlerinin Türkçenin öğretimindeki yeri ve önemi. Ankara Üniversitesi, Doktora Tezi.
 • Kalfa, M. (2012). Türkçede noktalama. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Kalfa, M., Avcı, M. (2020). 2010-2019 yükseköğretime geçiş sınavlarında noktalama işaretlerinin kullanımı bilgisini yoklayan soruların incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 126-134.
 • Karaduman, B.E., Özdemir, E., Yılmaz, O. (2019). İlkokul Türkçe Ders Kitabı 3.Ankara: Devlet Kitapları.
 • Kır, T., Kırman, E., Yağız, S. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe ders kitabı 7. Ankara: Devlet Kitapları.
 • Kurudayıoğlu, M., Dölek, O. (2018). Noktalama işaretlerinin öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 372-385.
 • Latif Beyreli, Zerrin Çetindağ, Ayşegül Celepoğlu (2005). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı, Ankara: MEB Yayınları.
 • Şeyyad Hamza (1946). Yusuf ve Zeliha (Nakleden Dehri Dilçin). İstanbul: TDK.
 • Sallabaş, E., Temizkan, M. (2009). İlköğretim öğrencilerinin noktalama işaretlerini doğru olarak kullanabilme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 625-636.
 • TDK. (1941). İmlâ kılavuzu. Ankara: TDK.
 • TDK. (2012). Yazım Kılavuzu. Ankara: TDK.
 • Tekin, T. (1988). Orhon yazıtları. TDK, Ankara: Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.
 • TTC. (1929). İmlâ lûgati. İstanbul: Devlet Matbaası.

Türkçe Öğretiminde Virgül ve Noktalı Virgül İşareti Kullanımı Sorunu

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 3, 905 - 915, 22.07.2020
https://doi.org/10.16916/aded.743407

Öz

Tarihî süreçte noktalama işaretleri Türkçede kullanılagelmiştir. Çalışmada Türkçede noktalamanın tarihî süreciyle ilgili bilgilere de değinilmiştir. Türk dil bilgisinde ve Türk yazım geleneğinde uzun bir dönem dil bilgisinin konusu olarak ele alınmayan noktalama işaretlerinin kullanımı Türkçe öğretimi açısından son derce önemlidir. Çalışmada, Türkçe öğretiminde okuma, yazma becerileri açısından noktalama işaretlerine araştırmalar göz önünde bulundurularak değinilmiştir. Bugün dahi yazı dilimizde noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Yazıda, noktalama işaretlerinin işlevleri yazı dili çerçevesindetespit edilmeye çalışılmıştır. Noktalama işaretlerinin özellikle söz dizimiyle ilişkisi vurgulanmıştır. Virgül ve noktalı virgül, eğitimde sıralama ve sınıflandırma becerilerini kazandırmada önemli rol oynayabilecek unsurlardandır. Araştırmada, öncelikle ders kitaplarında noktalama işaretlerinin neler olduğu tespit edilmiştir daha sonra virgül ve noktalı virgülün kullanımıyla ilgili olarak ilkokul ve ortaokul ders kitapları incelenmiştir. Bu işaretlerin ele alınışları, etkinlikler içinde değerlendirilişleri araştırılmıştır. Virgül ve noktalı virgülün sıralama ve sınıflandırma becerilerine ilişkin ders kitaplarında basamaklandırılarak verilmesi gerektiği ifade edilmiş ve bu anlamda dil bilgisel öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Ağın Haykır, H., Kaplan, H., Kıryar, A., Tarakcı, R., Üstün, E. (2018). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe ders kitabı 5. Ankara: Devlet Kitapları.
 • Arıcı, A. F., Taşkın, Y. (2019). Okuma becerisinin diğer dil becerileriyle ilişkisi. IJOFE, 5 (2), 185-194.
 • Ataşçi, A. (2018). İlkokul Ders Kitabı, Türkçe 2. Sınıf. Ankara: Koza Yayın.
 • Bilginer, O. (2006). Ses olgusunun denetlenebilirliği bağlamında dil becerilerinin geliştirilmesinde etkili olduğu düşünülen fonolojik yönlendiriciler: noktalama işaretleri. TÜBAR, XX, 141-163.
 • Ceylan, S., Duru, K., Erkek, G., Pastutmaz, M. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe 6 ders kitabı. Ankara: Devlet Kitapları.
 • Gabain, A.Von (1988). Eski Türkçenin grameri (Çev. Mehmet Akalın). Ankara: TDK.
 • Demir, N., Yımaz, E. (2012). Türk dili el kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Eselioğlu, H., Set, S., Yücel, A. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe ders kitabı 8. Ankara: Devlet Kitapları.
 • İbrahim Şinasi (1860) Şair evlenmesi. İstanbul.
 • Kaftan Ayan, H., Arslan, Ü., Kul, S., Yılmaz, N. (2019). İlkokul Türkçe Ders Kitabı 4. Ankara: Devlet Kitapları.
 • Kalfa, M. (2000). Noktalama işaretlerinin Türkçenin öğretimindeki yeri ve önemi. Ankara Üniversitesi, Doktora Tezi.
 • Kalfa, M. (2012). Türkçede noktalama. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Kalfa, M., Avcı, M. (2020). 2010-2019 yükseköğretime geçiş sınavlarında noktalama işaretlerinin kullanımı bilgisini yoklayan soruların incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 126-134.
 • Karaduman, B.E., Özdemir, E., Yılmaz, O. (2019). İlkokul Türkçe Ders Kitabı 3.Ankara: Devlet Kitapları.
 • Kır, T., Kırman, E., Yağız, S. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe ders kitabı 7. Ankara: Devlet Kitapları.
 • Kurudayıoğlu, M., Dölek, O. (2018). Noktalama işaretlerinin öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 372-385.
 • Latif Beyreli, Zerrin Çetindağ, Ayşegül Celepoğlu (2005). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı, Ankara: MEB Yayınları.
 • Şeyyad Hamza (1946). Yusuf ve Zeliha (Nakleden Dehri Dilçin). İstanbul: TDK.
 • Sallabaş, E., Temizkan, M. (2009). İlköğretim öğrencilerinin noktalama işaretlerini doğru olarak kullanabilme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 625-636.
 • TDK. (1941). İmlâ kılavuzu. Ankara: TDK.
 • TDK. (2012). Yazım Kılavuzu. Ankara: TDK.
 • Tekin, T. (1988). Orhon yazıtları. TDK, Ankara: Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.
 • TTC. (1929). İmlâ lûgati. İstanbul: Devlet Matbaası.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mahir KALFA 0000-0002-5986-1206

Yayımlanma Tarihi 22 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA KALFA, M. (2020). Türkçe Öğretiminde Virgül ve Noktalı Virgül İşareti Kullanımı Sorunu. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 905-915. https://doi.org/10.16916/aded.743407

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.