Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

News tn Turkish Language Teaching-Developing Activities in the Context of Text Structure

Yıl 2014, Cilt: 2 Sayı: 3, 89 - 100, 13.10.2014
https://doi.org/10.16916/aded.04539

Öz

The basic aim of language teaching is developing communicative competence. Communication come into prominence in contemporary linguistics, and as a result, texts composed of linguistic elements chosen and organized in the context of communicative aims are regarded as basic communicative units and communicative competence as generic competence. People know the world via their language; therefore Turkish courses should be carried out with contents and methods which equip students with the abilities to communicate in all situations, in other words to understand and produce all genres. Having a critical view and developing opinions require to follow current events, from this aspect news is a genre people usually encounter, so it should take place in language teaching. Along the activities based on the form, context and macrostructure of texts, students will have the skills to analyse news and have a critical view. This study aims to examine linguistic, grammatical and textual features of news, to question the place of news in Turkish language teaching and to propose activities which help students to develop communicative competence analysing the text structural features of this genre.

Kaynakça

 • van Dijk, T. A.& Kıntsch W. (1983). Strategies of Discourse Comprehension. Florida: Academic
 • Press, Inc.
 • van Dijk, T. A. (1988). News as Discourse. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.,Publishers
 • Dilidüzgün, Ş. (2010). Metindilibilim ve Türkçe Öğretimi-Uygulamalı Bir Yaklaşım. İstanbul: Morpa
 • Dilidüzgün, Ş.(2011). İlköğretim Türkçe Metin Çalışmalarında Metin Türü Farkındalığı. G. L. Uzun, Ü. Bozkurt (Ed.), Theoritical and Applied Researches on Turkish Language Teaching (ss. 459-476). Essen: Die Blau Eule Yayınevi.
 • Erden, A. (1998). Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri. Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • McCarthy M.  Carter, R (1994). Language as Discourse, Perspectives for Language Teaching. London and New York: Longman,
 • MEB. (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar), Ankara: MEB.
 • Paltridge, B. (2001). Genre and the Language Learning Classroom, USA: The University of Michigan Press.
 • Renkama, J. (2004). Introduction to Discourse Studies. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company,
 • Şahin, D. (2012). İlköğretim Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı 8. Ankara: Bisiklet Yayıncılık.
 • Yıldız, C. (2000). Yazılı Basında Metin ve Manşet – Basın Dili Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: Teknik Yayınevi.
 • Zeyrek, D. (1992). Gazete Haber Başlıklarını İnceleme Denemesi. Dilbilim Araştırmaları (ss. 60-69). Ankara: Hitit Yayınevi.
 • Zeyrek, D. (1995). Gazete Haber Başlıklarının Dili. Kitle İletişim Araçlarında Dil Kullanımı. Ankara: Dil Derneği Yayınları.

Türkçe Öğretiminde Haber Metinleri - Metin Yapısı Bağlamında Etkinlik Oluşturma

Yıl 2014, Cilt: 2 Sayı: 3, 89 - 100, 13.10.2014
https://doi.org/10.16916/aded.04539

Öz

Dil öğretiminin amacı iletişim yetisini geliştirmektir. Çağdaş dilbilim çalışmalarında iletişimsel amaç önem kazanmış ve dil öğelerinin amaca göre seçilmesi ve kurgulanması sonucu metin, iletişim birimi; iletişimsel yetinin geliştirilmesi ise metin türü edincinin geliştirilmesi olarak ele alınmaya başlanmıştır.   Bireyler dünyayı dilleriyle tanırlar, bu nedenle Türkçe dersleri öğrencileri yaşamda karşılaşacakları tüm iletişim ortamlarına, diğer deyişle tüm metin türlerini anlama ve anlatma durumlarına hazırlayacak içerik ve biçimde olmalıdır. Hayata eleştirel bakabilme ve fikir sahibi olabilme gündemi takip edebilmek ile mümkündür, bu bağlamda haber metinleri çok sık karşılaşılan ve dil öğretiminde atlanmaması gereken bir metin türüdür. Haber metinlerinin biçimsel, anlamsal ve üstyapı özelliklerini temel alan etkinliklerle öğrenciler haber türünü daha iyi çözümleyebilecek ve eleştirel bakış açısı kazanabilecektir. Bu düşüncelerle oluşturulan bu araştırmada haber metinlerinin dilsel, dilbilgisel ve metinsel özellikleri irdelenecek, Türkçe öğretiminde haber metinlerine ne kadar yer verildiği sorgulanacak ve bu metinlerin yapısal özellikleri temel alınarak öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmek için etkinlik modelleri sunulacaktır.

Kaynakça

 • van Dijk, T. A.& Kıntsch W. (1983). Strategies of Discourse Comprehension. Florida: Academic
 • Press, Inc.
 • van Dijk, T. A. (1988). News as Discourse. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.,Publishers
 • Dilidüzgün, Ş. (2010). Metindilibilim ve Türkçe Öğretimi-Uygulamalı Bir Yaklaşım. İstanbul: Morpa
 • Dilidüzgün, Ş.(2011). İlköğretim Türkçe Metin Çalışmalarında Metin Türü Farkındalığı. G. L. Uzun, Ü. Bozkurt (Ed.), Theoritical and Applied Researches on Turkish Language Teaching (ss. 459-476). Essen: Die Blau Eule Yayınevi.
 • Erden, A. (1998). Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri. Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • McCarthy M.  Carter, R (1994). Language as Discourse, Perspectives for Language Teaching. London and New York: Longman,
 • MEB. (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar), Ankara: MEB.
 • Paltridge, B. (2001). Genre and the Language Learning Classroom, USA: The University of Michigan Press.
 • Renkama, J. (2004). Introduction to Discourse Studies. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company,
 • Şahin, D. (2012). İlköğretim Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı 8. Ankara: Bisiklet Yayıncılık.
 • Yıldız, C. (2000). Yazılı Basında Metin ve Manşet – Basın Dili Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: Teknik Yayınevi.
 • Zeyrek, D. (1992). Gazete Haber Başlıklarını İnceleme Denemesi. Dilbilim Araştırmaları (ss. 60-69). Ankara: Hitit Yayınevi.
 • Zeyrek, D. (1995). Gazete Haber Başlıklarının Dili. Kitle İletişim Araçlarında Dil Kullanımı. Ankara: Dil Derneği Yayınları.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şükran Dilidüzgün

Yayımlanma Tarihi 13 Ekim 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014Cilt: 2 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Dilidüzgün, Ş. (2014). Türkçe Öğretiminde Haber Metinleri - Metin Yapısı Bağlamında Etkinlik Oluşturma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(3), 89-100. https://doi.org/10.16916/aded.04539

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.