Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 4, 649 - 663, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.329809

Öz

Kaynakça

 • Çalık, T. (2001). Türkçe Ders Kitaplarının Biçim ve Tasarımı, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, Türkçe 1-8. Ankara: Nobel Yayın Dağıtımı.
 • Çelik, Y. ve Gülcü, İ (2016). Yurtdışında Kullanılan Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarına Yönelik Öğretmen Görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, s. 287 – 296.
 • Demir, T. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Materyal Yetkinliği –Ders Kitapları-. Dil Dergisi, 166/1, 43-52.
 • Duman, G. B. (2013). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Materyallerin Etkin Kullanımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(2),1-8.
 • Göçer, A. (2007). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Çısından İncelenmesi. Dil Dergisi, 137, 30-48.
 • Gün, M., Akkaya, A. ve Kara, Ö. T. (2014). Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarının Türkçe Öğretim Merkezlerinde Görev Yapan Öğretim Elemanları Açısından Değerlendirilmesi. Turkish Studies, 9/6, p. 1-16.
 • http://www.yee.org.tr/tr/turkceogretimsetleri
 • Kılınç, H. H. ve Yenen, E. T. (2015). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri. International Journal of Language Academy, 3/4, 429-441.
 • Komisyon. (2009). Öğretim Yöntem ve Teknikleri. Ankara: İhtiyaç Yayınları.
 • Kuş, E. (2012). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Miles, M. B. & Huberman, M. A. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage Publication.
 • Özdemir, C. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ders Malzemelerinin Önemi ve İşlevsel Ders Malzemelerinin Nitelikleri. Turkish Studies, 8/1, p. 2049-2056.
 • Tosunoğlu, M., Arslan, M., Karakuş, . (2001). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme. Ankara: Anıttepe.
 • Yavuz Kırık, M. (2015). Interaction Level Of Speakıng Actıvıtıes In A Coursebook Serıes of Teachıng Turkısh As A Foreign Language. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-2(24), s.133-145
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretmek için Kullanılan Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 4, 649 - 663, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.329809

Öz
Bu
çalışmada Suriyeli öğrencilere Türkçe öğreten öğretmenlerin kullandığı Türkçe
ders kitaplarına ilişkin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırma
“Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi” kapsamında
görev yapan 30 öğretmenle yürütülmüştür. Nitel desene göre tasarlanan
çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış
görüşme formuyla elde edilmiştir. Söz konusu form Türkçe öğretimi alanında
görev yapan bir okutman ve iki öğretim üyesinden uzman görüşü alınarak tekrar
düzenlenmiştir. Daha sonra öğretmenler tarafından doldurulan görüşme formu
üzerinde kodlama yapılarak veriler içerik analizine tabi tutulmuştur.
Öğretmenlerden alınan görüşler ve önerilerden hareketle, yabancılara Türkçe
öğretmek amacıyla hazırlanan ders kitaplarının içeriği, biçimsel özellikleri,
öğrenci seviyesine uygunluğu, temel dil becerilerinin dağılımı ve etkinliklerin
uygulanması hususunda düşünceler ortaya konmuştur. Sonuç olarak, öğretmenler
ders kitabının farklı yönlerden birçok eksiğinin bulunduğunu belirtmişlerdir.
Bununla beraber kitapların öğrenci seviyesine uygun olmadığı yönündeki
düşünceleri öne çıkmaktadır.

Kaynakça

 • Çalık, T. (2001). Türkçe Ders Kitaplarının Biçim ve Tasarımı, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, Türkçe 1-8. Ankara: Nobel Yayın Dağıtımı.
 • Çelik, Y. ve Gülcü, İ (2016). Yurtdışında Kullanılan Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarına Yönelik Öğretmen Görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, s. 287 – 296.
 • Demir, T. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Materyal Yetkinliği –Ders Kitapları-. Dil Dergisi, 166/1, 43-52.
 • Duman, G. B. (2013). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Materyallerin Etkin Kullanımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(2),1-8.
 • Göçer, A. (2007). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Çısından İncelenmesi. Dil Dergisi, 137, 30-48.
 • Gün, M., Akkaya, A. ve Kara, Ö. T. (2014). Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarının Türkçe Öğretim Merkezlerinde Görev Yapan Öğretim Elemanları Açısından Değerlendirilmesi. Turkish Studies, 9/6, p. 1-16.
 • http://www.yee.org.tr/tr/turkceogretimsetleri
 • Kılınç, H. H. ve Yenen, E. T. (2015). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri. International Journal of Language Academy, 3/4, 429-441.
 • Komisyon. (2009). Öğretim Yöntem ve Teknikleri. Ankara: İhtiyaç Yayınları.
 • Kuş, E. (2012). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Miles, M. B. & Huberman, M. A. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage Publication.
 • Özdemir, C. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ders Malzemelerinin Önemi ve İşlevsel Ders Malzemelerinin Nitelikleri. Turkish Studies, 8/1, p. 2049-2056.
 • Tosunoğlu, M., Arslan, M., Karakuş, . (2001). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme. Ankara: Anıttepe.
 • Yavuz Kırık, M. (2015). Interaction Level Of Speakıng Actıvıtıes In A Coursebook Serıes of Teachıng Turkısh As A Foreign Language. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-2(24), s.133-145
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurşat Biçer

Bekir Sıttık Kılıç

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 5 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Biçer, N., & Kılıç, B. S. (2017). Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretmek için Kullanılan Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 649-663. https://doi.org/10.16916/aded.329809

Cited By

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.