Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçenin Eklemeli Yapısının İlkokul 1. Sınıf İlk Okuma Yazma Kitabında Kullanımı

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 303 - 320, 30.04.2019
https://doi.org/10.16916/aded.499595

Öz

İlkokul düzeyinde kazanılan okuma-yazma
becerisi, dil edinim sürecinin en önemli basamaklarındandır. Okuma-yazma
öğretilirken hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, her dilin kendi yapısal
özellikleri çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada
2017-2018 eğitim-öğretim yılında devlet okullarında okutulmaya başlanan İlkokul
1.Sınıf İlk Okuma Yazma Kitabı incelenmiş ve Türkçenin eklemeli dil olma
özelliğinden yararlanılarak kelime oluşturma durumu tespit edilmiştir.
Araştırmada,  İlkokul 1.Sınıf İlk Okuma
Yazma Kitabı’nda 547 farklı sözcüğe rastlandığı, bu sözcüklerin 86’sının yapım
eki alarak oluşturulduğu, yapım eklerinin sistemli bir şekilde kullanılmadığı,
kullanılan yapım eklerinin ağırlıkla hece değeri taşımadığı, türetilen
sözcüklerin tekrarlanmadığı, kelime oluşturma sürecinde öğrencilerin üretici
kelime hazinesinin dikkate alınmadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Aydogdu, Ş. (2001). Çağdaş Eğitimde Etkileşim Kavramı ve Yabancı Dil Öğretiminde Etkileşim Biçimleri. M.Ü.Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi ,Sayı 13, Sayfa 23-36.
 • Colin, R. (2017). Bilimsel Araştırma Teknikleri Gerçek Dünya Araştırması. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Creswell, J.W. (2015). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Siyasal Kitapevi
 • Demircan, Ö. (2004). Türkiye Türkçesinde Kök – Ek Birlesmeleri. İstanbul: Papatya Yayınları.
 • Ergin, M. (1997, 2002). Türk Dilbilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları.
 • Gökmen, S.G. ve Güngör, M.A. (2013) Türkçe ve İngilizce İlk Okuma Kitaplarının Sözcük Türü ve Kavram Ulamlarına Göre Karşılaştırılması. Dil Dergisi, Sayı 160, Sayfa 26-41
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güneş, F. (2013). Kelimenin Gücü ve Zihinsel Sözlük, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 2013/1, Sayfa 1-24
 • Karadağ, Ö. ve Kurudayıoğlu, M. (2010) Türkçedeki Kelime Türetme Özelliğinin İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarına Yansıması. TÜBAR-XXVII-2010 Bahar, 437-455
 • Karadağ, R. (2014). Okuma İlgisi, Tutumları ve Alışkanlığı Konusunda Yapılmış Çalışmaların Lisansüstü Tezlere Dayalı Analizi: YÖK ve ProQuest Veri Tabanları Örneklemi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 35, 1-17
 • Korkmaz, Z. (2003) Türkiye Türkçesi Grameri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Manguel, A. (2013). Okumanın Tarihi, 6. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Mayring, P. (2001). Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş. (Çev. Adnan Gümüş, M. Sezai Durgun). Ankara: BilgeSu Yayınları
 • MEB. (2017) Türkçe Dersi Öğretim Programı Ankara:2017
 • Onan, B. (2009). Türkçe Dil Yapılarının Ana Dili Eğitimindeki İşlevleriyle İlgili Bazı Tespitler. Gazi Türkiyat Dergisi, Bahar 2009/4, 83-92
 • Onan, B. (2009) Eklemeli Dil Yapısının Türkçe Öğretiminde Oluşturduğu Bilişsel (Kognitif) Zeminler. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 11, 237-264
 • Onan, B. (2014) Anlama Sürecinde Türkçenin Yapısal İşlevleri (2. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayınları
 • Yıldırım, A.&Şimşek, H. (2005, 2013) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Use of Agglutination Structure of Turkish Language in Elementary School First Grade Textbook

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 303 - 320, 30.04.2019
https://doi.org/10.16916/aded.499595

Öz

Literacy
skills acquired at elementary grades are among the most important steps in the
language acquisition process. Whatever method is used each language needs to be
adjusted to the framework of its structural characteristics while teaching
reading-writing. This study examined the First Grade Literacy Textbook of Elementary
School which was started to be taught in public schools in 2017-2018 school year
and determined the word creation status using the feature of Turkish as an
additive language. Consequently, the research found 547 different words in the
Book, 86 of them were formed by making the derivational affixes, which were not
used systematically, they did not contain syllable value, the words were not
repeated, while the students did not take reproductive vocabulary knowledge
into consideration.

Kaynakça

 • Aydogdu, Ş. (2001). Çağdaş Eğitimde Etkileşim Kavramı ve Yabancı Dil Öğretiminde Etkileşim Biçimleri. M.Ü.Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi ,Sayı 13, Sayfa 23-36.
 • Colin, R. (2017). Bilimsel Araştırma Teknikleri Gerçek Dünya Araştırması. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Creswell, J.W. (2015). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Siyasal Kitapevi
 • Demircan, Ö. (2004). Türkiye Türkçesinde Kök – Ek Birlesmeleri. İstanbul: Papatya Yayınları.
 • Ergin, M. (1997, 2002). Türk Dilbilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları.
 • Gökmen, S.G. ve Güngör, M.A. (2013) Türkçe ve İngilizce İlk Okuma Kitaplarının Sözcük Türü ve Kavram Ulamlarına Göre Karşılaştırılması. Dil Dergisi, Sayı 160, Sayfa 26-41
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güneş, F. (2013). Kelimenin Gücü ve Zihinsel Sözlük, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 2013/1, Sayfa 1-24
 • Karadağ, Ö. ve Kurudayıoğlu, M. (2010) Türkçedeki Kelime Türetme Özelliğinin İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarına Yansıması. TÜBAR-XXVII-2010 Bahar, 437-455
 • Karadağ, R. (2014). Okuma İlgisi, Tutumları ve Alışkanlığı Konusunda Yapılmış Çalışmaların Lisansüstü Tezlere Dayalı Analizi: YÖK ve ProQuest Veri Tabanları Örneklemi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 35, 1-17
 • Korkmaz, Z. (2003) Türkiye Türkçesi Grameri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Manguel, A. (2013). Okumanın Tarihi, 6. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Mayring, P. (2001). Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş. (Çev. Adnan Gümüş, M. Sezai Durgun). Ankara: BilgeSu Yayınları
 • MEB. (2017) Türkçe Dersi Öğretim Programı Ankara:2017
 • Onan, B. (2009). Türkçe Dil Yapılarının Ana Dili Eğitimindeki İşlevleriyle İlgili Bazı Tespitler. Gazi Türkiyat Dergisi, Bahar 2009/4, 83-92
 • Onan, B. (2009) Eklemeli Dil Yapısının Türkçe Öğretiminde Oluşturduğu Bilişsel (Kognitif) Zeminler. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 11, 237-264
 • Onan, B. (2014) Anlama Sürecinde Türkçenin Yapısal İşlevleri (2. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayınları
 • Yıldırım, A.&Şimşek, H. (2005, 2013) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hülya ÇORA

Türkiye


Aylin SÖZER ÇAPAN

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
ÇORA, H., & SÖZER ÇAPAN, A. (2019). Türkçenin Eklemeli Yapısının İlkokul 1. Sınıf İlk Okuma Yazma Kitabında Kullanımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 303-320. https://doi.org/10.16916/aded.499595

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.