Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Grammar and Orthography in Elementary School Turkish Curricula from the Foundation of the Republic to the Present Day (1923-2017)

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 4, 1091 - 1111, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.452859

Öz

The purpose of this research is the determination of including grammar and
orthography subject area in Turkish curriculum in primary schools from the Republic
history until presentday. Within this study, which was carried out with analytic
research method, the data was analysed with documentanalysis. There sults of
therese arch indicate that, the grammar issue in the basis of subject was considered
as a separatelesson in the first years of the Republic in primary school curriculum;
in the years of 1948 and 1968 within the curriculum it was included as a
subject and subtopic of these subjects and together with the program of
1981-1997 grammar rules were expressed as special purposes and attitudes that must
be acquired by the students. Inaddition it was determined that in the curriculums
of 1948, 1968, 1981 and 1997 there were detailed explanations concerning the education
of grammar rulesand it was emphasized that in grammar teaching interdisciplinary
approach must be utilized. On the otherh and in the Turkish curriculums of
2005, 2009, 2015 and 2017 it was determined that grammar rules were presented to
students in listening, speaking, reading and writing learning domains and explanations
were included regarding these acquisitions.

Kaynakça

 • Akkaya, A. (2011). Karikatürlerle dil bilgisi öğretimi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi Bilim Dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Konya.
 • Dolunay, S. K. (2010). Dil bilgisi öğretiminin amacı ve önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları, XXVII, 275-284.
 • İşeri, K. ve Baştuğ, M. (2016). Yeni Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi. International Journal of Language Academy, 4(4), 17-35.
 • Kutlubay, H. (2015). 1928’den günümüze kadar Türkçe öğretimi programlarında dil bilgisi öğretiminin durumu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Karadüz, A. (2013). Dil bilgisi öğretimi, A.Kırkkılıç-H.Akyol (Ed.), İlköğretim Türkçe öğretimi (281 -308). 3. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • MEB. (1997). İlköğretim okulu programı.4. Baskı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MEB. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • MEB. (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • MEB. (2017). Türkçe dersi öğretim programı (1-8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Ömeroğlu, A. F. (2018). Dil bilgisi öğretiminin 2004-2017 yılları arası Türkçe dersi öğretim programları açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 260-280.
 • Sağır, Mukim (2001). Ana dil öğretimi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 135-139.
 • Sağır, M. ve Demir Atalay, T. (Ed.), (2016). Yeni programa uygun etkinliklerle dil bilgisi öğretimi, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimsek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Temizyürek, F., ve Balcı, A. (2015). Cumhuriyet dönemi ilköğretim okulları Türkçe programları. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Cumhuriyet’ten Günümüze (1923-2017) İlkokul Türkçe Öğretim Programlarında Dil Bilgisi ve İmla

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 4, 1091 - 1111, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.452859

Öz

Bu araştırmanın amacı,
Cumhuriyet’ten günümüze (1923-2017) ilkokul Türkçe öğretim programlarında dil
bilgisi ve imla konu alanına yer verilme durumunun belirlenmesidir. Analitik
araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen bu çalışmada veriler doküman analizi ile
çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçları dil bilgisi konularının, Cumhuriyet’in
ilk yıllarında ayrı bir ders olarak ilkokul müfredat programında konu bazında,
1948 ve 1968 Türkçe öğretim programlarında ise Türkçe dersi içinde konu ve bu
konuların alt konuları olarak yer aldığı, 1981-1997 programıyla, dil bilgisi
kurallarının, öğrencilere kazandırılacak özel amaçlar ve davranışlar olarak
ifade edildiğini göstermektedir. Ayrıca 1948, 1968, 1981 ve 1997 Türkçe öğretim
programlarında dil bilgisi kurallarının öğretimiyle ilgili detaylı
açıklamaların yer aldığı, dil bilgisi kurallarının öğretiminde disiplinler
arası yaklaşımdan faydalanılması gerektiğinin vurgulandığı belirlenmiştir. Buna
karşın 2005, 2009, 2015 ve 2017 Türkçe öğretim programlarında ise dil bilgisi
kurallarının dinleme, konuşma, okuma, yazma öğrenme alanları içinde öğrencilere
sunulduğu ve bu kazanımlara yönelik açıklamalara yer verildiği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akkaya, A. (2011). Karikatürlerle dil bilgisi öğretimi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi Bilim Dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Konya.
 • Dolunay, S. K. (2010). Dil bilgisi öğretiminin amacı ve önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları, XXVII, 275-284.
 • İşeri, K. ve Baştuğ, M. (2016). Yeni Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi. International Journal of Language Academy, 4(4), 17-35.
 • Kutlubay, H. (2015). 1928’den günümüze kadar Türkçe öğretimi programlarında dil bilgisi öğretiminin durumu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Karadüz, A. (2013). Dil bilgisi öğretimi, A.Kırkkılıç-H.Akyol (Ed.), İlköğretim Türkçe öğretimi (281 -308). 3. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • MEB. (1997). İlköğretim okulu programı.4. Baskı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MEB. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • MEB. (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • MEB. (2017). Türkçe dersi öğretim programı (1-8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Ömeroğlu, A. F. (2018). Dil bilgisi öğretiminin 2004-2017 yılları arası Türkçe dersi öğretim programları açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 260-280.
 • Sağır, Mukim (2001). Ana dil öğretimi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 135-139.
 • Sağır, M. ve Demir Atalay, T. (Ed.), (2016). Yeni programa uygun etkinliklerle dil bilgisi öğretimi, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimsek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Temizyürek, F., ve Balcı, A. (2015). Cumhuriyet dönemi ilköğretim okulları Türkçe programları. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yıldıray Aydın

Ömür Sadioğlu

Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 6 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Aydın, Y., & Sadioğlu, Ö. (2018). Cumhuriyet’ten Günümüze (1923-2017) İlkokul Türkçe Öğretim Programlarında Dil Bilgisi ve İmla. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1091-1111. https://doi.org/10.16916/aded.452859

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.