Book Review
BibTex RIS Cite

Examining the “New Alphabet and Spelling Lessons” of Celal Nuri İleri from the Perspective of Turkish Education

Year 2019, Volume: 7 Issue: 4, 1179 - 1194, 30.10.2019
https://doi.org/10.16916/aded.582026

Abstract

References

 • Devellioğlu, F. (2007). Osmanlıca-Türkçe lûgat. İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Göçer, A. (2017). Türkçe özel öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • İleri, C. N. (1928). Yeni alfabe ve imlâ dersleri. İstanbul: Semih Lütfü Suhulet Kütüphanesi.
 • Şahbaz, N. K. (2005). Tanzimat'tan Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar (1839-1928) Türkiye'de ilkokuma ve yazma öğretimi. Yayınlanmış Doktora Tezi. Ankara.
 • Türkiye Diyanet Vakfı. (1993). İslam Ansiklopedisi.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Türkçe Eğitimi Açısından Celal Nuri İleri’nin “Yeni Alfabe ve İmla Dersleri” Adlı Eseri

Year 2019, Volume: 7 Issue: 4, 1179 - 1194, 30.10.2019
https://doi.org/10.16916/aded.582026

Abstract

Bu araştırma ile Celal Nuri İleri’nin Yeni Alfabe
ve İmla Dersleri[1]

adlı eserinin ilk okuma ve yazma açısından durumunun tespit edilmesi, eserde
kullanılan öğretim ilke, yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi ve dil bilgisi
öğretimi açısından durumunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Veriler doküman
incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde nitel analiz
tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Celal Nuri İleri’nin söz konusu eseri incelendiğinde Latin harflerini
tanıtmak ve öğretmek amacıyla kaleme alındığı, aynı zamanda Türkçe eğitimi
açısından önemli olan dört temel dil becerisinden okuma ve yazma becerilerine
ağırlık verildiği görülmüştür. Eser, Türkçe özel öğretim yöntemlerine göre
değerlendirildiğinde ise eserde bütünlük, hayatîlik, bilinenden bilinmeyene,
hedef kitleye görelik olmak üzere dört ilke; anlatma ve gösterip yaptırma olmak
üzere iki yöntem; soru-cevap, analiz-sentez, tamamlayıcı görev, özetleme,
tekrar çalışması, ilgi kurma, anlamlandırarak kodlayarak öğrenme olmak üzere
yedi teknik tespit edilmiştir. Eserin içerisinden bu ilke, yöntem ve tekniklere
uygun örnekler verilmiştir. 

References

 • Devellioğlu, F. (2007). Osmanlıca-Türkçe lûgat. İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Göçer, A. (2017). Türkçe özel öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • İleri, C. N. (1928). Yeni alfabe ve imlâ dersleri. İstanbul: Semih Lütfü Suhulet Kütüphanesi.
 • Şahbaz, N. K. (2005). Tanzimat'tan Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar (1839-1928) Türkiye'de ilkokuma ve yazma öğretimi. Yayınlanmış Doktora Tezi. Ankara.
 • Türkiye Diyanet Vakfı. (1993). İslam Ansiklopedisi.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
There are 6 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Salim Pilav

Sevinç İnaç

Publication Date October 30, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 7 Issue: 4

Cite

APA Pilav, S., & İnaç, S. (2019). Türkçe Eğitimi Açısından Celal Nuri İleri’nin “Yeni Alfabe ve İmla Dersleri” Adlı Eseri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 1179-1194. https://doi.org/10.16916/aded.582026