Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Literary Baccalaureate Books in Teaching Turkish Literature

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 4, 1003 - 1015, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.446636

Öz

Oral and written exams are
tools of assessment and evaluation in teaching. The content of the exams is
defined in the curriculum. Textbooks written in line with these subjects are
the primary sources of learning process of students. These books contain both information
and the frame of the questions asked in the exams. However, there are some
other printed references to prepare students for the exams, that is
supplementary sources. The ‘literary baccalaureate books’ published in the
first half of the 1930s are striking in terms of both reflecting the period’s
literary teaching and assessment system and becoming a reference or a
supplementary book. Moreover, these books were designed as literary handbooks, which
also makes them important. This article will firstly give some information
about the development that defines the frame of literature teaching in the
1930s, and then the ‘literary baccalaureate books’ which were published in the
mentioned years and which have not been examined so far will be evaluated in
terms of their role in the teaching Turkish literature. The evaluation part
will focus on the method and content of the books and the attitude of the
authors as well.

Kaynakça

 • Ali Canip (1340). Edebiyat. İstanbul: Matbaa-i Âmire.
 • Ali Canip (1929). Edebiyat. İstanbul: Maarif Vekâleti Yayınları.
 • Akyüz, Y. (2010). Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000-M.S. 2010. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Benderli, M. H. (1937). Edebiyat ve Edebiyat Tarihi El Kitabı. İstanbul: Cumhuriyet Kitaphanesi.
 • Sadeddin Nüzhet (1931). Tanzimat’a Kadar Muhtasar Türk Edebiyatı Tarihi ve Nümuneleri. İstanbul: Semih Lütfü
 • Kitabevi.
 • Ergun, S. N. (1935). Edebiyat ve Edebiyat Tarihi Özü. İstanbul: İnkılâb Kitabhanesi.
 • Göğüş, B. (1970). Anadili Olarak Türkçenin Öğretimine Bir Bakış. Türk Dili Araştırmalar Yıllığı Belleten, 124-154.
 • Örik, N. S. (1935). “Edebiyat Tarihi Özü”. Varlık dergisi, 43 (4), 327-328.
 • [Kurul] (1340a). Lise Müfredat Programları Esbâb-ı Mûcibe Lâyihası. İstanbul: Matbaa-i Âmire.
 • [Kurul] (1340b). Lise Birinci Devre Müfredat Programları. İstanbul: Matbaa-i Âmire.
 • [Kurul] (1340c). Liselerin İkinci Devre Müfredat Programları. İstanbul: Matbaa-i Âmire.
 • [Kurul] (1927). 1340 Tarihli Ortamektep ve Lise Müfredat Programlarına Zeyl. İstanbul: Devlet Matbaası.
 • Muvaffak Hüsnü (1933). Edebiyat Bakalorya Elkitabı. İstanbul: Bürhaneddin Matbaası.
 • Ogur, E. (2009). Ali Canip Yöntem’in Eğitim ve Edebiyat Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim
 • Fakültesi Dergisi, XXII (2), 397-415.
 • Yusuf Ziya (1935). Edebiyat Bakalorya Kitabı. İstanbul: Kanaat Kütüphanesi.
 • Yücel, H. A. (1938, 29 Birinci Teşrin). Türk Maarifi. Cumhuriyet gazetesi. s. 15.

Türk Edebiyatı Öğretiminde Edebiyat Bakalorya Kitapları

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 4, 1003 - 1015, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.446636

Öz

Sözlü ve yazılı sınavlar, öğretimde ölçme ve
değerlendirmenin araçlarındandır. Sınavların içeriğini, müfredatta belirlenen
konular oluşturur. Bu konular doğrultusunda yazılmış ders kitapları,
öğrencilerin öğrenme sürecindeki temel kaynaklarındandır. Aynı zamanda bu
kitaplar, sınavlarda sorulan soruların hem bilgisini içerir hem de çerçevesini
belirler. Bununla birlikte, öğrencilere sınavlarda yardımcı olmak üzere
yazılmış kitaplar da vardır. Ders kitapları, temel kaynak; diğerleri, yardımcı
kaynaktır. 1930’lu yılların ilk yarısında basılmış olan “edebiyat bakalorya
kitapları”, hem dönemin edebiyat öğretimini ve ölçme değerlendirme sistemini
yansıtmaları hem de yardımcı kaynak olarak belirginleşmeleri bakımından dikkat
çekicidir. Ayrıca bu kitapların edebiyat el kitabı gibi tasarlanması da onları
önemli kılmaktadır. Bu makalede, önce 1930’lu yıllardaki edebiyat öğretiminin
çerçevesini belirleyen gelişmeler hakkında bilgi verilecek; ardından da anılan
yıllarda yayımlanmış ve bugüne kadar üzerinde durulmamış “edebiyat bakalorya
kitapları”, Türk edebiyatı öğretimindeki rolleri yönünden değerlendirilecektir.
Değerlendirmede kitapların hazırlanış yöntemi, içeriği ve yazarlarının tutumuna
yoğunlaşılacaktır. 

Kaynakça

 • Ali Canip (1340). Edebiyat. İstanbul: Matbaa-i Âmire.
 • Ali Canip (1929). Edebiyat. İstanbul: Maarif Vekâleti Yayınları.
 • Akyüz, Y. (2010). Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000-M.S. 2010. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Benderli, M. H. (1937). Edebiyat ve Edebiyat Tarihi El Kitabı. İstanbul: Cumhuriyet Kitaphanesi.
 • Sadeddin Nüzhet (1931). Tanzimat’a Kadar Muhtasar Türk Edebiyatı Tarihi ve Nümuneleri. İstanbul: Semih Lütfü
 • Kitabevi.
 • Ergun, S. N. (1935). Edebiyat ve Edebiyat Tarihi Özü. İstanbul: İnkılâb Kitabhanesi.
 • Göğüş, B. (1970). Anadili Olarak Türkçenin Öğretimine Bir Bakış. Türk Dili Araştırmalar Yıllığı Belleten, 124-154.
 • Örik, N. S. (1935). “Edebiyat Tarihi Özü”. Varlık dergisi, 43 (4), 327-328.
 • [Kurul] (1340a). Lise Müfredat Programları Esbâb-ı Mûcibe Lâyihası. İstanbul: Matbaa-i Âmire.
 • [Kurul] (1340b). Lise Birinci Devre Müfredat Programları. İstanbul: Matbaa-i Âmire.
 • [Kurul] (1340c). Liselerin İkinci Devre Müfredat Programları. İstanbul: Matbaa-i Âmire.
 • [Kurul] (1927). 1340 Tarihli Ortamektep ve Lise Müfredat Programlarına Zeyl. İstanbul: Devlet Matbaası.
 • Muvaffak Hüsnü (1933). Edebiyat Bakalorya Elkitabı. İstanbul: Bürhaneddin Matbaası.
 • Ogur, E. (2009). Ali Canip Yöntem’in Eğitim ve Edebiyat Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim
 • Fakültesi Dergisi, XXII (2), 397-415.
 • Yusuf Ziya (1935). Edebiyat Bakalorya Kitabı. İstanbul: Kanaat Kütüphanesi.
 • Yücel, H. A. (1938, 29 Birinci Teşrin). Türk Maarifi. Cumhuriyet gazetesi. s. 15.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Can Doğan 0000-0002-7840-2937

Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 6 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Doğan, M. C. (2018). Türk Edebiyatı Öğretiminde Edebiyat Bakalorya Kitapları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1003-1015. https://doi.org/10.16916/aded.446636

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.