Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Turkish Teacher Candidates’ Levels of Following the World Literature

Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 3, 433 - 449, 28.07.2017
https://doi.org/10.16916/aded.331248

Öz

As known, literature is a product of the society that makes it and, at the same time, it has the power to influence the society.  In this way, it reflects national values; however, when it comes to the concept of the world literature, there are views that are still controversial today. Hence, it is not easy to fit the concept of world literature, the boundaries of which cannot be established with precision, into a framework. In general, the combination of the literature of many societies is considered as world literature. Although many literatures from the Italian to the Lebanese literature, from the French to the Irish Literature show national literary features, all of these literatures are also considered within the context of world literature. This case provides rich material opportunities for text use in education, especially in language teaching. In addition, in order to use this material and gain a richer perspective, it is necessary to follow world literature. In this study, the aim was to determine the levels of Turkish teacher candidates’ following of world literature. Survey model was used in the study and the data obtained were presented in the Findings section. The findings showed that the participants followed world literature predominantly through translated works, the American literature was in the first place among the most recent and continually pursued works, Turkish teacher candidates were inadequate in terms of the knowing literary work translators and international literary awards, and that world literature was followed mostly via novels and that watching movies followed novels.  

Kaynakça

 • Avcı, Ş. (2011). “Türkçe ders kitaplarındaki dünya edebiyatı metinlerinin içerik açısından incelenmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi. Hatay.
 • Baytekin, B. (2006). Kuramsal ve Uygulamalı Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Busbecq, O. G. De (2004). Türkiye’yi Böyle Gördüm. (Çev. M. Fatih Topaloğlu). İstanbul: Elip Kitap.
 • Çalışkan, A. (2016). “İlköğretim 100 temel eser içerisinde yer alan dünya edebiyatına ait eserlerin değerler eğitimi açısından incelenmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi. Konya.
 • Damrosch, D. (2013). Dünya Edebiyatı Nedir? İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Damrosch, D. (2016). Dünya Edebiyatı Nasıl Okunmalı? İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Gürbilek, N. (2004). Kör Ayna Kayıp Şark Edebiyat ve Endişe. İstanbul: MetisYayınları.
 • Kolcu, A. İ. (2015). Edebiyat Kuramları. Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları.
 • Küçükislamoğlu, Ü. (2014). “Nobel edebiyat ödülünün yapısı ve dünya edebiyatındaki işlevi.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Bilgi Üniversitesi. İstanbul.
 • Suçin, M. H. (2007). Çeviribilim Öteki Dilde Var Olmak. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Tekşan, M. (2011). Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi. İstanbul: Kriter Yayıncılık.
 • Tournefort, J. De (2013). Tournefort Seyahatnamesi. (Çev. Teoman Tunçdoğan; Ali Berktay). İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Uysal, B. (2016). The Evaluation of World Literature Courses in Turkish Language Teaching Departments Based on Conceptual Field. Journal of Education and Training Studies, V. 4, No. 10; ss. 139-147.
 • Ülken, H. Z. (2011). Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Yalçın, A. (2012). Çağdaş Edebiyat ve İnsan. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar), Ankara, 25.03.2017’de http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden alınmıştır.
 • http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/turkce_ogretmenligi.pdf/d0d11c2d-bc83-4186-8717-b33597eb8eb6 adresinden 09.03.2016’de alınmıştır.

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dünya Edebiyatını Takip Etme Düzeyleri

Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 3, 433 - 449, 28.07.2017
https://doi.org/10.16916/aded.331248

