Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2017, Volume: 5 Issue: 4, 967 - 984, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.340839

Abstract

References

 • Akyol, H. Yıldırım, K. Ateş, S. Çetinkaya, Ç. Rasinski, T. V. (2014). Okumayı değerlendirme öğretmenler için kolay ve pratik bir yol. Ankara: Pegem Akademi.
 • Clauson, G. (1972). An etymological dictionary of pre-thirteen century Turkish. Oxford: Oxford University Press.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. İstanbul: MEB Basımevi.
 • Doğan, Y. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin dinleme becerisini geliştirmede etkinlik temelli çalışmaların etkililiği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (2), 261-286.
 • Doğan, Y. (2013). Dinleme eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ergin, A. Birol C. (2000). Eğitimde iletişim. Ankara: An Yayıncılık.
 • Güneş, F. (2013). Türkçede metin öğretimi yerine metinle öğrenme. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6, 11, 603-637.
 • Hall, K. M., Sabey, B. L., Mcglellan, M. (2005). Expository text comprehension: Helping primary-grade teachers Use Expository Texts to Full Adventage. Reading Psycohology: 26, 211-234.
 • MEB (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı
 • MEB (2017) Türkçe dersi öğretim programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı,
 • MEB EBA (2017), Vergibilir 2,http://www.eba.gov.tr/video/izle/1954f162dc41c274e4e5cb3c671ac40c4ad57c76 b8007, 30 Eylül 2017 Cumartesi.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel irade algı çerçevesi ile bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1995). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü (Terimlerin Almanca, Fransızca, İngilizce ve Eski Terim Karşılıkları ile). İstanbul: MEB Yayınları.
 • Royer, J. M. (2001). Developing reading and listening comprehension tests based on the sentence verification technique (SVT). Journal of Adolescent & Adult Literacy, 45 (1), 30-41.
 • Royer, J. M., Hastings, C. N., Hook C. (1979a). A sentence verification technique for measuring reading comprehension. Journal of Reading Behavior, 11 (4), 355-263.
 • Shaughnessy, M. F. (2005). An interview with James M. Royer about reading and comprehension. Educational Psychology Review, 17 (3), 273-283.
 • Sulak, S. (2016). Anlamdaş kelimelerde anlam ve kullanış farklılıkları. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • TDK. (2011). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ulusoy, M., Çetinkaya, Ç. (2012). Cümle doğrulama tekniğinin okuma ve dinlemenin ölçülmesinde kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 460-471.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme Metinlerinin Öğrencilerin Seviyesine Uygunluğunun İncelenmesi

Year 2017, Volume: 5 Issue: 4, 967 - 984, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.340839

Abstract

Bu
araştırma beşinci sınıf Türkçe ders kitaplarındaki bilgilendirici metin ve
hikâye edici metinlerden oluşan iki kategorideki dinleme metinlerinin sınıf
düzeyine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleşmiştir. Ulusoy ve
Çetinkaya (2012), tarafından geçerli ve güvenilir olma durumu test edilmiş olan
Cümle Doğrulama Tekniği ile gerçekleştirilen bu çalışma, Yozgat ilinin
Yenifakılı ilçesinde bulunan Şehit Cuma Karadavut İmam Hatip Ortaokulu 5.
sınıfı bitirmiş öğrencilerinden 11 kız öğrenci ve 7 erkek öğrenci; İstanbul
ilinin Bağcılar ilçesinde olan Ziya Gökalp Ortaokulu altıncı sınıf
öğrencilerinden 16 kız ve 15 erkek öğrenci; Gaziantep ilinin Oğuzeli ilçesinden
Atatürk Ortaokulu altıncı sınıf öğrencilerinden 12 kız ve 23 erkek öğrenci
olmak üzere 84 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırma öğrenci seviyeleri ile
dinleme metinlerinin seviyelerinin karşılıklı incelenmesi amacıyla yapıldığından
beşinci sınıf dinleme metinleri beşinci sınıfı yeni bitirmiş ve altıncı sınıfın
başlarında olan öğrenciler üzerinden çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma
tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre
hikâye edici metinlerde erkek ve kız öğrencilerin başarı oranı iyi düzeyde
görülmektedir. Bilgilendirici metinlerde ise erkek ve kız öğrencilerin başarı
oranı zayıf düzey olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte hikâye edici
metinlerde öğrencilerin iyi düzeyde olduğu, bilgilendirici metinlerde ise hem
erkek öğrenciler hem de kız öğrenciler açısından zor metinler olduğu
görülmektedir.

References

 • Akyol, H. Yıldırım, K. Ateş, S. Çetinkaya, Ç. Rasinski, T. V. (2014). Okumayı değerlendirme öğretmenler için kolay ve pratik bir yol. Ankara: Pegem Akademi.
 • Clauson, G. (1972). An etymological dictionary of pre-thirteen century Turkish. Oxford: Oxford University Press.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. İstanbul: MEB Basımevi.
 • Doğan, Y. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin dinleme becerisini geliştirmede etkinlik temelli çalışmaların etkililiği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (2), 261-286.
 • Doğan, Y. (2013). Dinleme eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ergin, A. Birol C. (2000). Eğitimde iletişim. Ankara: An Yayıncılık.
 • Güneş, F. (2013). Türkçede metin öğretimi yerine metinle öğrenme. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6, 11, 603-637.
 • Hall, K. M., Sabey, B. L., Mcglellan, M. (2005). Expository text comprehension: Helping primary-grade teachers Use Expository Texts to Full Adventage. Reading Psycohology: 26, 211-234.
 • MEB (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı
 • MEB (2017) Türkçe dersi öğretim programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı,
 • MEB EBA (2017), Vergibilir 2,http://www.eba.gov.tr/video/izle/1954f162dc41c274e4e5cb3c671ac40c4ad57c76 b8007, 30 Eylül 2017 Cumartesi.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel irade algı çerçevesi ile bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1995). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü (Terimlerin Almanca, Fransızca, İngilizce ve Eski Terim Karşılıkları ile). İstanbul: MEB Yayınları.
 • Royer, J. M. (2001). Developing reading and listening comprehension tests based on the sentence verification technique (SVT). Journal of Adolescent & Adult Literacy, 45 (1), 30-41.
 • Royer, J. M., Hastings, C. N., Hook C. (1979a). A sentence verification technique for measuring reading comprehension. Journal of Reading Behavior, 11 (4), 355-263.
 • Shaughnessy, M. F. (2005). An interview with James M. Royer about reading and comprehension. Educational Psychology Review, 17 (3), 273-283.
 • Sulak, S. (2016). Anlamdaş kelimelerde anlam ve kullanış farklılıkları. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • TDK. (2011). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ulusoy, M., Çetinkaya, Ç. (2012). Cümle doğrulama tekniğinin okuma ve dinlemenin ölçülmesinde kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 460-471.
There are 20 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Emre Yazıcı

Mehmet Kurudayıoğlu

Publication Date October 30, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 4

Cite

APA Yazıcı, E., & Kurudayıoğlu, M. (2017). 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme Metinlerinin Öğrencilerin Seviyesine Uygunluğunun İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 967-984. https://doi.org/10.16916/aded.340839