PDF BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt: 3 Sayı: 4, 41 - 48, 27.08.2015
https://doi.org/10.16916/aded.90762

Öz

In this study, the work of Gülten Dayıoğlu that "Ray-Age Children" were examined in terms of the basic concepts of science fiction and the place and importance of this consepts were tried to determine in the context of child / youth literature. The study is a qualitative research and is regulated by phenomenologic pattern. Descriptive survey model was used in this study. Consequently, it was seen that writer commented on social conditions and the time she lives in through science fiction and worked to create awareness future-oriented for children / youth

Kaynakça

 • Akın, M. (2009). Türk Çocuk Edebiyatında Bilim Kurgu. İstanbul: Bizim Kitaplar.
 • Dayıoğlu, G. (2012). Işın Çağı Çocukları (34. Basım). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • İsmihan, E. (2005). Bilim Kurguda Temel Kavramlar ve Kahramanlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, C: 3, S: 2/Bahar, s. 153-162. İnternetten 10 Ekim 2013’de http://www.tebd.gazi.edu.tr/index.php/tebd/article/view/316 adresinden alınmıştır.
 • Karataş, E. ve Fırat, H. (2007). Çocuk Edebiyatında Bilim Kurgunun Yeri ve Gülten Dayıoğlu’nun Bu Bağlamdaki Çocuk Romanları. S. Sever (Haz.), II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri) (ss. 455-462). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. İnternetten 10 Ekim 2013’de http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/840.pdf adresinden alınmıştır.
 • Milner, A. (2011). Science Fiction and the Literary Field. Science Fiction Studies, Vol. 38, No. 3 (November 2011), 393-411. İnternetten 5 Ağustos 2015’de http://www.jstor.org/stable/10.5621/sciefictstud.38.3.0393 adresinden alınmıştır.
 • Özdemir, E. (2002). Yazınsal Türler (5. Basım). Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Özlük, N. (2011). Türk Edebiyatında Fantastik Roman. İstanbul: Hiperlink.
 • Sever, S. (2013). “Mo’nun Gizemi”nin Yazınsal ve Eğitsel Özellikleri. Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü (s. 199-222). İzmir: Tudem.

“Işın Çağı Çocukları”nın Bilim Kurgunun Temel Kavramları ve Çocuk/Gençlik Yazını Bağlamında İncelenmesi

Yıl 2015, Cilt: 3 Sayı: 4, 41 - 48, 27.08.2015
https://doi.org/10.16916/aded.90762

Öz

Bu çalışmada Gülten Dayıoğlu’nun “Işın Çağı Çocukları” adlı yapıtı bilim kurgunun temel kavramları
açısından incelenmiş, bu kavramların çocuk/gençlik yazını bağlamında yeri ve önemi saptanmaya
çalışılmıştır. Çalışma, nitel bir araştırma olup betimseldir ve olgubilim deseni ile düzenlenmiştir.
Tarama modelinin kullanıldığı çalışma sonucunda yazarın bilim kurgu aracılığıyla yaşadığı zamanı
ve toplumsal koşulları yorumlayarak çocuklar/gençler için geleceğe dönük bir bilinç oluşturmaya
çalıştığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Akın, M. (2009). Türk Çocuk Edebiyatında Bilim Kurgu. İstanbul: Bizim Kitaplar.
 • Dayıoğlu, G. (2012). Işın Çağı Çocukları (34. Basım). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • İsmihan, E. (2005). Bilim Kurguda Temel Kavramlar ve Kahramanlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, C: 3, S: 2/Bahar, s. 153-162. İnternetten 10 Ekim 2013’de http://www.tebd.gazi.edu.tr/index.php/tebd/article/view/316 adresinden alınmıştır.
 • Karataş, E. ve Fırat, H. (2007). Çocuk Edebiyatında Bilim Kurgunun Yeri ve Gülten Dayıoğlu’nun Bu Bağlamdaki Çocuk Romanları. S. Sever (Haz.), II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri) (ss. 455-462). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. İnternetten 10 Ekim 2013’de http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/840.pdf adresinden alınmıştır.
 • Milner, A. (2011). Science Fiction and the Literary Field. Science Fiction Studies, Vol. 38, No. 3 (November 2011), 393-411. İnternetten 5 Ağustos 2015’de http://www.jstor.org/stable/10.5621/sciefictstud.38.3.0393 adresinden alınmıştır.
 • Özdemir, E. (2002). Yazınsal Türler (5. Basım). Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Özlük, N. (2011). Türk Edebiyatında Fantastik Roman. İstanbul: Hiperlink.
 • Sever, S. (2013). “Mo’nun Gizemi”nin Yazınsal ve Eğitsel Özellikleri. Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü (s. 199-222). İzmir: Tudem.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Melda KARAGÖZ

Yayımlanma Tarihi 27 Ağustos 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015Cilt: 3 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
KARAGÖZ, M. (2015). “Işın Çağı Çocukları”nın Bilim Kurgunun Temel Kavramları ve Çocuk/Gençlik Yazını Bağlamında İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 41-48. https://doi.org/10.16916/aded.90762

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.