Öz

Bilindiği gibi edebiyat onu oluşturan toplumun bir
ürünü olup aynı zamanda toplumu etkileme gücüne de sahiptir. Bu yönüyle millî
değerleri yansıtır; ancak millî edebiyattan dünya edebiyatı kavramına gelince, günümüzde
hâlen ihtilaflı görüşler bulunmaktadır. Bu nedenle kesin olarak sınırı
çizilemeyen dünya edebiyatı kavramının bir çerçeveye oturtulması kolay
değildir. Genel olarak pek çok toplumun edebiyatının birleşimi dünya edebiyatı
kapsamında ele alınmaktadır. Söz gelimi İtalyan Edebiyatından Lübnan
Edebiyatına, Fransız Edebiyatından İrlanda Edebiyatına kadar birçok toplumun
edebiyatı millî edebiyat özelliği gösterse de bu edebiyatların tamamı, aynı
zamanda dünya edebiyatı kapsamında değerlendirilmektedir. Bu durum, eğitimde
–özellikle dil öğretiminde- metin kullanımında zengin bir malzeme olanağı
sunar. Bununla birlikte bu malzemenin kullanılabilmesi ve bakış açısı
zenginliğinin kazanılabilmesi için dünya edebiyatının takip edilebilmesi
gerekmektedir.
Bu çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının dünya edebiyatını takip etme düzeylerinin
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Katılımcıların
dünya edebiyatını ağırlıklı olarak çeviri eserler aracılığı ile takip
ettikleri, en son okunan ile sürekli takip edilen eserler arasında Amerikan
edebiyatının ilk sıralarda yer aldığı, edebiyat çevirmeni bilme/tanıma ile
uluslararası edebiyat ödülü bilme konularında Türkçe öğretmeni adaylarının
yetersiz oldukları, dünya edebiyatının en fazla romanlar aracılığı ile takip
edildiği, bu sonucu sinema ile takip etme seçeneğinin aldığı ulaşılan
sonuçlardan bazılarıdır. 

Kaynakça

 • Avcı, Ş. (2011). “Türkçe ders kitaplarındaki dünya edebiyatı metinlerinin içerik açısından incelenmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi. Hatay.
 • Baytekin, B. (2006). Kuramsal ve Uygulamalı Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Busbecq, O. G. De (2004). Türkiye’yi Böyle Gördüm. (Çev. M. Fatih Topaloğlu). İstanbul: Elip Kitap.
 • Çalışkan, A. (2016). “İlköğretim 100 temel eser içerisinde yer alan dünya edebiyatına ait eserlerin değerler eğitimi açısından incelenmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi. Konya.
 • Damrosch, D. (2013). Dünya Edebiyatı Nedir? İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Damrosch, D. (2016). Dünya Edebiyatı Nasıl Okunmalı? İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Gürbilek, N. (2004). Kör Ayna Kayıp Şark Edebiyat ve Endişe. İstanbul: MetisYayınları.
 • Kolcu, A. İ. (2015). Edebiyat Kuramları. Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları.
 • Küçükislamoğlu, Ü. (2014). “Nobel edebiyat ödülünün yapısı ve dünya edebiyatındaki işlevi.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Bilgi Üniversitesi. İstanbul.
 • Suçin, M. H. (2007). Çeviribilim Öteki Dilde Var Olmak. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Tekşan, M. (2011). Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi. İstanbul: Kriter Yayıncılık.
 • Tournefort, J. De (2013). Tournefort Seyahatnamesi. (Çev. Teoman Tunçdoğan; Ali Berktay). İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Uysal, B. (2016). The Evaluation of World Literature Courses in Turkish Language Teaching Departments Based on Conceptual Field. Journal of Education and Training Studies, V. 4, No. 10; ss. 139-147.
 • Ülken, H. Z. (2011). Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Yalçın, A. (2012). Çağdaş Edebiyat ve İnsan. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar), Ankara, 25.03.2017’de http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden alınmıştır.
 • http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/turkce_ogretmenligi.pdf/d0d11c2d-bc83-4186-8717-b33597eb8eb6 adresinden 09.03.2016’de alınmıştır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Müzeyyen ALTUNBAY
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Temmuz 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 5 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
ALTUNBAY, M. (2017). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dünya Edebiyatını Takip Etme Düzeyleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 433-449. https://doi.org/10.16916/aded.331248

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.