BibTex RIS Cite

İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yetiştirme Sorunu ve Üniversitelerdeki Mevcut Durumun Değerlendirilmesi

Year 2016, Volume: 4 Issue: 4, 518 - 529, 25.10.2016
https://doi.org/10.16916/aded.01771

Abstract

Yurt dışına 1960'larda başlayan Türk işçi göçü ile özellikle Avrupa ülkelerinde olmak üzere birçok ülkede dört milyonu aşkın bir Türk nüfusu oluşmuştur. Bu dört milyonluk Türk nüfusunun Türkiye ile olan en güçlü bağı Türkçedir. Türkçe bağının devamı, sağlamlığı için öncelikle aile içinde Türkçe konuşulmalı ikinci aşamada ise iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi yapılmalıdır. İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretiminin kaliteli ve etkili bir şekilde yapılabilmesinin yolu, alana yönelik donanımlı öğretmen yetiştirmekten geçmektedir. Bu çerçeveden konuya baktığımızda "Türkiye'de iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretmek için öğretmen yetiştirilmekte midir?" sorusunun cevabının önemli olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın ana amacı iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretiminde öğretmen yetiştirme sorunu kapsamında lisans ve lisans üstü programlarını ihtiyacı karşılama ve içerik açısından değerlendirmektir. Çalışma tarama modelinde olup veriler doküman tarama yolu ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın en önemli sonucu iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi alanında bir öğretmen yetiştirme programının olmadığıdır. İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi alanında uzman yetiştiren bir yüksek lisans programın olduğu doktora programının ise olmadığı diğer dikkate değer sonuçlardır.

References

 • Abalı, Ü. (2000). Almanya'daki Türk Eğitimcileri İçin Öğretmen El Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Aydoğan, İ. (2008). Yurt Dışına Görevlendirilen Öğretmenlerin Sorunları. I. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi "Eğitim ve Kültür", Cilt I, 220-235.
 • Aytemiz, A. (2000). Almanya’da Türkçe. Avrupa’da Yaşayan Türk Çocuklarının Ana Dili Sorunları Toplantısı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Belet, Ş. (2009). İki Dilli Türk Öğrencilerin Ana Dili Türkçeyi Öğrenme Durumlarına İlişkin Öğrenci, Veli Ve Öğretmen Görüşleri (Fjell İlköğretim Okulu Örneği, Norveç). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 71-85.
 • Cengiz, K. ve Türk, H. (2009). Hatay'da İki Dillilik ve İki Dillilikten Kaynaklanan Dil Karışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (12), 190-208.
 • Cummins, J. (2001). Bilingual Children's Mother Tongue: Why İs İt İmportant For Education?. Sprogforum, February, 7 ( 19). 15-29.
 • Demir, N. (2016). Bir Sivil Toplum Örgütü Olarak “Alman Türkleri Birliği”. Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], 8(1), 7-23.
 • Demirbaş, H. (2014). Eğitim-Kültür Açısından Avrupa’daki Türk Çocukları - Sorunlar Ve Çözümler. Ankara: Nobel Yayın.
 • Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (DİGM) (2015). Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Ve Temsil Yeteneği Mülakatı Başvuru Kılavuzu. Ankara.
 • İnce, B. (2011). Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Anadilleri Türkçe’de Yaşadıkları Anlatım Sorunları: Fransa Örneği. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikleri, (18. Baskı), Ankara: Nobel
 • Koçak, M. (2012). Almanya’da Yaşayan Türklerin Türkçe Dil Becerileri Üzerine Bir İnceleme. Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], 4 (1), 303-313.
 • Sarı, M. (2001). İki Dilli Çocukların Çözümleme Yöntemiyle Okuma- Yazma Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler. Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Şen, Ü. (2011). Belçika’da Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçeye Yönelik Tutumları ve Yazma Becerileri, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Yıldız, C. (2012). Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Almanya örneği). Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı: Ankara.
 • Yıldız, M., Öztürk, S. (2013). Almanya’da İlkokulda Öğrenim Gören Türk Çocuklarının Yazma Becerileri Üzerine Bir İnceleme: Stuttgart örneği. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ZfWT, 2 (5), 139- 155.
Year 2016, Volume: 4 Issue: 4, 518 - 529, 25.10.2016
https://doi.org/10.16916/aded.01771

Abstract

References

 • Abalı, Ü. (2000). Almanya'daki Türk Eğitimcileri İçin Öğretmen El Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Aydoğan, İ. (2008). Yurt Dışına Görevlendirilen Öğretmenlerin Sorunları. I. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi "Eğitim ve Kültür", Cilt I, 220-235.
 • Aytemiz, A. (2000). Almanya’da Türkçe. Avrupa’da Yaşayan Türk Çocuklarının Ana Dili Sorunları Toplantısı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Belet, Ş. (2009). İki Dilli Türk Öğrencilerin Ana Dili Türkçeyi Öğrenme Durumlarına İlişkin Öğrenci, Veli Ve Öğretmen Görüşleri (Fjell İlköğretim Okulu Örneği, Norveç). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 71-85.
 • Cengiz, K. ve Türk, H. (2009). Hatay'da İki Dillilik ve İki Dillilikten Kaynaklanan Dil Karışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (12), 190-208.
 • Cummins, J. (2001). Bilingual Children's Mother Tongue: Why İs İt İmportant For Education?. Sprogforum, February, 7 ( 19). 15-29.
 • Demir, N. (2016). Bir Sivil Toplum Örgütü Olarak “Alman Türkleri Birliği”. Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], 8(1), 7-23.
 • Demirbaş, H. (2014). Eğitim-Kültür Açısından Avrupa’daki Türk Çocukları - Sorunlar Ve Çözümler. Ankara: Nobel Yayın.
 • Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (DİGM) (2015). Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Ve Temsil Yeteneği Mülakatı Başvuru Kılavuzu. Ankara.
 • İnce, B. (2011). Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Anadilleri Türkçe’de Yaşadıkları Anlatım Sorunları: Fransa Örneği. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikleri, (18. Baskı), Ankara: Nobel
 • Koçak, M. (2012). Almanya’da Yaşayan Türklerin Türkçe Dil Becerileri Üzerine Bir İnceleme. Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], 4 (1), 303-313.
 • Sarı, M. (2001). İki Dilli Çocukların Çözümleme Yöntemiyle Okuma- Yazma Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler. Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Şen, Ü. (2011). Belçika’da Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçeye Yönelik Tutumları ve Yazma Becerileri, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Yıldız, C. (2012). Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Almanya örneği). Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı: Ankara.
 • Yıldız, M., Öztürk, S. (2013). Almanya’da İlkokulda Öğrenim Gören Türk Çocuklarının Yazma Becerileri Üzerine Bir İnceleme: Stuttgart örneği. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ZfWT, 2 (5), 139- 155.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Ülker ŞEN

Publication Date October 25, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 4 Issue: 4

Cite

APA ŞEN, Ü. (2016). İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yetiştirme Sorunu ve Üniversitelerdeki Mevcut Durumun Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(4), 518-529. https://doi.org/10.16916/aded.01771