BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı: 1, 53 - 76, 01.03.2013
https://doi.org/10.16916/aded.16020

Öz

In this study, a different of dimension learning reveals to with constructivist approach in today, comprise the field of application of the principle of learning by doing, exemplary projectbased learning, aimed to introduce an application. In this respect the teacher candidates "Turkish Teaching" course provided under the project-based learning can be an example to make a run. The projects, project-based learning approach, teachers' personal experience, learn the steps and the process has served the purpose. As a result, in the practice with completed their studies of teacher candidates, the students are active for primary school students should have knowledge of the project has been to produce a front. In addition, courses are conducted in studentcentered learning is more effective and more creative projects with the group of students was its discovery. Built projects for all students studying in higher education, from time to time, ensuring the active participation of their learning process, often must be implemented in order to establish a permanent learning have been proposed.

Kaynakça

 • Akın, N. (1998). Okul öncesi kurum öğretmenlerinin çocuk kitaplarına karşı tutum ve davranışlarının incelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ayas, K., and Zeniuk, N. (2001). Project based learning: building communities of reflective practitioner. Management Learning. 32 (1), 61-76.
 • Baş, T. (2008). Anket, Ankara: Seçkin Yayıncılık Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M., and Palincsar, A. (1991). Motivating project-based learning: sustaining the doing, supporting the learning. Educational Psychologist, 26 (3&4), 369-398.
 • Demircan, C. (2006). TÜBİTAK çocuk kitaplığı dizisindeki kitapların dış yapısal ve iç yapısal olarak incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Haziran, ss. 12-27
 • Diffily, D. (2002). Project-based learning: meeting social studies standards and the needs of gifted learners. Gifted Child Today, 25 (3), 40-43.
 • Erdem, M. (2002). Proje tabanlı öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 172-179.
 • Gürel, Z., Temizyürek, F. ve Şahbaz, N. K. (2007). Çocuk edebiyatı, Ankara: Öncü Kitap.
 • Gönen, M. (2000), Resimli çocuk kitaplarının içerik, resimleme, fiziksel özellikleri ve türkiye’de son on yılda çocuk kitapları alanında yapılmış tezler, I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Katz, L. G., and Chart, S. C. (2000). Engaging children’s minds: the project approach. United States of America: Ablex Publishing.
 • Korkmaz, H., ve Kaptan, F. (2001). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 193-200.
 • Krajcik, J. S., Czerniak, C. M., and Berger, C. (1999). Teaching children science: a project-based approach. (First Edition). Boston: McGraw-Hill.
 • Kuzu, T.S. (2002). Öykünün çocuğun bilişsel ve duyuşsal gelişimine katkısı bağlamında öykü seçimi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 95-105.
 • Jalongo, M.R. (1993). Young children and picture books. NAEYC: Literature from Infancy to Six.
 • Sever, S. (2003). Çocuk ve edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Sünbül, A. M. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Şirin, M. R. (1994). Çocuk edebiyatı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları
 • Thomas, J. (2000). A review of research on project-based learning. Web: http://www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL_Research.pdf 25.03.2010’da alınmıştır.
 • Oğuzkan, A. F. (2000). Çocuk edebiyatı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özer Keskin, M., Uysal, E., ve Özkan Kaşker, Ş. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Doku Yayıncılık.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2002). Çocuk edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.

Türkçe Öğretimi Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı

Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı: 1, 53 - 76, 01.03.2013
https://doi.org/10.16916/aded.16020

Öz

Bu araştırmada günümüzde yapısalcı yaklaşımla birlikte öğrenmede farklı bir boyutu ortaya çıkaran, yaparak yaşayarak öğrenme ilkesinin uygulanma alanını oluşturan, proje tabanlı öğrenmeye örnek teşkil edecek bir uygulamanın tanıtılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda sınıf öğretmeni adaylarının “Türkçe Öğretimi” dersi kapsamında proje tabanlı öğrenmeye örnek olabilecek birer çalışma yapmaları sağlanmıştır. Yapılan projeler, proje tabanlı öğrenme yaklaşımının aşamalarını ve sürecini öğretmen adaylarının bizzat yaşayarak öğrenmesi amacına da hizmet etmiştir. Sonuç olarak yapılan uygulamalarda öğretmen adaylarının yaptıkları çalışmalarla ilköğretim öğrencilerine yönelik tamamen öğrencinin aktif olduğu proje üretmede ön bir bilgiye sahip olmaları sağlanmıştır. Ayrıca öğrenci merkezli yürütülen derslerin öğrenme sürecinde daha etkili olduğu ve öğrencilerin grupla birlikte daha yaratıcı projeler ortaya çıkardıkları görülmüştür. Yüksek öğretimde öğrenim gören öğrencilerin tamamına zaman zaman projeler yaptırılarak, onların öğrenim sürecine aktif katılımının sağlanmasının, kalıcı öğrenmeler oluşturması açısından sıklıkla uygulanması gerektiği önerilmiştir.

Kaynakça

 • Akın, N. (1998). Okul öncesi kurum öğretmenlerinin çocuk kitaplarına karşı tutum ve davranışlarının incelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ayas, K., and Zeniuk, N. (2001). Project based learning: building communities of reflective practitioner. Management Learning. 32 (1), 61-76.
 • Baş, T. (2008). Anket, Ankara: Seçkin Yayıncılık Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M., and Palincsar, A. (1991). Motivating project-based learning: sustaining the doing, supporting the learning. Educational Psychologist, 26 (3&4), 369-398.
 • Demircan, C. (2006). TÜBİTAK çocuk kitaplığı dizisindeki kitapların dış yapısal ve iç yapısal olarak incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Haziran, ss. 12-27
 • Diffily, D. (2002). Project-based learning: meeting social studies standards and the needs of gifted learners. Gifted Child Today, 25 (3), 40-43.
 • Erdem, M. (2002). Proje tabanlı öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 172-179.
 • Gürel, Z., Temizyürek, F. ve Şahbaz, N. K. (2007). Çocuk edebiyatı, Ankara: Öncü Kitap.
 • Gönen, M. (2000), Resimli çocuk kitaplarının içerik, resimleme, fiziksel özellikleri ve türkiye’de son on yılda çocuk kitapları alanında yapılmış tezler, I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Katz, L. G., and Chart, S. C. (2000). Engaging children’s minds: the project approach. United States of America: Ablex Publishing.
 • Korkmaz, H., ve Kaptan, F. (2001). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 193-200.
 • Krajcik, J. S., Czerniak, C. M., and Berger, C. (1999). Teaching children science: a project-based approach. (First Edition). Boston: McGraw-Hill.
 • Kuzu, T.S. (2002). Öykünün çocuğun bilişsel ve duyuşsal gelişimine katkısı bağlamında öykü seçimi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 95-105.
 • Jalongo, M.R. (1993). Young children and picture books. NAEYC: Literature from Infancy to Six.
 • Sever, S. (2003). Çocuk ve edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Sünbül, A. M. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Şirin, M. R. (1994). Çocuk edebiyatı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları
 • Thomas, J. (2000). A review of research on project-based learning. Web: http://www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL_Research.pdf 25.03.2010’da alınmıştır.
 • Oğuzkan, A. F. (2000). Çocuk edebiyatı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özer Keskin, M., Uysal, E., ve Özkan Kaşker, Ş. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Doku Yayıncılık.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2002). Çocuk edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tazegül Demir

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Demir, T. (2013). Türkçe Öğretimi Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 53-76. https://doi.org/10.16916/aded.16020

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.