Book Review
BibTex RIS Cite

Gençlik Edebiyatı

Year 2017, Volume: 5 Issue: 4, 998 - 1001, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.342476

Abstract

Bu çalışmada Doç. Dr. Aliye Uslu Üstten’in yazarı olduğu
“Gençlik Edebiyatı” adlı eser tanıtılmıştır.
References

  • Özyer, N.(2006) Türkiye’de Gençlik Edebiyatı. S. Sever (Ed.), II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Sempozyum Kitabı (s.485-487). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.
  • Uslu Üstten, A. (2014). Gençlik edebiyatı. Ankara: Grafiker Yayınları.
Year 2017, Volume: 5 Issue: 4, 998 - 1001, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.342476

Abstract

References

  • Özyer, N.(2006) Türkiye’de Gençlik Edebiyatı. S. Sever (Ed.), II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Sempozyum Kitabı (s.485-487). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.
  • Uslu Üstten, A. (2014). Gençlik edebiyatı. Ankara: Grafiker Yayınları.
There are 2 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Osman Kara

Publication Date October 30, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 4

Cite

APA Kara, O. (2017). Gençlik Edebiyatı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 998-1001. https://doi.org/10.16916/aded.342476