Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Enis Behiç Koryürek of Five Syllabists and Macedonia

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 3, 800 - 814, 31.07.2019
https://doi.org/10.16916/aded.585561

Öz

Enis Behiç Koryürek, one of
the poets of Five Syllabists, was born in March 12, 1892 in Istanbul, and spent
his childhood and early youth with Turkish-Islamic culture, in Skopje, during
the tough times of Balkans. Due to his father’s assignment in military, he
spent his childhood in Macedonia and was primarily home-educated, by his
father. However, he took some courses from private teachers, his high school
education was mostly in high schools of Thessaloniki and Skopje. After that he
came to Istanbul in 1909. He completed his high school degree in İstanbul and
got his graduation diploma in 1910. He came forward with his various
identities; such as poet, teacher, diplomat, bureaucrat, and sufic and
died in October 18, 1949 in Ankara. Enis Behiç Koryürek played a great role in
development of Turkish-Hungarian friendship and restoration of the tomb of Gül
Baba. There are number of poems in Skopje centred journal Yıldız, which are
either written by him or dedicated to him in between 1909 and 1910.  
This work particularly focused on Enis Behiç Koryürek’s days in Macedonia and
the role of those days on his works.    

Kaynakça

 • Betin, Saffet Örfî (1910). Mezâr-ı Mâderde Bir Nevâ-yı Garîbâne, Yıldız, Üsküp: 25 Mart 1325, (6).
 • Altıniş-Gürsoy B. (2006). Koryürek, Enis Behiç. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 6, 65-67.
 • Gürel, Z. ve Altay S. (2018). Yusuf Ziya Ortaç’ın dikkatlerden uzak kalmış bir eseri: Şairin duası. Çıngı Dergisi, (51), 4-34.
 • Hayber, A. ve Özcan, R. (2009). Üsküp yıldız. Üsküp: MATÜSİTEB Yayını.
 • Karataş, T. (2007). Ansiklopedik edebiyat terimleri sözlüğü( 3. Baskı). Ankara: Akçağ yayınları.
 • Koryürek, E. B. (1934). Ziya Gökalp’ın Edebiyat ve Şairlik Bakımından Değeri. Ankara Halkevi’nde 26 Ekim 1934 tarihinde verilmiş olan konferans.
 • Koryürek, E. B. (1910). Telhî-yi Hayât, Yıldız, Üsküp: 5 Nisan 1325, (8).
 • Koryürek, E. B. (1910). Kirli dudaklar, Yıldız, Üsküp: 2 Ağustos 1325, (23).
 • Koryürek, E. B. (1950). Yeni yıl, Piyoner Gazetesi, Üsküp: 30 Aralık, (4).
 • Tevetoğlu, F. (1951). Enis Behiç Koryürek’den Miras ve Güneşin Ölümü, Ankara.
 • Tunç, M. Ş. (1910). Kirli dudaklar, Yıldız Dergisi, (24).

Beş Hececiler’den Enis Behiç Koryürek ve Makedonya

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 3, 800 - 814, 31.07.2019
https://doi.org/10.16916/aded.585561

Öz

“Beş Hececiler”den Enis Behiç Koryürek, Makedonya
başta olmak üzere Balkanların en sıkıntılı olduğu zamanda çocukluğunu ve ilk
gençlik yıllarını Üsküp’te Türk-İslâm kültürü içinde geçirmiştir. Enis Behiç,
12 Mart 1892 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babasının asker oluşundan ötürü Enis
Behiç’in çocukluğu Makedonya’da geçmiş, ilk tahsilini hususî olarak evde yapmış
ve bizzat babası tarafından okutulmuştur. Bir ara özel öğretmenlerden de
dersler almışsa da İdadi tahsilinin büyük kısmını Selanik ve Üsküp İdadi mekteplerinde
gördükten sonra 1909’da İstanbul’a gelerek son sınıfı İstanbul Lisesinde
tamamlamış ve 1910 yılında da mezuniyet diplomasını almıştır. Şair, öğretmen,
diplomat, bürokrat ve mutasavvıf kimliğiyle dikkatleri çeken Enis Behiç
Koryürek 18 Ekim 1949’da Ankara’da vefat etmiştir. Türk-Macar dostluğunun
gelişmesinde, Macaristan’daki Gül Baba Türbesi’nin restore edilerek yeniden
ziyarete açılmasında büyük hizmetleri olmuştur. 1909–1910 yıllarında Üsküp’te
yayımlanan “Yıldız” dergisinde Enis Behiç Koryürek’in şiiri ve ona ithaf
edilmiş şiirler de bulunmaktadır. Biz bu bildirimizde, Çocukluğunun ilk gençlik
dönemine kadar olan kısmını Balkanlarda, özellikle de Üsküp’te geçirmiş olan
“Beş Hececiler”den Enis Behiç Koryürek adlı şairimizin hayat hikâyesini ve eserlerini
uzun uzadıya anlatacak değiliz. Meraklıları edebiyat tarihlerinden ve Enis
Behiç için yazılan kitaplardan, bizzat Enis Behiç’in kendi eserlerinden
istifade ederek bu meraklarını giderebilirler. Biz onun Makedonya günleri
üzerinde özellikle yoğunlaştık.


Kaynakça

 • Betin, Saffet Örfî (1910). Mezâr-ı Mâderde Bir Nevâ-yı Garîbâne, Yıldız, Üsküp: 25 Mart 1325, (6).
 • Altıniş-Gürsoy B. (2006). Koryürek, Enis Behiç. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 6, 65-67.
 • Gürel, Z. ve Altay S. (2018). Yusuf Ziya Ortaç’ın dikkatlerden uzak kalmış bir eseri: Şairin duası. Çıngı Dergisi, (51), 4-34.
 • Hayber, A. ve Özcan, R. (2009). Üsküp yıldız. Üsküp: MATÜSİTEB Yayını.
 • Karataş, T. (2007). Ansiklopedik edebiyat terimleri sözlüğü( 3. Baskı). Ankara: Akçağ yayınları.
 • Koryürek, E. B. (1934). Ziya Gökalp’ın Edebiyat ve Şairlik Bakımından Değeri. Ankara Halkevi’nde 26 Ekim 1934 tarihinde verilmiş olan konferans.
 • Koryürek, E. B. (1910). Telhî-yi Hayât, Yıldız, Üsküp: 5 Nisan 1325, (8).
 • Koryürek, E. B. (1910). Kirli dudaklar, Yıldız, Üsküp: 2 Ağustos 1325, (23).
 • Koryürek, E. B. (1950). Yeni yıl, Piyoner Gazetesi, Üsküp: 30 Aralık, (4).
 • Tevetoğlu, F. (1951). Enis Behiç Koryürek’den Miras ve Güneşin Ölümü, Ankara.
 • Tunç, M. Ş. (1910). Kirli dudaklar, Yıldız Dergisi, (24).
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeki Gürel 0000-0001-5129-7033

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019Cilt: 7 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Gürel, Z. (2019). Beş Hececiler’den Enis Behiç Koryürek ve Makedonya. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 800-814. https://doi.org/10.16916/aded.585561

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.