PDF BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı: 3, 12 - 28, 01.09.2013
https://doi.org/10.16916/aded.15997

Öz

In this study, the primary education eighth grade located in Turkish textbooks text readability levels are explored. The purpose of the study; recently, the concept of readability used for teaching Turkish books spreading too much revealing that. The study of the texts contained in Turkish textbooks students reading comprehension levels intended to determine how much is appropriate. For purposes of determining their readability of texts adapted to Turkish texts used two readability formula. Two different provinces of Turkey in the study taught in 8th grade Turkish textbooks, not informative and storytelling texts examined poems study. According to the results of the work done on a more appropriate level of readability levels of students in storytelling.

Kaynakça

 • Ateşman, E. (1997). Türkçede okunabilirliğin ölçülmesi. A.Ü. TÖMER Dil Dergisi. 58, 171–174
 • Altan, A. , Arhan, S. , Başar, S. , Öztürker, G., Yılmaz, D. (2012). ve Özbay M. (Ed.). İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitabı. (5. Baskı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Bağcı, H. (2008). Mehmet Akif Ersoy’un manzum hikâyelerinin okunabilirliği. 1. Uluslar arası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Sempozyum Kitabı (ss). Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Çetinkaya, G. (2010). Türkçe metinlerin okunabilirlik düzeylerinin tanımlanması ve sınıflandırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çiftçi,Ö. , Çeçen, M.A. , Melenlioğlu, D. (2009). Altıncı sınıf ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 206- 219.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Güneş, F. (2000). Çocuk kitaplarının okunabilirlik ölçüleri açısından incelenmesi. 1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu. A.Ü. TÖMER Dil Öğretim Merkezi.
 • Okur, A. , Arı, G. (2013). 6,7,8. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirliği. İlköğretim Online, 12(1), 202- 226.
 • Özbay, M. (2002). Öğretmen görüşlerine göre Ankara merkez ilköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Ankara. Sever, S. (2003). Çocuk ve edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık. s.17
 • Solmaz, E. , Güyer, T. , Temur, T. (2009). Bilgisayar destekli metin okunabilirliği analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Bahar, 7 (4), 751- 766.
 • Şahin, D. (2012). ve Kara, M. (Ed.). İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitabı. Ankara: Bisiklet Yayıncılık.
 • Temur, T. (2004). Okunabilirlik (Readability) kavramı. Türklük Bilimi Araştırmaları. Bahar,13, 169-180.
 • Zorbaz, K. Z. (2007). Türkçe ders kitaplarındaki masalların kelime- cümle uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 87-101.

İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeyi

Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı: 3, 12 - 28, 01.09.2013
https://doi.org/10.16916/aded.15997

Öz

Bu çalışmada ilköğretim sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin okunabilirlik düzeyleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı, son zamanlarda çok yaygınlaşan okunabilirlik kavramının Türkçe öğretimi için kullanılan kitaplarda ne kadar uygulandığını ortaya çıkarmaktır. Çalışmada Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin öğrencilerin okuma- anlama seviyelerine ne kadar uygun olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Metinlerin okunabilirliklerini belirlemek amaçlı Türkçe metinler için uyarlanmış olan iki okunabilirlik formülü kullanılmıştır. Çalışmada Türkiye’nin değişik illerinde okutulan iki adet 8. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan bilgilendirici ve öyküleyici metinler incelenmiş şiirler çalışma kapsamına alınmamıştır. Yapılan çalışmanın sonucuna göre öyküleyici metinlerin okunabilirlik düzeylerinin öğrencilerin seviyelerine daha uygun olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Ateşman, E. (1997). Türkçede okunabilirliğin ölçülmesi. A.Ü. TÖMER Dil Dergisi. 58, 171–174
 • Altan, A. , Arhan, S. , Başar, S. , Öztürker, G., Yılmaz, D. (2012). ve Özbay M. (Ed.). İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitabı. (5. Baskı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Bağcı, H. (2008). Mehmet Akif Ersoy’un manzum hikâyelerinin okunabilirliği. 1. Uluslar arası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Sempozyum Kitabı (ss). Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Çetinkaya, G. (2010). Türkçe metinlerin okunabilirlik düzeylerinin tanımlanması ve sınıflandırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çiftçi,Ö. , Çeçen, M.A. , Melenlioğlu, D. (2009). Altıncı sınıf ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 206- 219.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Güneş, F. (2000). Çocuk kitaplarının okunabilirlik ölçüleri açısından incelenmesi. 1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu. A.Ü. TÖMER Dil Öğretim Merkezi.
 • Okur, A. , Arı, G. (2013). 6,7,8. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirliği. İlköğretim Online, 12(1), 202- 226.
 • Özbay, M. (2002). Öğretmen görüşlerine göre Ankara merkez ilköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Ankara. Sever, S. (2003). Çocuk ve edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık. s.17
 • Solmaz, E. , Güyer, T. , Temur, T. (2009). Bilgisayar destekli metin okunabilirliği analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Bahar, 7 (4), 751- 766.
 • Şahin, D. (2012). ve Kara, M. (Ed.). İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitabı. Ankara: Bisiklet Yayıncılık.
 • Temur, T. (2004). Okunabilirlik (Readability) kavramı. Türklük Bilimi Araştırmaları. Bahar,13, 169-180.
 • Zorbaz, K. Z. (2007). Türkçe ders kitaplarındaki masalların kelime- cümle uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 87-101.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan BAĞCI


Yasemin ÜNAL

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013Cilt: 1 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
BAĞCI, H., & ÜNAL, Y. (2013). İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeyi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(3), 12-28. https://doi.org/10.16916/aded.15997

Cited By

Readability of primary school 3rd grade Turkish and Social Studies text-books
International Journal of Social Sciences and Education Research
Özlem Kurtoğlu Zorlu
https://doi.org/10.24289/ijsser.27915888x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.