Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Karşılaştırmalı Edebiyat Açısından Necip Fazıl’ın Yunus Emre Tiyatrosu ile Nihat Asyalı’nın Yunus Diye Göründüm Tiyatrosunun İncelenmesi*

Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 4, 880 - 887, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.339859

Öz

Yunus
Emre, tarihi bir şahsiyet olduğu kadar kültürel bir imge olarak da Türk
edebiyatı ve fikir hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Yunus Emre’yi asırlar
öncesinden günümüze taşıyarak kalıcılığını sağlayan iki temel özellikten söz
edilebilir: Şiirindeki lirizm ve sahip olduğu felsefe. Yunus Emre’nin şiirleri
asırlar boyunca halkın gönlünde muhafaza edilerek günümüze kadar taşınırken,
şiirleri metinler arası ilişkiler bağlamında nice yazara ilham kaynağı
olmuştur. Sahip olduğu felsefe evrensel düzeyde kabul görmesini sağlamıştır.
Yunus Emre’nin hayatı, şiirleri ve felsefesi birçok roman, şiir ve tiyatronun
konuları arasında yer almıştır. Bu çalışmada Necip Fazıl Kısakürek’in “Yunus
Emre” adlı tiyatrosu ile Nihat Asyalı’nın “Yunus Diye Göründüm” adlı tiyatrosu
karşılaştırmalı edebiyat biliminin verileri açısından incelenecektir. İnsanlar
ve kültürler arası etkileşim kaçınılmazdır. Karşılaştırmalı edebiyatın özünü de
bu etkileşim oluşturmaktadır. Bir eserin ya da yazarın diğer bir eser ve yazar
üzerindeki etkilerini incelemek için bir karşılaştırmaya ihtiyaç duyulur. Bu
çalışmada da Yunus Emre paydasında iki yazarın eserleri karşılaştırılacaktır. Karşılaştırmalı
edebiyat açısından söz konusu tiyatro metinleri incelenmeye değer özellikler
taşımaktadır. Her iki yazar da eserlerine kendi dünya görüşlerinin ve sanat
anlayışlarının damgalarını vurmayı başarmışlardır. Aynı konu, dönem ve
karakteri işlemelerine rağmen birbirinden farklı dil, anlatım ve kurgu
özelliklerine sahip iki özgün eserin meydana getirildiği görülmektedir.  

Kaynakça

 • Asyalı, Nihat. Toplu Oyunları 1: Direniş Üçlemesi: Ateşle Oynayan- Rab Şeytan'a Dedi ki Yunus Diye Göründüm -.İstanbul: Mitos Boyut Yayınları, 2010.
 • Aytaç, Gürsel. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi. İstanbul: Say Yayınları, 2009.
 • Campbell, Joseph. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2013
 • Gevrek, Alev. Türk Tiyatrosunda Yunus Emre. İstanbul:Toplumsal Yayıncılık, 2012
 • Göbenli, Meliha. Direnmenin Estetiği’ne Güven-Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Peter Weiss ve Vedat Türkali-. İstanbul: Donkişot Güncel Yayınlar, 2005
 • Kefeli, Emel. Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri.İstanbul: Kitabevi, 2000.
 • Kısakürek, Necip Fazıl. Yunus Emre. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 2015.
 • Nutku, Özdemir. Dram Sanatı-Tiyatroya giriş-. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2001.
 • Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi, 2011.
Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 4, 880 - 887, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.339859

Öz

Kaynakça

 • Asyalı, Nihat. Toplu Oyunları 1: Direniş Üçlemesi: Ateşle Oynayan- Rab Şeytan'a Dedi ki Yunus Diye Göründüm -.İstanbul: Mitos Boyut Yayınları, 2010.
 • Aytaç, Gürsel. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi. İstanbul: Say Yayınları, 2009.
 • Campbell, Joseph. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2013
 • Gevrek, Alev. Türk Tiyatrosunda Yunus Emre. İstanbul:Toplumsal Yayıncılık, 2012
 • Göbenli, Meliha. Direnmenin Estetiği’ne Güven-Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Peter Weiss ve Vedat Türkali-. İstanbul: Donkişot Güncel Yayınlar, 2005
 • Kefeli, Emel. Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri.İstanbul: Kitabevi, 2000.
 • Kısakürek, Necip Fazıl. Yunus Emre. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 2015.
 • Nutku, Özdemir. Dram Sanatı-Tiyatroya giriş-. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2001.
 • Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi, 2011.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Metin Akyüz

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 5 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Akyüz, M. (2017). Karşılaştırmalı Edebiyat Açısından Necip Fazıl’ın Yunus Emre Tiyatrosu ile Nihat Asyalı’nın Yunus Diye Göründüm Tiyatrosunun İncelenmesi*. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 880-887. https://doi.org/10.16916/aded.339859

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.