Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Concept Maps in the Teaching of Turkish Course Impact on Student Achievement Student Opinions Facts

Yıl 2014, Cilt: 2 Sayı: 4, 1 - 15, 28.10.2014
https://doi.org/10.16916/aded.53544

Öz

Concept maps as a technique of producing and organizing complex and different information to be presented in a meaningful and consistent structure is a strategy that helps. The aim of this research is to evaluate the effect of teaching grammar with concept maps on the th grade success. The research is executed 6/B grade in Ibrahim Hakkı Secondary School in Erzurum In the research “nouns, adjectives, state supplements, possessive suffixes” subjects were chooser as a sample. In the research data were gathered with Personal Information Form, An Opinion Determination Questionnaire about Concept Maps. Data were evaluated with frequency, percent and Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Wilcoxon analysis. At the end of the research; instead of traditional teaching, teaching grammar with concept maps increased success much more and student’s positive approach towards the methods was reached.

Kaynakça

 • Aksan, D. (2003). Dil, şu büyülü düzen. Ankara: Bilgi Yayınları
 • Aksan, D. (2003). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Büyükkaragöz, S. ve Çivi, C. (1997). Genel öğretim metotları. İstanbul: Öz Yay.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çilenti, K. (1998). Eğitim teknolojisi ve öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Duru, M. K ( 2001). İlköğretim fen bilgisi dersinde kavram haritasıyla ve gruplara kavram haritası çizdirilerek öğretimin öğrenci başarısına ve hatırlatmaya etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Erdoğan, Y (2000). Bilgisayar destekli kavram haritalarının matematik öğretiminde kullanılması. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Gündüz, O. (2005). Anadili Öğretiminde Anlatım Sorunları ve Çözümüne Dair Bazı Öneriler, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 12, s. 19-34,
 • Johnsen, J., Biegel, D. E. and Shafran, R. (2000). Concept mapping in mental healt: Uses and adaptations. Evaluation and Program Planning.
 • Kabaca, T (2002). Orta öğretim matematik eğitiminde kavram haritalaması tekniğinin kullanımı. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kabaca, T. (2002). Ortaöğretim matematik eğitiminde kavram haritalanması tekniğinin kullanımı. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kaplan, M. (1985). Kültür ve dil. (3. Baskı). İstanbul: Dergâh Yay.
 • Karadüz, A. (2007). “Dil bilgisi öğretimi”. İlköğretimde Türkçe öğretimi (Editör: Ahmet Kırkkılıç ve Hayati Akyol). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi (21. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kavcar, C., Ferhan O. ve S. Sever. (1997). Türkçe öğretimi, Engin Yay., Ankara.
 • Kılıç, Y. (2005). İlköğretim okullarında Türkçe eğitimi ile ilgili problemler üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13, 81-92.
 • Korkmaz, Z. (2003). Gramer terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.
 • Özbay, M. (1997). Test türü imtihanların Türkçe öğretimindeki yeri. Öncü Kitap.
 • Öztuna, A. ( 2002). Kavram haritalarının grup döngüsünde yapılandırılmasının başarıya ve kavram gelişimine etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sarıçayır, H. ( 2000). Lise II kimya derslerinde kavram haritalarının başarıya etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yaman, H. (2006). İlköğretim ikinci kademe Türkçe dil bilgisi derslerinde kavram haritası tekniğinin öğrenci başarısına ve hatırlamaya etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayımlanmamış doktora tezi.

Kavram Haritalarının Türkçe Dersinin Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisiyle İlgili Öğrenci Görüşleri

Yıl 2014, Cilt: 2 Sayı: 4, 1 - 15, 28.10.2014
https://doi.org/10.16916/aded.53544

Öz

Kavram haritaları, üretme ve örgütleme tekniği olarak karmaşık ve farklı bilgilerin anlamlı ve tutarlı bir yapıda sunulmasına yardım eden bir stratejidir. Bu araştırmanın amacı, kavram haritalarıyla dil bilgisi öğretiminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisini değerlendirmektir. Araştırma, Erzurum iline bağlı Pasinler İbrahim Hakkı Ortaokulunun 6/B şubesinde yürütülmüştür. Çalışmada; isimler, sıfatlar, hâl ekleri ve iyelik ekleri konuları seçilmiştir. Araştırmada Kişisel Bilgi formu ve Kavram Haritalarına İlişkin Görüş Belirleme Anketi veri topla aracı kullanılmıştır. Bu araçların yapılandırmacı yaklaşıma ve dil bilgisi öğretimi ilkelerine uygun olmasına araştırmacı tarafından dikkat edilerek kavram haritaları hazırlanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, Mann-Whitney Kruskal Wallis kullanılmıştır.Çalışmada, kavram haritalarıyla dil bilgisi öğretiminin geleneksel öğretime göre başarıyı daha fazla artırdığı ve öğrencilerin yönteme karşı olumlu görüş belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Aksan, D. (2003). Dil, şu büyülü düzen. Ankara: Bilgi Yayınları
 • Aksan, D. (2003). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Büyükkaragöz, S. ve Çivi, C. (1997). Genel öğretim metotları. İstanbul: Öz Yay.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çilenti, K. (1998). Eğitim teknolojisi ve öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Duru, M. K ( 2001). İlköğretim fen bilgisi dersinde kavram haritasıyla ve gruplara kavram haritası çizdirilerek öğretimin öğrenci başarısına ve hatırlatmaya etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Erdoğan, Y (2000). Bilgisayar destekli kavram haritalarının matematik öğretiminde kullanılması. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Gündüz, O. (2005). Anadili Öğretiminde Anlatım Sorunları ve Çözümüne Dair Bazı Öneriler, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 12, s. 19-34,
 • Johnsen, J., Biegel, D. E. and Shafran, R. (2000). Concept mapping in mental healt: Uses and adaptations. Evaluation and Program Planning.
 • Kabaca, T (2002). Orta öğretim matematik eğitiminde kavram haritalaması tekniğinin kullanımı. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kabaca, T. (2002). Ortaöğretim matematik eğitiminde kavram haritalanması tekniğinin kullanımı. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kaplan, M. (1985). Kültür ve dil. (3. Baskı). İstanbul: Dergâh Yay.
 • Karadüz, A. (2007). “Dil bilgisi öğretimi”. İlköğretimde Türkçe öğretimi (Editör: Ahmet Kırkkılıç ve Hayati Akyol). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi (21. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kavcar, C., Ferhan O. ve S. Sever. (1997). Türkçe öğretimi, Engin Yay., Ankara.
 • Kılıç, Y. (2005). İlköğretim okullarında Türkçe eğitimi ile ilgili problemler üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13, 81-92.
 • Korkmaz, Z. (2003). Gramer terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.
 • Özbay, M. (1997). Test türü imtihanların Türkçe öğretimindeki yeri. Öncü Kitap.
 • Öztuna, A. ( 2002). Kavram haritalarının grup döngüsünde yapılandırılmasının başarıya ve kavram gelişimine etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sarıçayır, H. ( 2000). Lise II kimya derslerinde kavram haritalarının başarıya etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yaman, H. (2006). İlköğretim ikinci kademe Türkçe dil bilgisi derslerinde kavram haritası tekniğinin öğrenci başarısına ve hatırlamaya etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayımlanmamış doktora tezi.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Faruk Polatcan

Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014Cilt: 2 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Polatcan, F. (2014). Kavram Haritalarının Türkçe Dersinin Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisiyle İlgili Öğrenci Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 1-15. https://doi.org/10.16916/aded.53544

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.