PDF BibTex RIS Cite

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhmal Edilmiş İki Program: 1986 ve 2000 Programları

Year 2016, Volume: 4 Issue: 4, 545 - 558, 25.10.2016
https://doi.org/10.16916/aded.39852

Abstract

Öğretim programları, bir dersle ilgili öğrenme yaşantılarına ait düzeneklerdir. Bu düzenek, öğretimin nasıl, hangi stratejilerle ve yöntemlerle yapılacağına dair bilgiler sunar. Türkçenin ana dili olarak öğretiminde olduğu gibi yabancı dil olarak öğretiminde öğretim programlarının yeri tartışılmazdır. Alan yazındaki birçok çalışma da bu görüşü desteklemektedir. Ancak bununla birlikte alan yazındaki birçok çalışmada herhangi bir kurum tarafından “yabancı dil olarak Türkçe öğretimi” için herhangi bir öğretim programının hazırlanmadığı vurgusu da yapılmaktadır. Oysa Millî Eğitim Bakanlığı ilki 1986 yılında ikincisi 2000 yılında olmak üzere iki kez “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı” yayımlamıştır. Maalesef bu iki program şu ana kadar araştırmacıların dikkatinden kaçmıştır. Bu sebeple çalışma Millî Eğitim Bakanlığının 1986, 2000 yıllarında yayımladığı “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programlarına" araştırmacıların dikkatini çekmek, programlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç için programlar, temele alınan yaklaşım, amaçlar, ölçme değerlendirme, öğrenme süreci ve içerik açısından değerlendirilmiştir. Bu araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programında (1986) temele alınan yaklaşımın belirtilmediği, 2000 yılında yayımlanan programda iletişimsel yaklaşımın temele alındığı yapılan değerlendirmelerden elde edilen sonuçlardandır.

References

 • Açık, F. (2008). Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. I. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu ( 27-28 Mart 2008, Gazi Mağusa, K.K.T.C.) Bildiri Metni. [Online]http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/fatma_acik_yabancilara_turkce_ogretimi.pdf
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Er, O., Biçer, N., Bozkırlı, K.Ç. (2012). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında Değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 1 (2), 51-69.
 • Erdem, M.D., Gün, M., Şengül, M. ve Özkan, E. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 213-237 doi: 10.7822/omuefd.34.1.13
 • Göçer, A., Moğul, S. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İle İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, terature and History of Turkish or Turkic 6(3), 797-810.
 • Kara, M. (2011). Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Doğrultusunda Türkçe Öğrenen Yabancılara A1-A2 Seviyesinde Türkçe Öğretim Programı Örneği. Zeitschrift für die Welt der Türken/ Journal of World of Turks, 3 (3), 157-195.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2000). Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe (1-10. Sınıflar), Türk Kültürü (4-10. Sınıflar) ve Yabancı Dil Olarak Türkçe (6-11. Sınıflar) Dersleri Öğretim Programları. Ankara.
 • Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı (1986). Yurt Dışı İşçi Çocukları Türkçe-Türk Kültürü ile Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programları. Ankara.

Year 2016, Volume: 4 Issue: 4, 545 - 558, 25.10.2016
https://doi.org/10.16916/aded.39852

Abstract

References

 • Açık, F. (2008). Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. I. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu ( 27-28 Mart 2008, Gazi Mağusa, K.K.T.C.) Bildiri Metni. [Online]http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/fatma_acik_yabancilara_turkce_ogretimi.pdf
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Er, O., Biçer, N., Bozkırlı, K.Ç. (2012). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında Değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 1 (2), 51-69.
 • Erdem, M.D., Gün, M., Şengül, M. ve Özkan, E. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 213-237 doi: 10.7822/omuefd.34.1.13
 • Göçer, A., Moğul, S. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İle İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, terature and History of Turkish or Turkic 6(3), 797-810.
 • Kara, M. (2011). Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Doğrultusunda Türkçe Öğrenen Yabancılara A1-A2 Seviyesinde Türkçe Öğretim Programı Örneği. Zeitschrift für die Welt der Türken/ Journal of World of Turks, 3 (3), 157-195.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2000). Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe (1-10. Sınıflar), Türk Kültürü (4-10. Sınıflar) ve Yabancı Dil Olarak Türkçe (6-11. Sınıflar) Dersleri Öğretim Programları. Ankara.
 • Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı (1986). Yurt Dışı İşçi Çocukları Türkçe-Türk Kültürü ile Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programları. Ankara.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Ülker ŞEN

Publication Date October 25, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 4 Issue: 4

Cite

APA Şen, Ü. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhmal Edilmiş İki Program: 1986 ve 2000 Programları . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 4 (4) , 545-558 . DOI: 10.16916/aded.39852