Research Article
BibTex RIS Cite

Teaching the Infinitive Suffixes “-mA˚k” and “-mA˚” in Teaching Turkish as a Foreign Language

Year 2019, Volume: 7 Issue: 4, 1063 - 1076, 30.10.2019
https://doi.org/10.16916/aded.614219

Abstract

Interest in Turkish as a
foreign language is growing every day that goes by and the number of foreign
students in Turkey is increasing consequently. It is observed that resources
related to teaching Turkish as a foreign language are also increasing
progressively. That brings along problems related to language teaching. The
issue of how to teach grammar structures becomes important in this context. It
is observed that in teaching Turkish as a foreign language, problems may
sometimes be experienced in the teaching of some grammatical structures. In
this study, one of the problems that cause difficulties in teaching Turkish to
learners will be investigated. The teaching of gerunds is one of those
problematic issues in particular. In this study, how the    ”-mak /-mek” and “-ma/-me” gerund suffixes
should be taught in connection with the topics covered the context of the
themes without direct grammar teaching will be focused on. Also, the usage of
the possessive and noun case suffixes that are used together with the gerund
suffixes will be determined. The uses of “-mak/-mek ”and “-ma/-me” with the preposition
“için” and the usefulness of these structures in making the transition to
sentences that express necessity which are essential for foreigners to know will
be demonstrated. Teaching of the structures “-mak lazım, -mak gerek, -mak
zorunda ol-, -mak mecburiyetinde ol-” will become considerably easier through
the method presented.

References

 • Açıksöz, E., Zeytin, E. ve Doğan, S. (Ed.). (2007). Hitit yabancılar için Türkçe 1 (Dördüncü Baskı). Ankara: A.Ü. TÖMER Yayınları.
 • Açıksöz, E., Zeytin, E. ve Doğan, S. (Ed.). (2002). Hitit yabancılar için Türkçe 2 (İlk Baskı). Ankara: A.Ü. TÖMER Yayınları.
 • Aslan, F. (Ed.). (2013). İstanbul yabancılar için Türkçe ders kitabı A1 (2. Baskı). İstanbul: Kültür Sanat Basımevi.
 • Aslan, F. (Ed.) (2012). İstanbul yabancılar için Türkçe ders kitabı B1. İstanbul: Kültür Sanat Basımevi.
 • Başkan, Ö. (1969). Yabancı dil öğretimi: ilkeler ve çözümler. İstanbul: İ.Ü. Ed. Fak. Yay.
 • Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER. (2006). Yabancılar için Türkçe dil bilgisi. Ankara: Uyum Ajans.
 • http://biologmehmet.blogcu.com/icerik-duzenleme-yaklasimlari/11425703
 • Kurt, M. ve Temur, N. (Ed.) (2014). Yabancılar için Türkçe A1 temel düzey (3. Basım). Ankara: mtr Medya.
 • Kurt, M. ve Temur, N. (Ed.) (2014). Yabancılar için Türkçe A2 temel düzey (1. Basım). Ankara: mtr Ajans.
 • Kocaman, A. (1983). Yabancı dil öğretiminde yeni yönelimler. Türk Dili, Dil Öğretim Özel Sayısı, Temmuz-Ağustos, 379-380.
 • Sünbül, A. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri (5. Basım). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Uzun, E. (Ed.). (2012). Yeni Hitit yabancılar için Türkçe 1 A1 A2 temel. Ankara: A.Ü. TÖMER Yayınları.
 • Uzun, E. (Ed.). (2013). Yeni Hitit yabancılar için Türkçe 2 B1 orta. Ankara: A.Ü. TÖMER Yayınları.

