BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Cilt: 2 Sayı: 2, 15 - 27, 28.06.2014
https://doi.org/10.16916/aded.35081

Öz

The main goals of Turkish lessons are provide students’ understanding and telling skills, improving these skills and inform them in the terms of grammar. The textbooks, which are the main materials of all teachers, are the most important assistants to achive this goal. Turkısh textbooks include various text types by taking into consideration the grade levels. Among the text types that is necessary to include in the eighth grade Turkish textbooks, which are the basis of the study, poems are included according to the primary Turkish lesson (6, 7, 8. grades) teaching program. The poetry differs from the other types with the aspects of both its stylistic difference and sentimental. The general purpose of this study is analyze the poems, which are included in eighth grade Turkish textbooks, in terms of the form, theme and genre. In the study, as well as poems, which are exist as reading and independent reading material in the textbooks of the handeled editions, poems, which are listening texts, are analyzed. In the study, which is carried out with the document analiysis, obtained datas are classified and is evaluated based on the.percentage and frequency in terms of the form, theme and genre.

Kaynakça

 • A. İncelemeye Esas Olan Kaynaklar Altan, A., Arhan, S., Başar, S., Öztürker, G. ve Yılmaz, D. (2012a). İlköğretim Türkçe 8 ders kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Altan, A., Arhan, S., Başar, S., Öztürker, G. ve Yılmaz, D. (2012b). İlköğretim Türkçe 8 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Kapulu, A. ve Karaca, A. (2010a). İlköğretim Türkçe 8 ders kitabı. Ankara: Koza Yayın Dağıtım.
 • Kapulu, A. ve Karaca, A. (2010b). İlköğretim Türkçe 8 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Koza Yayın Dağıtım. Kurt, M., Altay, J. ve Kara, M. (2012a). İlköğretim Türkçe ders kitabı 8. Ankara: Enderun Matbaacılık.
 • Kurt, M., Altay, J. ve Kara, M. (2012b). İlköğretim Türkçe öğretmen kılavuz kitabı 8. Ankara: Enderun Matbaacılık.
 • Şahin, D. (2012a). İlköğretim Türkçe ders kitabı 8. Ankara: Bisiklet Yayıncılık.
 • Şahin, D. (2012b). İlköğretim Türkçe öğretmen kılavuz kitabı 8. Ankara: Bisiklet Yayıncılık. B. Diğer Kaynaklar
 • Aksan, D. (1999). Şiir dili ve Türk şiir dili (3. Baskı). Ankara: Engin Yayınevi.
 • Akyol, H. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Cemiloğlu, M. (2001). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi (3. Baskı). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Çetin, N. (2003). Şiir çözümleme yöntemi. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Karaalioğlu, S. K. (1966). Türk şiir sanatı. İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1995). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Kavcar, C. ve Oğuzkan, A. F. (1999). Örnek edebi metinlerle yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık. Millî Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Oğuzkan, A.F. (2010). Çocuk edebiyatı (9. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri: I Okuma eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özdemir, E. (1983). Anadili Öğretimi. Türk Dili (Dil Öğretimi Özel Sayısı) (379-380), 18-30.
 • Ünalan, Ş. (2001). Türkçe öğretimi (2. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2005). Çocuk edebiyatı (3. Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerin Şekil, Tema ve Tür Açılarından İncelenmesi

Yıl 2014, Cilt: 2 Sayı: 2, 15 - 27, 28.06.2014
https://doi.org/10.16916/aded.35081

Öz

Öğrencilere anlama ve anlatma becerileri kazandırma, bu becerileri geliştirme ve dil bilgisi açısından onları bilgilendirme Türkçe dersinin temel amaçlarındandır. Öğretmenlerin başlıca materyali olan ders kitapları, bu amaçlara ulaşmada en önemli yardımcılardır. Türkçe ders kitapları sınıf seviyeleri göz önünde bulundurularak çeşitli metin türleri içerir. Çalışmanın esası olan 8. Sınıf Türkçe ders kitaplarında bulunması gereken metin türleri arasında, ilköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programına göre şiir de yer almaktadır. Gerek biçimsel farklılığı gerekse duyguya hitap eden yönüyle şiir, diğer türlerden ayrılır. Bu çalışmanın genel amacı; 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki şiirleri şekil, tema ve tür açılarından incelemektir. Çalışmada, ele alınan yayınların ders kitaplarında okuma ve serbest okuma materyali olarak yer verilen şiirlerin yanı sıra dinleme metni olan şiirler de incelenmiştir. Doküman analizi ile gerçekleştirilen çalışmada, elde edilen veriler sınıflandırılıp yüzde ve frekansa dayalı şekil, tema ve tür bakımından değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • A. İncelemeye Esas Olan Kaynaklar Altan, A., Arhan, S., Başar, S., Öztürker, G. ve Yılmaz, D. (2012a). İlköğretim Türkçe 8 ders kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Altan, A., Arhan, S., Başar, S., Öztürker, G. ve Yılmaz, D. (2012b). İlköğretim Türkçe 8 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Kapulu, A. ve Karaca, A. (2010a). İlköğretim Türkçe 8 ders kitabı. Ankara: Koza Yayın Dağıtım.
 • Kapulu, A. ve Karaca, A. (2010b). İlköğretim Türkçe 8 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Koza Yayın Dağıtım. Kurt, M., Altay, J. ve Kara, M. (2012a). İlköğretim Türkçe ders kitabı 8. Ankara: Enderun Matbaacılık.
 • Kurt, M., Altay, J. ve Kara, M. (2012b). İlköğretim Türkçe öğretmen kılavuz kitabı 8. Ankara: Enderun Matbaacılık.
 • Şahin, D. (2012a). İlköğretim Türkçe ders kitabı 8. Ankara: Bisiklet Yayıncılık.
 • Şahin, D. (2012b). İlköğretim Türkçe öğretmen kılavuz kitabı 8. Ankara: Bisiklet Yayıncılık. B. Diğer Kaynaklar
 • Aksan, D. (1999). Şiir dili ve Türk şiir dili (3. Baskı). Ankara: Engin Yayınevi.
 • Akyol, H. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Cemiloğlu, M. (2001). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi (3. Baskı). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Çetin, N. (2003). Şiir çözümleme yöntemi. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Karaalioğlu, S. K. (1966). Türk şiir sanatı. İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1995). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Kavcar, C. ve Oğuzkan, A. F. (1999). Örnek edebi metinlerle yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık. Millî Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Oğuzkan, A.F. (2010). Çocuk edebiyatı (9. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri: I Okuma eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özdemir, E. (1983). Anadili Öğretimi. Türk Dili (Dil Öğretimi Özel Sayısı) (379-380), 18-30.
 • Ünalan, Ş. (2001). Türkçe öğretimi (2. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2005). Çocuk edebiyatı (3. Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aliye Nur Ercan

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ercan, A. N. (2014). 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerin Şekil, Tema ve Tür Açılarından İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 15-27. https://doi.org/10.16916/aded.35081

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.