BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı: 1, 38 - 44, 01.03.2013
https://doi.org/10.16916/aded.16018

Öz

Teaching Turkish as a foreign language is a functional area that has gained importance in recent years. Listening, speaking, writing and reading are the language skills in this process. Teaching writing, a skill that concretizes the language, consists of some certain steps and stages. The stages of teaching writing can be listed as alphabet, word, sentence, paragraph, and text instruction. The process of writing in Teaching Turkish as a foreign language is composed of stages which are motivation and prior information, sample text analysis, preparation, drafting, writing by editing, correction and publishing. The person to give the education needs to have the competence of grammar, discourse, communication, and culture.

Kaynakça

 • Aktaş, Ş. ve Gündüz, O. (2008). Yazılı ve sözlü anlatım kompozisyon sanatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Akyol, H. (2006). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayınevi.
 • Barın, E. (2003). Yabancılara Türkçe öğretiminde temel söz varlığının önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları. 13, 311-317.
 • Beyreli L.,Çetindağ Z. ve Celepoğlu, A. (2005). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bülbül, R. A. (2000). Yazılı anlatım ve yazı türleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Coşkun, E. (2009). Yazma eğitimi. (Ed.: Ahmet Kırkkılıç ve Hayati Akyol), İlköğretimde Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 49-91.
 • Coşkun E. ve Tiryaki E. N. (2011a). Tartışmacı metin yapısı ve öğretimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), s. 63-73.
 • Coşkun, E. (2011b). Yazma Eğitiminde Aşamalı Gelişim. (Ed.: Murat Özbay), Yazma eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 45-83.
 • Çakır, İ. (2010). Yazma becerisinin kazanılması yabancı dil öğretiminde neden zordur? Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(1), 165-176.
 • Demirel, Ö. (2004). Yabancı dil öğretimi. Ankara: MEB Yayınları.
 • Güler, E.B.(2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde öğretmen unsuru. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(2), 129-134.
 • Günay, D. V. (2007). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın.
 • Harmer, J. (2007). The practice of English language teaching. Fourth Edition. Pearson Education Limited, England.
 • Heirston, R. & Friend. (2004). How can you write powerful arguments? in The Scott Foresman Handsbook for Writers, Pearson Practice Hall, 169-189.
 • Hyland, K. (2003). Second language writing. Cambridge UK: Cambridge Univesity Press.
 • Karatay, H. (2011). Süreç temelli yazma modelleri: Planlı yazma ve değerlendirme. (Ed.: Murat Özbay). Yazma eğitimi. Pegem Akademi Yay., 21-43.
 • Knudson, R. E. (1992). The development of writing argumentation: An analysis and comparision of argumentative writing at for grade levels. Child Study Journal, 22(3), 167-184.
 • Korsvold, A.K. (1997). Foreign languages, writing and learning to speak. European Education, 29(2), 47-51.
 • Özbay, M. (2002). Yazılı anlatım becerisinin geliştirilmesi. Sadık Tural armağanı. Ankara: Can Reklamevi Basın Yayın.
 • Özbay, M. (2007).Türkçe özel öğretim yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. Türklük bilimi Araştırmaları, XXVII, 621-643.
 • Vygotsky, L. S. (1998). Düşünce ve dil. (Çev: Semih Koray), İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
 • Way, D. P.,Joiner E. G., Seaman, M.A. (2000). Writing in the Secondary foreign language classroom: The effects of prompts and tasks on novice learners of French. Modern Language Journal, 84, 2, 155-281.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi

Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı: 1, 38 - 44, 01.03.2013
https://doi.org/10.16916/aded.16018

Öz

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, son yıllarda gittikçe önem kazanan işlevsel bir alandır. Bu süreçteki dil becerileri dinleme, konuşma, okuma ve yazmadır. Dili somutlaştıran bir beceri olan yazmanın öğretimi belirli aşamalardan ve basamaklardan oluşmaktadır. Yazma öğretimi aşamaları; alfabe, kelime, cümle, paragraf ve metin öğretimi şeklinde sıralanabilir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma süreci ise; motivasyon ve ön bilgilendirme, örnek metin inceleme, hazırlık, taslak oluşturma, düzenleyerek yazma, düzeltme ve yayımlama basamaklarından oluşmaktadır. Bu eğitimi verecek olan kişi, belirli bir dil bilgisi, söylem, iletişim ve kültür alanında yeterliliğe sahip olmalıdır.

Kaynakça

 • Aktaş, Ş. ve Gündüz, O. (2008). Yazılı ve sözlü anlatım kompozisyon sanatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Akyol, H. (2006). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayınevi.
 • Barın, E. (2003). Yabancılara Türkçe öğretiminde temel söz varlığının önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları. 13, 311-317.
 • Beyreli L.,Çetindağ Z. ve Celepoğlu, A. (2005). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bülbül, R. A. (2000). Yazılı anlatım ve yazı türleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Coşkun, E. (2009). Yazma eğitimi. (Ed.: Ahmet Kırkkılıç ve Hayati Akyol), İlköğretimde Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 49-91.
 • Coşkun E. ve Tiryaki E. N. (2011a). Tartışmacı metin yapısı ve öğretimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), s. 63-73.
 • Coşkun, E. (2011b). Yazma Eğitiminde Aşamalı Gelişim. (Ed.: Murat Özbay), Yazma eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 45-83.
 • Çakır, İ. (2010). Yazma becerisinin kazanılması yabancı dil öğretiminde neden zordur? Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(1), 165-176.
 • Demirel, Ö. (2004). Yabancı dil öğretimi. Ankara: MEB Yayınları.
 • Güler, E.B.(2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde öğretmen unsuru. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(2), 129-134.
 • Günay, D. V. (2007). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın.
 • Harmer, J. (2007). The practice of English language teaching. Fourth Edition. Pearson Education Limited, England.
 • Heirston, R. & Friend. (2004). How can you write powerful arguments? in The Scott Foresman Handsbook for Writers, Pearson Practice Hall, 169-189.
 • Hyland, K. (2003). Second language writing. Cambridge UK: Cambridge Univesity Press.
 • Karatay, H. (2011). Süreç temelli yazma modelleri: Planlı yazma ve değerlendirme. (Ed.: Murat Özbay). Yazma eğitimi. Pegem Akademi Yay., 21-43.
 • Knudson, R. E. (1992). The development of writing argumentation: An analysis and comparision of argumentative writing at for grade levels. Child Study Journal, 22(3), 167-184.
 • Korsvold, A.K. (1997). Foreign languages, writing and learning to speak. European Education, 29(2), 47-51.
 • Özbay, M. (2002). Yazılı anlatım becerisinin geliştirilmesi. Sadık Tural armağanı. Ankara: Can Reklamevi Basın Yayın.
 • Özbay, M. (2007).Türkçe özel öğretim yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. Türklük bilimi Araştırmaları, XXVII, 621-643.
 • Vygotsky, L. S. (1998). Düşünce ve dil. (Çev: Semih Koray), İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
 • Way, D. P.,Joiner E. G., Seaman, M.A. (2000). Writing in the Secondary foreign language classroom: The effects of prompts and tasks on novice learners of French. Modern Language Journal, 84, 2, 155-281.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Esra Nur Tiryaki

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tiryaki, E. N. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 38-44. https://doi.org/10.16916/aded.16018

Cited By
88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.