Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

The Role of Literary Texts as Common Reference Framework of Social and Individual Consciousness in Teaching Turkish to Foreigners

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 4, 1187 - 1197, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.395778

Öz

In this study, reasons and
importance of the use of literary texts as individual and cultural memory
framework in teaching Turkish to foreigners are emphasized. Literary texts
constitute the construction and framework of individual memory in terms of both
language and cultural codes as common indicators of cultural memory. This
framework serves as a reference for all processes of both native language,
first language and foreign language acquisition.

Kaynakça

 • Arkılılıç-Songören, S. (2013). The place of children literature texts in teaching German as a foreign / second foreign language, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 70, 1825 – 1830
 • Assmann, J. (2001) Kültürel bellek, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Aydın, İ. ve Torusdağ, G. (2014). Türkçe öğretimi çerçevesinde yazınsal bir metin çözümleme örneği olarak Refik Halit Karay’ın Garip Bir Hediye’si, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 3/4 s. 109-134
 • Dilidüzgün, S. (2001). Türkçe öğretiminde çocuk yazınının yeri, Çağdaş Türk Yazını (Ed. Zehra İpşiroğlu), İstanbul: Adam Yayınları
 • Eriş, Ö. ve Yücel F. (2002) Dil öğretiminde yazınsal metinlerin yeri, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3 Sayı:2, s. 63-76.
 • Gaasser, B. (2013). Constructing memory, imagination, and empathy: a cognitive neuroscience perspective, Frontiers in Psychology
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebî ürünlerden yararlanma, TÜBAR, XXVII-/-Bahar
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Halbwachs, M. (2017). Kolektif bilinç, Heretik
 • Hengirmen, M. (1993). Yabancı dil öğrenme yöntemleri, Ankara: Engin
 • Karatay, H. (2007). Dil edinimi ve değer öğretimi sürecinde masalın önemi ve işlevi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (3), s. 463-475
 • Lazar, G. (1993). Literature and language teaching, Cambridge University Press
 • Li, J., Snow C.- White,C. (2014). Urban adolescent students and technology: access, use and interest in learning language and literacy, Innovation in Language Learning and Teaching, DOI: 10.1080/17501229.2014.882929
 • Lima, C. (2010). Selecting literary texts for language learning, Journal of NELTA, Vol. 15 No. 1-2, 110-113.
 • Nguyen, H. T. T. (2014). How does an interactive approach to literary texts work in an English as a foreign language context? Learners' perspectives in close-up, Innovation inLanguage Learning and Teaching, Routledge/DOI: 10.1080/17501229.2014.932361
 • Öztürk, C. ve Otluoğlu, R. (2002). Sosyal bilgiler öğretiminde yazılı edebiyat ürünlerini ders aracı olarak kullanmanın duyuşsal davranış özelliklerini kazanmaya etkisi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, S. 15, s. 173-182
 • Rubin, D. C.- Umanath, S. (2015). Event memory: a theory of memory for laboratory, autobiographical, and fictional events, Psychological Review, 122(1)
 • Salihoğlu, H. (1994). Edebiyat mı kültür mü? Yabancı dilde edebiyat öğretiminde üzerine düşünceler, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 11, 21-30.
 • Songören-Arkılıç, S. (2011). Yabancı dil öğretiminde çocuk edebiyatı, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
 • Şahbaz, N. K. (2008). Çocuk edebiyatında ihmal edilmiş bir edebî tür: deneme, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 15, s. 189-203

Toplumsal ve Bireysel Bilincin Ortak Referans Çerçevesi Olarak Edebî Metinlerin Yabancılara Türkçe Öğretimindeki Yeri

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 4, 1187 - 1197, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.395778

Öz

Bu çalışmada yabancılara
Türkçe öğretiminde edebî metinlerin kültürel ve bireysel bellek referansları
olarak kullanımının gerekçeleri ve önemi üzerinde durulmuştur. Edebî metinler
kültürel belleğin ortak göstergeleri olarak hem dil bakımından hem de kültürel
kodlar bakımından bireysel belleğin inşası ve çerçevesini oluşturmaktadır. Bu
çerçeve referans olarak hem ana dili, birinci dil hem de yabancı dil ediniminin
tüm süreçleri için aynı işlevi görmektedir.

Kaynakça

 • Arkılılıç-Songören, S. (2013). The place of children literature texts in teaching German as a foreign / second foreign language, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 70, 1825 – 1830
 • Assmann, J. (2001) Kültürel bellek, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Aydın, İ. ve Torusdağ, G. (2014). Türkçe öğretimi çerçevesinde yazınsal bir metin çözümleme örneği olarak Refik Halit Karay’ın Garip Bir Hediye’si, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 3/4 s. 109-134
 • Dilidüzgün, S. (2001). Türkçe öğretiminde çocuk yazınının yeri, Çağdaş Türk Yazını (Ed. Zehra İpşiroğlu), İstanbul: Adam Yayınları
 • Eriş, Ö. ve Yücel F. (2002) Dil öğretiminde yazınsal metinlerin yeri, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3 Sayı:2, s. 63-76.
 • Gaasser, B. (2013). Constructing memory, imagination, and empathy: a cognitive neuroscience perspective, Frontiers in Psychology
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebî ürünlerden yararlanma, TÜBAR, XXVII-/-Bahar
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Halbwachs, M. (2017). Kolektif bilinç, Heretik
 • Hengirmen, M. (1993). Yabancı dil öğrenme yöntemleri, Ankara: Engin
 • Karatay, H. (2007). Dil edinimi ve değer öğretimi sürecinde masalın önemi ve işlevi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (3), s. 463-475
 • Lazar, G. (1993). Literature and language teaching, Cambridge University Press
 • Li, J., Snow C.- White,C. (2014). Urban adolescent students and technology: access, use and interest in learning language and literacy, Innovation in Language Learning and Teaching, DOI: 10.1080/17501229.2014.882929
 • Lima, C. (2010). Selecting literary texts for language learning, Journal of NELTA, Vol. 15 No. 1-2, 110-113.
 • Nguyen, H. T. T. (2014). How does an interactive approach to literary texts work in an English as a foreign language context? Learners' perspectives in close-up, Innovation inLanguage Learning and Teaching, Routledge/DOI: 10.1080/17501229.2014.932361
 • Öztürk, C. ve Otluoğlu, R. (2002). Sosyal bilgiler öğretiminde yazılı edebiyat ürünlerini ders aracı olarak kullanmanın duyuşsal davranış özelliklerini kazanmaya etkisi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, S. 15, s. 173-182
 • Rubin, D. C.- Umanath, S. (2015). Event memory: a theory of memory for laboratory, autobiographical, and fictional events, Psychological Review, 122(1)
 • Salihoğlu, H. (1994). Edebiyat mı kültür mü? Yabancı dilde edebiyat öğretiminde üzerine düşünceler, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 11, 21-30.
 • Songören-Arkılıç, S. (2011). Yabancı dil öğretiminde çocuk edebiyatı, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
 • Şahbaz, N. K. (2008). Çocuk edebiyatında ihmal edilmiş bir edebî tür: deneme, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 15, s. 189-203
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serdar Odacı

Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 6 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Odacı, S. (2018). Toplumsal ve Bireysel Bilincin Ortak Referans Çerçevesi Olarak Edebî Metinlerin Yabancılara Türkçe Öğretimindeki Yeri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1187-1197. https://doi.org/10.16916/aded.395778

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.