Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Examination of Speaking Activities in Turkish as a Foreign Language Coursebooks in Terms of Speech Types

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 3, 736 - 750, 31.07.2019
https://doi.org/10.16916/aded.564277

Öz

This research is a qualitative study aiming to reveal
which speech types are designed for teaching speaking in book sets of teaching
Turkish as a foreign language. In this research, document analysis was used to
reach this aim and to collect data. The research object consists of A1 level
books representing the basic level, B1 level books representing the intermediate
level and C1 level books representing the advanced level of Yedi İklim Publishing
and Istanbul Publishing sets. The data were analyzed using content analysis.
The data obtained by content analysis were classified according to frequency rates.
As a result of the study, it was seen that unprepared speaking activities were
very few compared to prepared speaking activities in basic, intermediate and
advanced foreign language teaching books. Based on this result, it is
recommended to balance the number of prepared and unprepared speaking
activities.

Kaynakça

 • Byrdon, S. R. ve Scott, M. D. (2008). Between one and many the art and science of public speaking. New York: Mcgraw –Hill Press.
 • CEF. (2002). Common european framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Council of Europe, Strasbourg.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. İstanbul: MEB Yayınevi.
 • Demirel, Ö. (2011). Konuşma türleri. Türkçe sözlü anlatım. D. Belet (Ed). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayıncılık.
 • Gülsevin, G. ve Boz, E. (2006). Türk dili ve kompozisyon 1-2. Konya: Tablet Yayınları.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • Güneş, F. (2014). Konuşma öğretimi yaklaşım ve modelleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-27.
 • Karadüz, A. (2011). Konuşma eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kurudayıoğlu, M. (2013). Konuşma eğitimi. İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Laskowski, L. (2019) T. I. Q. S. - A way to a speaker's introduction, http://www.ljlseminars.com/keynotes.htm Erişim: 11.12.2017
 • Özkırımlı, A. (2002). Türk dili, dil ve anlatım. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Sağlam, Ö. (2010). 7. sınıf öğrencilerinin hazırlıksız konuşma becerileri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sert, G., Kurtoğlu, M, Akıncı, A. ve Seferoğlu, S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri.
 • Sever, S. (1998). Dil ve iletişim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. C.31 S.51-66.
 • Şimşek, H.A. (2004). İlköğretim ikinci kademe Türkçe öğretiminde konuşma becerisinin önemi ve geliştirme yolları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Taşer, S. (2015). Konuşma eğitimi. İstanbul: Pegasus Yayınları.
 • Temizyürek, F. Erdem, İ. ve Temizkan, M. (2013). Konuşma eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • TDK (1996). Türkçe sözlük Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ünalan, Ş. (2007). Sözlü anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yalçın, A. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yüceer, D. (2014). Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin hazırlıksız konuşma becerileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarındaki Konuşma Etkinliklerinin Konuşma Türleri Açısından İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 3, 736 - 750, 31.07.2019
https://doi.org/10.16916/aded.564277

Öz

Bu araştırma, yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi
kitap setlerinde konuşma etkinliklerinin hangi konuşma türlerinin öğretimine
yönelik olarak tasarlandığını ortaya koymayı amaçlayan nitel bir çalışmadır.
Araştırmada, bu amaca ulaşmak ve veri toplamak için doküman incelemesinden
yararlanılmıştır. Araştırmanın inceleme nesnesini temel düzeyi temsilen Yedi
İklim ve İstanbul setlerinden A1 düzeyi kitapları, orta düzeyi temsilen B1
düzeyi kitapları ve ileri düzeyi temsilen C1 düzeyi kitapları oluşturmaktadır.
Veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. İçerik analizi sonucunda
elde edilen veriler frekans hesaplamaları kullanılarak sınıflandırılmıştır.

İnceleme neticesinde temel, orta ve ileri düzey
yabancılara Türkçe öğretimi kitaplarında bulunan hazırlıklı konuşma
etkinliklerine göre hazırlıksız konuşma etkinliklerinin nicel olarak çok düşük
olduğu görülmüştür. Bu sonuçtan hareketle hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma
etkinliklerinin sayısında bir denge gözetilmesi önerilmektedir

Kaynakça

 • Byrdon, S. R. ve Scott, M. D. (2008). Between one and many the art and science of public speaking. New York: Mcgraw –Hill Press.
 • CEF. (2002). Common european framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Council of Europe, Strasbourg.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. İstanbul: MEB Yayınevi.
 • Demirel, Ö. (2011). Konuşma türleri. Türkçe sözlü anlatım. D. Belet (Ed). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayıncılık.
 • Gülsevin, G. ve Boz, E. (2006). Türk dili ve kompozisyon 1-2. Konya: Tablet Yayınları.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • Güneş, F. (2014). Konuşma öğretimi yaklaşım ve modelleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-27.
 • Karadüz, A. (2011). Konuşma eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kurudayıoğlu, M. (2013). Konuşma eğitimi. İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Laskowski, L. (2019) T. I. Q. S. - A way to a speaker's introduction, http://www.ljlseminars.com/keynotes.htm Erişim: 11.12.2017
 • Özkırımlı, A. (2002). Türk dili, dil ve anlatım. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Sağlam, Ö. (2010). 7. sınıf öğrencilerinin hazırlıksız konuşma becerileri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sert, G., Kurtoğlu, M, Akıncı, A. ve Seferoğlu, S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri.
 • Sever, S. (1998). Dil ve iletişim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. C.31 S.51-66.
 • Şimşek, H.A. (2004). İlköğretim ikinci kademe Türkçe öğretiminde konuşma becerisinin önemi ve geliştirme yolları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Taşer, S. (2015). Konuşma eğitimi. İstanbul: Pegasus Yayınları.
 • Temizyürek, F. Erdem, İ. ve Temizkan, M. (2013). Konuşma eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • TDK (1996). Türkçe sözlük Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ünalan, Ş. (2007). Sözlü anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yalçın, A. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yüceer, D. (2014). Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin hazırlıksız konuşma becerileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Kurudayıoğlu 0000-0002-0447-5236

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019Cilt: 7 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Kurudayıoğlu, M. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarındaki Konuşma Etkinliklerinin Konuşma Türleri Açısından İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 736-750. https://doi.org/10.16916/aded.564277

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.