PDF BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt: 3 Sayı: 4, 26 - 40, 03.08.2015
https://doi.org/10.16916/aded.43181

Öz

In Turkish course through the drama methods and techniques, students would acquire competence such as, understanding texts, building up empathy, and healthy and effective communication, expressing feelings, thoughts and dreams in oral and written language creatively. Listening to the others critically and empathetically, analyzing and summarizing texts, criticizing what is watched, relating events, using voice and body language effectively are also important outcomes of teaching Turkish. This study is consisted of two sections: In the first section, the definition and elements of drama, the importance of drama in teaching Turkish language skills are studied. In the second section, sample activities are suggested concerning developing listening, speaking, reading and writing skills

Kaynakça

 • Aksan, D. (2007). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: Türk Dili Kurumu Yayınları.
 • Arıkan, Y. (2007). İlköğretimler için uygulamalı tiyatro ve drama eğitimi. İstanbul: Pozitif Yayınları.
 • Aytaş, Gıyasettin (2008). Türkçe öğretiminde tematik yaratıcı drama etkinlik ve uygulamaları. Ankara: Akçağ Yayıncılık.
 • Baş, H.Z. (2002). Drama yöntemiyle Türkçe eğitimi. Ankara: Uzerler Matbaacılık.
 • Banguoğlu, T. ( 1990). Türkçenin grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2002). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dirim, A. (1998). Okul öncesi eğitiminde yaratıcı drama. İstanbul: Esin Yayınevi.
 • Doğan, Y. (2009). Konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinlik önerileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 7(1), 185-204.
 • Kara, Ö.T. (2007). Drama yönteminin ilköğretim Türkçe derslerinde kullanılması (Poster Bildiri). Türkiye 9. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, (22-24 Haziran 2007, Bolu), Drama Kavramları Bildiri Kitabı, Ankara: Oluşum Yayınları, s.97-98.
 • Karadağ, E. ve Çalışkan, N. (2005). Kuramdan uygulamaya ilköğretimde drama ‘oyun ve işleniş örnekleriyle’. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şimşek, T. (2007). Drama İçinde: H. Akyol ve A. Kırkkılıç (Ed.), İlköğretimde Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Köklü, S. (2003). Türkçe öğretiminde 7. ve 8. sınıf öğrencilerine dinlediğini anlama davranışının kazandırılmasına dramatizasyonun etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (6, 7 ve 8. sınıflar) Ankara: MEB
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: MEB
 • Önder, A. (2007). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama kuramsal temellerle uygulama teknikleri ve örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Özbay, M. (2006a). Türkçe özel öğretim yöntemleri-I. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özbay, M. (2006b). Türkçe özel öğretim yöntemleri-II. Ankara: Öncü Kitap.
 • Rooyackers, P. (2009). İlköğretim derslerinde 101 drama oyunu. İstanbul: Esin Yayınevi.
 • San, İ. (1990). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23 (2), 573-582.
 • Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yayınları.
 • Ünalan, Ş. (2006). Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Türkçe Öğretiminde Drama

Yıl 2015, Cilt: 3 Sayı: 4, 26 - 40, 03.08.2015
https://doi.org/10.16916/aded.43181

Öz

Türkçe dersinde drama yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı etkinlikler ile: çocuklar metinleri daha iyi anlayabilme; aldıkları çeşitli roller sayesinde empati kurabilme; sağlıklı ve etkili iletişim kurabilme; duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı bir şekilde sözlü ve yazılı olarak dile getirebilme; eleştirel ve empatik dinleyebilme; dinlediklerini ve okuduklarını analiz ederek özetleyebilme; izlediklerini eleştirebilme, olaylar arasında ilişki kurabilme, sesini ve beden dilini etkili kullanabilme gibi yeterlikler kazanacaklardır.

Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır: ilk bölümde dramanın tanımı, özellikleri, Türkçe dil becerilerinin öğretimindeki önemi üzerinde durulmuş, ikinci bölümde ise Türkçe derslerinde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesinde kullanılabilecek etkinlik örnekleri verilmiştir. 

Kaynakça

 • Aksan, D. (2007). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: Türk Dili Kurumu Yayınları.
 • Arıkan, Y. (2007). İlköğretimler için uygulamalı tiyatro ve drama eğitimi. İstanbul: Pozitif Yayınları.
 • Aytaş, Gıyasettin (2008). Türkçe öğretiminde tematik yaratıcı drama etkinlik ve uygulamaları. Ankara: Akçağ Yayıncılık.
 • Baş, H.Z. (2002). Drama yöntemiyle Türkçe eğitimi. Ankara: Uzerler Matbaacılık.
 • Banguoğlu, T. ( 1990). Türkçenin grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2002). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dirim, A. (1998). Okul öncesi eğitiminde yaratıcı drama. İstanbul: Esin Yayınevi.
 • Doğan, Y. (2009). Konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinlik önerileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 7(1), 185-204.
 • Kara, Ö.T. (2007). Drama yönteminin ilköğretim Türkçe derslerinde kullanılması (Poster Bildiri). Türkiye 9. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, (22-24 Haziran 2007, Bolu), Drama Kavramları Bildiri Kitabı, Ankara: Oluşum Yayınları, s.97-98.
 • Karadağ, E. ve Çalışkan, N. (2005). Kuramdan uygulamaya ilköğretimde drama ‘oyun ve işleniş örnekleriyle’. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şimşek, T. (2007). Drama İçinde: H. Akyol ve A. Kırkkılıç (Ed.), İlköğretimde Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Köklü, S. (2003). Türkçe öğretiminde 7. ve 8. sınıf öğrencilerine dinlediğini anlama davranışının kazandırılmasına dramatizasyonun etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (6, 7 ve 8. sınıflar) Ankara: MEB
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: MEB
 • Önder, A. (2007). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama kuramsal temellerle uygulama teknikleri ve örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Özbay, M. (2006a). Türkçe özel öğretim yöntemleri-I. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özbay, M. (2006b). Türkçe özel öğretim yöntemleri-II. Ankara: Öncü Kitap.
 • Rooyackers, P. (2009). İlköğretim derslerinde 101 drama oyunu. İstanbul: Esin Yayınevi.
 • San, İ. (1990). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23 (2), 573-582.
 • Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yayınları.
 • Ünalan, Ş. (2006). Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet KURUDAYIOĞLU


Arzu ÖZDEN

Yayımlanma Tarihi 3 Ağustos 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015Cilt: 3 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
KURUDAYIOĞLU, M., & ÖZDEN, A. (2015). Türkçe Öğretiminde Drama. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 26-40. https://doi.org/10.16916/aded.43181

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.