PDF BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı: 4, 38 - 50, 01.12.2013
https://doi.org/10.16916/aded.15993

Öz

The examination of literary works has an important role to enlighten the dark sides of these works. In this aspect, the examination of Avare Yıllar written by Orhan Kemal who is the creative writers of Turkish Literature is really important. As being the second book of the Küçük Adamın Notları series, Avare Yıllar has similarities with the early years of the writer. It has to be examined because of the peculiar expression about the poor young people and their struggle with the life. In this study the novel has been examined on setting, characters, technique, language and expression. This descriptive research has been done by the document analysis method. At the end of the examination, the problems of proletariat and poor young people have been presented in a successful setting, by simple language and placing folk wisdom.

Kaynakça

 • Aktaş, Ş. (1990). Orhan Kemal (1914-1970). Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi. c. 1990/II. S. 463. s. 33-45. Bezirci, A. (1984). Orhan Kemal. İstanbul: Tekin Yayınevi.
 • Çavdar, T. (2007). Türkiye’nin yüzyılına romanın tanıklığı. İstanbul: Yazılama Yayınevi.
 • Eliuz, Ü.(2009). Orhan Kemal’in romanlarında bakış açısı ve anlatıcı. Turkish Studies. Volume 4/8 Fall 2009. s.1134-1165.
 • Hacısalihoğlu, E. (2008). 1945-1960 döneminde Türkiye’de çalışma yaşamının Orhan Kemal romanlarında temsili. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve eğitim. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Kemal, O. (2005). Avare yıllar. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Kudret, C. (2004). Türk edebiyatında hikâye ve roman 3. İstanbul: Dünya Yayıncılık.
 • Moran, B. (2004/a). Türk romanına eleştirel bir bakış 2. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Moran, B. (2004/b). Türk romanına eleştirel bir bakış 3. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Moran, B. (2011). Edebiyat kuramları ve eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Pıtır, Z. (2012). Orhan Kemal’in eserlerinde folklorik unsurlar. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Taner, T. (2002). Osmanlı-Türk romanında tarih, toplum ve kimlik. Ankara: İmge Kitabevi.

Orhan Kemal’in Avare Yıllar Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı: 4, 38 - 50, 01.12.2013
https://doi.org/10.16916/aded.15993

Öz

Edebiyat yapıtlarının incelenmesinin, yapıtların karanlıkta kalan yönlerinin aydınlatılmasında önemli bir işlevi vardır. Türk edebiyatının üretken yazarlarından biri olan Orhan Kemal’in Avare Yıllar adlı yapıtının incelenmesi de bu bağlamda önemlidir. Küçük Adamın Notları serisinin ikinci kitabı olan Avare Yıllar, yazarın gençlik dönemindeki yaşantısı ile benzerlikler göstermektedir. Yokluk içerisindeki gençlerin yaşam karşısında ürettiği çözümleri özgün bir kurguyla aktarması açısından incelenmesi gereken bir yapıttır. Bu çalışmada, Avare Yıllar adlı yapıt roman kurgusu, karakterler, teknik, dil ve anlatım açısından incelenmiştir. Betimsel nitelikte olan bu araştırma doküman analizi yöntemi ile yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda işçi sınıfının ve yoksul gençlerin sorunlarının başarılı bir kurgu içerisinde yalın bir dille, halk deyişlerine yer verilerek sunulduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Aktaş, Ş. (1990). Orhan Kemal (1914-1970). Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi. c. 1990/II. S. 463. s. 33-45. Bezirci, A. (1984). Orhan Kemal. İstanbul: Tekin Yayınevi.
 • Çavdar, T. (2007). Türkiye’nin yüzyılına romanın tanıklığı. İstanbul: Yazılama Yayınevi.
 • Eliuz, Ü.(2009). Orhan Kemal’in romanlarında bakış açısı ve anlatıcı. Turkish Studies. Volume 4/8 Fall 2009. s.1134-1165.
 • Hacısalihoğlu, E. (2008). 1945-1960 döneminde Türkiye’de çalışma yaşamının Orhan Kemal romanlarında temsili. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve eğitim. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Kemal, O. (2005). Avare yıllar. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Kudret, C. (2004). Türk edebiyatında hikâye ve roman 3. İstanbul: Dünya Yayıncılık.
 • Moran, B. (2004/a). Türk romanına eleştirel bir bakış 2. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Moran, B. (2004/b). Türk romanına eleştirel bir bakış 3. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Moran, B. (2011). Edebiyat kuramları ve eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Pıtır, Z. (2012). Orhan Kemal’in eserlerinde folklorik unsurlar. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Taner, T. (2002). Osmanlı-Türk romanında tarih, toplum ve kimlik. Ankara: İmge Kitabevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hatice TURHAN


Duygu Ak BAŞOĞUL

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013Cilt: 1 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
TURHAN, H., & BAŞOĞUL, D. A. (2013). Orhan Kemal’in Avare Yıllar Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(4), 38-50. https://doi.org/10.16916/aded.15993

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.