Yabancılara Türkçe Öğretiminde “-mA˚k” ve “-mA˚” Mastar Eklerinin Öğretimi

Year 2019, Volume: 7 Issue: 4, 1063 - 1076, 30.10.2019
https://doi.org/10.16916/aded.614219

Abstract

Yabancı dil olarak Türkçeye olan ilgi günden güne
artmakta buna bağlı olarak da Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısı da
fazlalaşmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimiyle ilgili kaynakların
da gün geçtikçe çoğaldığı gözlemlenmektedir. Bu da dil öğretimine ilişkin
sorunları beraberinde getirmektedir. Dilbilgisi yapılarının nasıl öğretileceği
konusu da bu anlamda önem taşımaktadır. Günümüzde yabancı dil olarak Türkçenin
öğretiminde, bazı dilbilgisi yapılarının öğrenciye aktarılmasında güçlük
çekildiği gözlenmektedir. Bu çalışmada öğrencilere dil öğretiminde güçlük
çekilen konulardan biri ele alınacaktır. Özellikle fiilimsilerin öğretimi bu
önemli ve sorunlu konulardan biridir. “-mak/-mek” ve “-ma/-me” isim-fiil
eklerinin doğrudan dilbilgisi öğretimi yapılmadan, ünite içinde tematik
bağlamda işlenen konulara bağlı olarak nasıl ele alınıp işlenmesi gerektiğinin
üzerinde durulacaktır. Ayrıca bu eklerle birlikte kullanılan iyelik ve ad durum
eklerinin nasıl kullanılması gerektiği belirlenecektir. “-mak/-mek” ve
“-ma/-me” isim-fiil eklerinin “için” edatıyla birlikte kullanılışı ve bu
yapıların bir yabancı için önemli olan gereklik ifade eden cümlelere geçişteki
faydaları ortaya konacaktır.“-mak lazım, -mak gerek, -mak zorunda ol-, -mak
mecburiyetinde ol-” gibi yapılar sunulacak yöntemle öğrenme çok daha kolay hâle
gelecektir.

References

 • Açıksöz, E., Zeytin, E. ve Doğan, S. (Ed.). (2007). Hitit yabancılar için Türkçe 1 (Dördüncü Baskı). Ankara: A.Ü. TÖMER Yayınları.
 • Açıksöz, E., Zeytin, E. ve Doğan, S. (Ed.). (2002). Hitit yabancılar için Türkçe 2 (İlk Baskı). Ankara: A.Ü. TÖMER Yayınları.
 • Aslan, F. (Ed.). (2013). İstanbul yabancılar için Türkçe ders kitabı A1 (2. Baskı). İstanbul: Kültür Sanat Basımevi.
 • Aslan, F. (Ed.) (2012). İstanbul yabancılar için Türkçe ders kitabı B1. İstanbul: Kültür Sanat Basımevi.
 • Başkan, Ö. (1969). Yabancı dil öğretimi: ilkeler ve çözümler. İstanbul: İ.Ü. Ed. Fak. Yay.
 • Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER. (2006). Yabancılar için Türkçe dil bilgisi. Ankara: Uyum Ajans.
 • http://biologmehmet.blogcu.com/icerik-duzenleme-yaklasimlari/11425703
 • Kurt, M. ve Temur, N. (Ed.) (2014). Yabancılar için Türkçe A1 temel düzey (3. Basım). Ankara: mtr Medya.
 • Kurt, M. ve Temur, N. (Ed.) (2014). Yabancılar için Türkçe A2 temel düzey (1. Basım). Ankara: mtr Ajans.
 • Kocaman, A. (1983). Yabancı dil öğretiminde yeni yönelimler. Türk Dili, Dil Öğretim Özel Sayısı, Temmuz-Ağustos, 379-380.
 • Sünbül, A. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri (5. Basım). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Uzun, E. (Ed.). (2012). Yeni Hitit yabancılar için Türkçe 1 A1 A2 temel. Ankara: A.Ü. TÖMER Yayınları.
 • Uzun, E. (Ed.). (2013). Yeni Hitit yabancılar için Türkçe 2 B1 orta. Ankara: A.Ü. TÖMER Yayınları.
There are 13 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mahir Kalfa

Publication Date October 30, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 7 Issue: 4

Cite

APA Kalfa, M. (2019). Yabancılara Türkçe Öğretiminde “-mA˚k” ve “-mA˚” Mastar Eklerinin Öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 1063-1076. https://doi.org/10.16916/aded.614219