Translation
PDF BibTex RIS Cite

Wiki‐Ed Poetry”: Transforming Preservice Teachers’ Preconceptions About Poetry and Poetry Teaching

Year 2021, Volume: 9 Issue: 1, 262 - 274, 30.01.2021
https://doi.org/10.16916/aded.789393

Abstract

As instructors who prepare aspiring teachers to teach English, we find that our students are often intimidated by the idea of teaching poetry. We also find that it is the most common genre that they are asked to teach in their field placements in the schools. We undertook this project, which brings together beginning teachers in Canada and England on a wiki, to explore some of the tensions they felt about teaching poetry.

References

 • Auden, W.H. (1989). The dyer’s hand and other essays. New York: Vintage International.
 • Baldwin, M. (1959). Poetry without tears. London: Routledge and Kegan Paul.
 • Benton, P. (1999). Unweaving the rainbow: Poetry teaching in the secondary school I. Oxford Review
 • of Education, 25(4), 521– 531. doi:10.1080/030549899103964
 • Benton, P. (2000). The conveyor belt curriculum? Poetry teaching in the secondary school II. Oxford
 • Review of Education, 26(1), 81–93. doi:10.1080/030549800103872
 • Coleridge, S.T. (1990). Table talk I in collected works. London: Routledge. (Original work published
 • 1827)
 • Davies, J., & Merchant, G. (2007). Looking from the inside out: Academic blogging as new literacy. In
 • M. Knobel & C. Lankshear (Eds.), A new literacies sampler (pp. 167–198). New York: Peter
 • Lang.
 • Driscoll, K. (2007). Collaboration in today’s classrooms: New web tools change the game. Multimedia
 • & Internet@Schools, 14(3), 9–12.
 • Dymoke, S., & Hughes, J. (2009). Using a poetry wiki: How can the medium support pre-service
 • teachers of English in their professional learning about teaching poetry writing in a digital
 • age? English Teaching: Practice and Critique, 8(3), 91–106.
 • Gee, J. (2004). Situated language and learning: A critique of traditional schooling. New York:
 • Routledge.
 • Grotz, J. (2005). Here comes everybody: Writers on writing blog. Retrieved February 1, 2011, from
 • herecomeseverybody .blogspot.com/2005/05/photo-credit-michael-p.html
 • Jewitt, C. (2008). Technology, literacy and learning: A multimodal approach. New York: Routledge.
 • Knobel, M., & Lankshear, C. (Eds.). (2007). A new literacies sampler. New York: Peter Lang.
 • Knobel, M., & Lankshear, C. (2009). Wikis, digital literacies and professional growth. Journal of Adult
 • and Adolescent Literacy, 52(7), 631–634. doi:10.1598/JAAL.52.7.8
 • Knobel, M., & Wilber, D. (2009). Let’s talk 2.0. Educational Leadership, 66(6), 20–24.
 • Lankshear, C., & Knobel, M. (2003). New literacies: Changing knowledge and classroom learning.
 • Buckingham, England: Open University Press.
 • Lockward, D. (1994). Poets on teaching poetry. English Journal, 83(5), 65–70. doi:10.2307/820417
 • Luce-Kapler, R. (2007). Radical change and wikis: Teaching new literacies. Journal of Adult &
 • Adolescent Literacy, 51(3), 214–223. doi:10.1598/JAAL.51.3.2
 • Nichols, C. (2002). Responding in kind: Down in the body in the undergraduate poetry course
 • (Thoughts on Bakhtin, hypertext, and cheap wigs). Enculturation, 4(1). Retrieved July 28,
 • 2008, from enculturation.gmu.edu/4_1/responding
 • Pike, M. (2000). Keen readers: Adolescents and pre-twentieth century poetry. Educational Review,
 • 52(1), 13–28. doi:10.1080/ 00131910097379
 • Richardson, W. (2006). Blogs, wikis, podcasts, and other powerful web tools for classrooms.
 • Thousand Oaks, CA: Corwin.
 • Selber, S. (2004). Multiliteracies for a digital age. Carbondale: Southern Illinois University Press.

