Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçe Öğretiminde Etkinlik Yaklaşımı

Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 1, 48 - 64, 30.01.2017
https://doi.org/10.16916/aded.286415

Öz

Derslerde öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla bazı çalışmalar yapılmaktadır.
Bunlara öğrenme etkinlikleri denilmektedir. Öğrenme etkinlikleri alıştırma,
etkinlik, görev, atölye, proje vb. olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların
uygulanması eğitim yaklaşımlarına göre değişmektedir. Davranışçı yaklaşımda
alıştırma üzerinde durulmaktadır.
Alıştırmalarda amaç
üzerinde çalışılan konuların pekiştirilmesini sağlamaktır. Bu amaçla öğrenilenleri tekrar etme, temrin, talim ve yineleme çalışmaları
yapılmaktadır.
Bu yönüyle alıştırmalar davranışçı yaklaşımın temel dil
öğretim aracı olmuş ve okullarda yıllarca uygulanmıştır. Yapılandırıcı yaklaşımda ise etkinlik verilmektedir.
Etkinliklerin amacı öğrencilerin dili istekli ve aktif öğrenmelerini
sağlamaktır.
Etkinlik yaklaşımına göre
“Dil, sosyal etkileşim aracıdır.” Bireyler toplumda çeşitli rol ve görevleri
yerine getirirken dili aktif olarak kullanırlar. Bu nedenle dil öğretimi çeşitli
görev, proje ve etkinliklerle yürütülmelidir. Etkinlik yaklaşımı, Diller İçin
Avrupa Ortak Başvuru Metninde benimsenen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre
öğrencilerin çeşitli etkinlik ve görevleri yapmaları dil öğrenme sürecini
kolaylaştırmakta, dil ve zihinsel becerileri geliştirmektedir. Etkinlik yaklaşımı
2005 yılından bu yana Türkçe öğretiminde de uygulanmaktadır. 2005 Türkçe
Öğretim Programında yapılandırıcı yaklaşımla birlikte etkinlik yaklaşımı temel
alınmış, öğrencilerin dil, zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerini
geliştirmek için Türkçe öğretiminin etkinliklerle yürütülmesi öngörülmüştür. Programda
çeşitli etkinlik örnekleri verilmiş ve nasıl uygulanacağı açıklanmıştır. Ancak
alanda bazı sorunların olduğu, etkinlik yerine alıştırmaların verildiği ve
alıştırmalarla Türkçe öğretildiği görülmektedir. 

Kaynakça

  • Güneş,F. (2014).Sınıf Yönetimi,Yaklaşım ve Modeller,Pegem A Yayınları Ankara.
  • Güneş, F.(2015). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller, Pegem A Yayınları

Activity Approach In Turkish Teaching

Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 1, 48 - 64, 30.01.2017
https://doi.org/10.16916/aded.286415

Öz

Various practices are carried out during lessons in order to enhance learning. These practices are referred to as learning activities. Learning activities may take different forms such as exercises, tasks, workshops, projects, etc. The implementation of those activities varies depending on the adopted educational approaches. In the Behaviorist approach the focus is on exercises. The purpose of doing exercises is to provide reinforcement of the subjects studied. To that end, repetition, practice, drilling, and iteration practices are used. Thus, exercises have become the main language teaching tool of the Behaviorist approach and they have been used in schools for many years. On the other hand, activities are used in the Constructivist approach. The purpose of activities is to have students learn language willingly and actively. In the Activity approach, “Language is a tool for social interaction”. Individuals in a society use language actively while performing various roles and tasks. Therefore, language teaching should be done through various tasks, projects, and activities. The Activity approach is an approach adopted in the Common European Framework. According to this approach, students’ performing of various activities and tasks facilitates the language learning process and develops their language and mental skills. The activity approach has been used in teaching Turkish since 2005. In the 2005 Turkish teaching curriculum the Constructivist approach was considered fundamental along with the Activity approach and teaching Turkish was planned to be done through activities in order to develop students’ language, mental, emotional, and social skills. In the program, various activity samples were provided and instructions as to how to implement them were given. However, it is observed that some problems exist in practice, exercises are given instead of activities, and  Turkish is taught through exercises.

Kaynakça

  • Güneş,F. (2014).Sınıf Yönetimi,Yaklaşım ve Modeller,Pegem A Yayınları Ankara.
  • Güneş, F.(2015). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller, Pegem A Yayınları
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Firdevs Güneş

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Güneş, F. (2017). Türkçe Öğretiminde Etkinlik Yaklaşımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(1), 48-64. https://doi.org/10.16916/aded.286415

Cited By
88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.