Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A Research on Educational Messages in Stories of Koray Avcı Çakman

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 4, 1141 - 1159, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.461083

Öz

This research was conducted to determine educational
messages in children’s stories written by Koray Avcı Çakman, one of the Turkish
Children’s Literature authors. The study was performed by the case study which
is one of qualitative research methods. The embedded single case study method was
used as the design of research. Research objects of this study are composed of 56
stories in 5 storybooks of Koray Avcı Çakman. As a data collection method,
criteria list indicating 40 different educational messages were prepared. Content
analysis was applied to evaluate educational messages which form the data of this
research. According to the results of research, the most common category in
storybooks of the author is personal development-oriented messages with 33.33%.
This category is followed by love-oriented messages with 31.37%, universal
values-oriented messages with 26.27% and communication-oriented messages with
9.02%.

Kaynakça

 • Raths, Louis E., Harmin, Merrill, and Simon, Sidney B. (1966). Values and Teaching Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Books, Inc., Pp. IX +275.
 • Beck, C. (1990). Better Schools: A Values Perspective, London, Falmer Press.
 • Halstead, M. and Taylor, M. (2008). Values in Education and Education in Values. London: The Falmer Press.
 • Fraenkel, J.R. (1977). How to Teach about Values: An Analytical Approach. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall.
 • Shaver, James P., Strong , William S. (1976). Facing Value Decisions: Rationale-Building for Teachers. Wadsworth Publishing Company.
 • Gibbs, Linda J.; Earley, Edward J. (1994). Using Children's Literature To Develop Core Values. Bloomington: The Phi Delta Kappa Educational Foundation.
 • Covaleskie, John F. (1992). Discipline and Morality: Beyond Rules and Consequences. Education Forum, Vol. 56, No. 2, 173-83.
 • Taylor, F. (2015). Content Analysis and Gender Stereotypes in Children’s Books. Teaching Sociology, Vol. 31, No:3, 300-311.
 • Brinker, M. (1995). “Theme and Interpretation” in Bremond, C., J. Landy and T.Pavel (eds) Thematics. New Approaches. New York: State University of New York Press: 33-44.
 • Brooks, C. et al. (1975). An Approach to Literature, 5th ed. Prentice Hall.
 • Stoodt, B., Amspaugh, L., Hunt, J. (1996). Children’s Literature: Discovery for a Lifetime. USA: Gorsuch Scarisbrick, Publishers.
 • Lukens, R. (2007). A Critical Handbook of Children’s Literature. 8th ed. USA: Allyn & Bacon, Incorporated.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Sever,S. (2015). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Tudem Yayınları.
 • Özdemir, G. (2008). Sevim Ak’ın Hikâye Ve Romanlarında Yer Alan Eğitsel İletiler. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Köse, S. (2011). Muzaffer İzgü’nün “Anneannemin Akıl Almaz Maceraları” Serisindeki Eğitsel İletiler. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Akçay, S. (2015). Samed Behrengi’nin Hikâyelerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Cesur, E. (2015). Mavisel Yener’in Çocuklara Yönelik Öykülerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Barış, G. (2011). Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Romanlarındaki Eğitsel İletiler. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Işık, M. (2017). Karakter Eğitimi Açısından Mevlâna İdris Zengin’in Hikâye Ve Masallarında Eğitsel İletiler. Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Yılmaz, H. D. (2017). Koray Avcı Çakman’ın Eserlerinde Çocuklara Yönelik Ekoeleştirel İletiler. Erzincan: Erzincan Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar), Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Koray Avcı Çakman’ın Hikâyelerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 4, 1141 - 1159, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.461083

Öz

Bu araştırma Türk çocuk edebiyatı yazarlarından Koray
Avcı Çakman’ın çocuklara yönelik olarak yazdığı hikâyelerindeki eğitsel
iletileri tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma
yöntemlerinden durum çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma deseni olarak
iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın inceleme
nesnelerini Koray Avcı Çakman’a ait 5 hikâye kitabında yer alan 56 hikâye metni
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 40 farklı eğitsel iletiyi gösteren
bir ölçüt listesi hazırlanmıştır. Araştırmanın verileri olan hikâye
metinlerindeki eğitsel iletiler, içerik analizi ile değerlendirilmiştir.
Araştırma sonucunda yazarın eserlerinde %33,33 oranı ile en fazla kişisel
gelişime yönelik iletilere yer verilmiştir. Bu kategoriyi %31,37 oranı ile
sevgiye yönelik iletiler, %26,27 oranı ile evrensel değerlere yönelik iletiler ve
%9,02 oranı ile iletişime yönelik iletiler izlemiştir.

Kaynakça

 • Raths, Louis E., Harmin, Merrill, and Simon, Sidney B. (1966). Values and Teaching Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Books, Inc., Pp. IX +275.
 • Beck, C. (1990). Better Schools: A Values Perspective, London, Falmer Press.
 • Halstead, M. and Taylor, M. (2008). Values in Education and Education in Values. London: The Falmer Press.
 • Fraenkel, J.R. (1977). How to Teach about Values: An Analytical Approach. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall.
 • Shaver, James P., Strong , William S. (1976). Facing Value Decisions: Rationale-Building for Teachers. Wadsworth Publishing Company.
 • Gibbs, Linda J.; Earley, Edward J. (1994). Using Children's Literature To Develop Core Values. Bloomington: The Phi Delta Kappa Educational Foundation.
 • Covaleskie, John F. (1992). Discipline and Morality: Beyond Rules and Consequences. Education Forum, Vol. 56, No. 2, 173-83.
 • Taylor, F. (2015). Content Analysis and Gender Stereotypes in Children’s Books. Teaching Sociology, Vol. 31, No:3, 300-311.
 • Brinker, M. (1995). “Theme and Interpretation” in Bremond, C., J. Landy and T.Pavel (eds) Thematics. New Approaches. New York: State University of New York Press: 33-44.
 • Brooks, C. et al. (1975). An Approach to Literature, 5th ed. Prentice Hall.
 • Stoodt, B., Amspaugh, L., Hunt, J. (1996). Children’s Literature: Discovery for a Lifetime. USA: Gorsuch Scarisbrick, Publishers.
 • Lukens, R. (2007). A Critical Handbook of Children’s Literature. 8th ed. USA: Allyn & Bacon, Incorporated.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Sever,S. (2015). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Tudem Yayınları.
 • Özdemir, G. (2008). Sevim Ak’ın Hikâye Ve Romanlarında Yer Alan Eğitsel İletiler. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Köse, S. (2011). Muzaffer İzgü’nün “Anneannemin Akıl Almaz Maceraları” Serisindeki Eğitsel İletiler. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Akçay, S. (2015). Samed Behrengi’nin Hikâyelerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Cesur, E. (2015). Mavisel Yener’in Çocuklara Yönelik Öykülerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Barış, G. (2011). Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Romanlarındaki Eğitsel İletiler. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Işık, M. (2017). Karakter Eğitimi Açısından Mevlâna İdris Zengin’in Hikâye Ve Masallarında Eğitsel İletiler. Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Yılmaz, H. D. (2017). Koray Avcı Çakman’ın Eserlerinde Çocuklara Yönelik Ekoeleştirel İletiler. Erzincan: Erzincan Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar), Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sezin Kavak

Bayram Baş

Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 6 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Kavak, S., & Baş, B. (2018). Koray Avcı Çakman’ın Hikâyelerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1141-1159. https://doi.org/10.16916/aded.461083

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.