BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Cilt: 2 Sayı: 4, 66 - 84, 28.10.2014
https://doi.org/10.16916/aded.00066

Öz

Objective of this research is to determine what mentioned subjects, used methods, data collection and analysis processes and finding/result and suggestions in executed studies are regarding secondary school oriented word teaching. Accordingly, totally 27 research have been examined which were received as full text and excluding literature based researches that were published between 2005-2014. In the conclusion of the study, some suggestions have been made and the following results have been obtained: Idiom teaching is the most widely researched subject. And it is followed by the researches about the effects of the various methods and techniques on vocabulary teaching. The number of the researches, which examines Turkish Language Teaching Program in terms of vocabulary teaching is very few and in the similar researches, there are some inconsistencies at the method points.

Kaynakça

 • Baş, B. (2010). Söz Varlığının Oluşumu ve Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü. Türklük Bilimi Araştırmaları
 • Dergisi, 27, 137-159.
 • Baş, B. ve Karadağ, Ö. (2012). Söz Varlığı Üzerine Yurt Dışında ve Türkiye’de Yapılan Temel Araştırmalar. Milli
 • Eğitim, 193, 81-105.
 • Ergin, M. (2004). Türk Dil Bilgisi. (4. baskı). İstanbul: Bayrak Basım, Yayım, Dağıtım.
 • Güneş, F. (2013). Kelimelerin Gücü ve Zihinsel Sözlük. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
 • , 1-24.
 • Hacıeminoğlu, N. (2011). Türkçenin Karanlık Günleri. (6. baskı). İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Karadağ, Ö. (2005). Kelime Hazinesi Çalışmaları Açısından Kelime Kavramı Üzerine Bir
 • Değerlendirme. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 293-307.
 • Özbay, M. (2011). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. (4. baskı). Ankara: Öncü Kitap.
 • Özbay, M. ve Melanlıoğlu, D. (2008). Türkçe Eğitiminde Kelime Hazinesinin Önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(5), 30-45.
 • Uludağ, Ç. (2010). 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek
 • lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Vardar, B. (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. (1. baskı). İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. baskı). Ankara: Seçkin
 • Yayıncılık.

Ortaokula Yönelik Kelime Öğretimi Çalışmaları

Yıl 2014, Cilt: 2 Sayı: 4, 66 - 84, 28.10.2014
https://doi.org/10.16916/aded.00066

Öz

Bu araştırmanın amacı, ortaokula yönelik kelime öğretimiyle ilgili yapılan çalışmalarda değinilen konular, kullanılan yöntemler, veri toplama ve analiz süreçleri ile bulgu/sonuç ve önerilerin neler olduğunu tespit etmektir. Bu doğrultuda 2005-2014 arasında yayımlanan, literatür taraması şeklindeki araştırmalar hariç ve tam metin olarak elde edilen toplam 27 araştırma incelenmiştir. İnceleme sonucunda, genel olarak en çok deyimlerin öğretiminin araştırıldığı, bunu, çeşitli yöntem ve tekniklerin kelime öğretimine etkilerine dair araştırmaların takip ettiği, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı kelime öğretimi açısından inceleyen araştırmaların sayısının oldukça az ve benzer araştırmalarda, yöntem noktasında tutarsızlıkların bulunduğu sonuçlarına ulaşılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Baş, B. (2010). Söz Varlığının Oluşumu ve Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü. Türklük Bilimi Araştırmaları
 • Dergisi, 27, 137-159.
 • Baş, B. ve Karadağ, Ö. (2012). Söz Varlığı Üzerine Yurt Dışında ve Türkiye’de Yapılan Temel Araştırmalar. Milli
 • Eğitim, 193, 81-105.
 • Ergin, M. (2004). Türk Dil Bilgisi. (4. baskı). İstanbul: Bayrak Basım, Yayım, Dağıtım.
 • Güneş, F. (2013). Kelimelerin Gücü ve Zihinsel Sözlük. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
 • , 1-24.
 • Hacıeminoğlu, N. (2011). Türkçenin Karanlık Günleri. (6. baskı). İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Karadağ, Ö. (2005). Kelime Hazinesi Çalışmaları Açısından Kelime Kavramı Üzerine Bir
 • Değerlendirme. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 293-307.
 • Özbay, M. (2011). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. (4. baskı). Ankara: Öncü Kitap.
 • Özbay, M. ve Melanlıoğlu, D. (2008). Türkçe Eğitiminde Kelime Hazinesinin Önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(5), 30-45.
 • Uludağ, Ç. (2010). 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek
 • lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Vardar, B. (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. (1. baskı). İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. baskı). Ankara: Seçkin
 • Yayıncılık.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alparslan Okur

Abdullah Dağtaş

Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014Cilt: 2 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Okur, A., & Dağtaş, A. (2014). Ortaokula Yönelik Kelime Öğretimi Çalışmaları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 66-84. https://doi.org/10.16916/aded.00066

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.