Research Article
BibTex RIS Cite

Ali Ekrem Bolayır‘ın Nazariyât-ı Edebiyye Dersleri Adlı Kitabının Cümleler Bölümünün Bağdaşıklık ve Tutarlılık Açısından Değerlendirilmesi

Year 2017, Volume: 5 Issue: 4, 888 - 923, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.329325

Abstract

Türk
edebiyatının yenileşme sürecinin önemli kalemlerinden biri olan Namık Kemal’in
oğlu Ali Ekrem Bolayır Nazariyyat-ı Edebiyye Dersleri adlı çalışmasını 1915-16
yılında İstanbul’da yayımlamıştır. Kitap liselerde ders kitabı olarak
okutulmuştur. Ders kitabı iki bölümde hazırlanmıştır. Kitabın “Usûl-ü Kitâbet”
başlıklı ikinci bölümü, cümleden paragrafa metnin kuruluş ve yapısına ilişkin
dönemi için oldukça yeni ve günümüz metin dilbiliminin kavramlarını
karşılayacak bir sistematik ile yapılandırılmıştır. Bu çalışmamızda kitabın
“Cümleler” bölümü Latin harflerine aktarılarak metin dilbilimi kavramları ve özellikle
bağdaşıklık ve tutarlılık açısından değerlendirilmiştir

References

 • Bolayır, Ali Ekrem, (1915) Nazariyyat-ı Edebiyye Dersleri
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim Öğrencilerinin Öyküleyici Anlatımlarında Bağdaşıklık, Tutarlılık ve Metin Elementleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Coşkun, E.(2011) . Türk ve Göçmen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Metin Bağdaşıklığı, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2), 881-899
 • De Beaugrande, R. A., & W. U. Dressler. (1981). Introduction to text lingusitics. London: Longman Group Company
 • Enkvist, N. E. (1990). Seven problems in the study of coherence and interpretability. In A. M. Johns & U. Connar (Eds.), Coherence:Research and Pedagogical Perspectives,Washington.
 • Grabe, (1985) Discourse Analysis and Writing, Reading İnstruction
 • Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. New York: Longman Group UK Limited
 • Karadeniz, Abdulkerim, (2015) Metindilbilimi Temelli Metin Çözümünde Bağdaşıklık Araçları ve Tutarlı Metin Oluşturma Becerilerine Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1)
 • Karatay, Halil, (2010) Bağdaşıklık Araçlarını Kullanma Düzeyi ile Tutarlı Metin Yazma Arasındaki İlişki. Mustafa Kemal üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (13)
 • Özkan, Bülent, (2004) Metin dilbilimi, Metin dilbilimsel Bağdaşıklık ve Haldun Taner’in “Onikiye Bir Var” Adlı öyküsünde Metin dilbilimsel Bağdaşıklık Görünümleri. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 167-182
 • Kıran, A., Korkut, E., Ağıldere, S.,(2003). Türkçe Metinlerde Bağdaşıklık ve Tutarlılık, Günümüz Dilbilim Çalışmaları. İstanbul: Multilingual Yayınları.
Year 2017, Volume: 5 Issue: 4, 888 - 923, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.329325

Abstract

References

 • Bolayır, Ali Ekrem, (1915) Nazariyyat-ı Edebiyye Dersleri
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim Öğrencilerinin Öyküleyici Anlatımlarında Bağdaşıklık, Tutarlılık ve Metin Elementleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Coşkun, E.(2011) . Türk ve Göçmen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Metin Bağdaşıklığı, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2), 881-899
 • De Beaugrande, R. A., & W. U. Dressler. (1981). Introduction to text lingusitics. London: Longman Group Company
 • Enkvist, N. E. (1990). Seven problems in the study of coherence and interpretability. In A. M. Johns & U. Connar (Eds.), Coherence:Research and Pedagogical Perspectives,Washington.
 • Grabe, (1985) Discourse Analysis and Writing, Reading İnstruction
 • Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. New York: Longman Group UK Limited
 • Karadeniz, Abdulkerim, (2015) Metindilbilimi Temelli Metin Çözümünde Bağdaşıklık Araçları ve Tutarlı Metin Oluşturma Becerilerine Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1)
 • Karatay, Halil, (2010) Bağdaşıklık Araçlarını Kullanma Düzeyi ile Tutarlı Metin Yazma Arasındaki İlişki. Mustafa Kemal üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (13)
 • Özkan, Bülent, (2004) Metin dilbilimi, Metin dilbilimsel Bağdaşıklık ve Haldun Taner’in “Onikiye Bir Var” Adlı öyküsünde Metin dilbilimsel Bağdaşıklık Görünümleri. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 167-182
 • Kıran, A., Korkut, E., Ağıldere, S.,(2003). Türkçe Metinlerde Bağdaşıklık ve Tutarlılık, Günümüz Dilbilim Çalışmaları. İstanbul: Multilingual Yayınları.
There are 11 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Nuray Üçkarakaya

Publication Date October 30, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 4

Cite

APA Üçkarakaya, N. (2017). Ali Ekrem Bolayır‘ın Nazariyât-ı Edebiyye Dersleri Adlı Kitabının Cümleler Bölümünün Bağdaşıklık ve Tutarlılık Açısından Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 888-923. https://doi.org/10.16916/aded.329325