Wiki-Ed’de Şiir: Öğretmen Adaylarının Şiir ve Şiir Öğretimi Hakkındaki Ön Yargılarını Değiştirmek

Year 2021, Volume: 9 Issue: 1, 262 - 274, 30.01.2021
https://doi.org/10.16916/aded.789393

Abstract

İngilizce öğretmek için hevesli olan öğretmenleri yetiştiren eğitmenler olarak, öğrencilerimizin genel olarak şiir öğretme fikrinden korktuğunu görüyoruz. Ayrıca, şiirin onların gönderildikleri okullarda kendi alanlarında öğretmeleri istenen en yaygın tür olduğunu da görüyoruz. Kanada ve İngiltere'deki mesleğe yeni başlayan öğretmenleri bir Wiki'de bir araya getiren bu projeye onların şiir öğretme konusunda hissettikleri bazı gerilimleri araştırmak için giriştik. Projeye dahil olan 56 öğretmen adayı tarafından ifade edilen yedi önyargı belirledik: Öğrenciler şiiri sıkıcı bulmakta ve ona direnç göstermekteydiler; okul hayatları boyunca öğretmen adaylarının tecrübe ettiği şekliyle şiir seçkinci ve çoğu zaman erişilemezdi; şiir çoğu sınıfta yüzeysel olarak vardır ve zaman kısıtlamaları söz konusu olduğunda İngilizce programlarından kolayca çıkartılabilen bir süs olarak kabul edilir; öğrenciler tarafından yazılan şiiri değerlendirmek zordur; analize aşırı vurgu yapmak şiir öğretiminin çoğu zaman merkezinde yer alır; ve şiir tek başına yapılan bir sanattır. Bu makalenin geri kalanında bu ön yargıların etrafındaki bazı yorumları ve öğretmen adaylarının sözlerinin kendilerinin yaptığı öğretim ve genel olarak şiir öğretimi üzerindeki olası etkilerini ele alacağız.

References

 • Auden, W.H. (1989). The dyer’s hand and other essays. New York: Vintage International.
 • Baldwin, M. (1959). Poetry without tears. London: Routledge and Kegan Paul.
 • Benton, P. (1999). Unweaving the rainbow: Poetry teaching in the secondary school I. Oxford Review
 • of Education, 25(4), 521– 531. doi:10.1080/030549899103964
 • Benton, P. (2000). The conveyor belt curriculum? Poetry teaching in the secondary school II. Oxford
 • Review of Education, 26(1), 81–93. doi:10.1080/030549800103872
 • Coleridge, S.T. (1990). Table talk I in collected works. London: Routledge. (Original work published
 • 1827)
 • Davies, J., & Merchant, G. (2007). Looking from the inside out: Academic blogging as new literacy. In
 • M. Knobel & C. Lankshear (Eds.), A new literacies sampler (pp. 167–198). New York: Peter
 • Lang.
 • Driscoll, K. (2007). Collaboration in today’s classrooms: New web tools change the game. Multimedia
 • & Internet@Schools, 14(3), 9–12.
 • Dymoke, S., & Hughes, J. (2009). Using a poetry wiki: How can the medium support pre-service
 • teachers of English in their professional learning about teaching poetry writing in a digital
 • age? English Teaching: Practice and Critique, 8(3), 91–106.
 • Gee, J. (2004). Situated language and learning: A critique of traditional schooling. New York:
 • Routledge.
 • Grotz, J. (2005). Here comes everybody: Writers on writing blog. Retrieved February 1, 2011, from
 • herecomeseverybody .blogspot.com/2005/05/photo-credit-michael-p.html
 • Jewitt, C. (2008). Technology, literacy and learning: A multimodal approach. New York: Routledge.
 • Knobel, M., & Lankshear, C. (Eds.). (2007). A new literacies sampler. New York: Peter Lang.
 • Knobel, M., & Lankshear, C. (2009). Wikis, digital literacies and professional growth. Journal of Adult
 • and Adolescent Literacy, 52(7), 631–634. doi:10.1598/JAAL.52.7.8
 • Knobel, M., & Wilber, D. (2009). Let’s talk 2.0. Educational Leadership, 66(6), 20–24.
 • Lankshear, C., & Knobel, M. (2003). New literacies: Changing knowledge and classroom learning.
 • Buckingham, England: Open University Press.
 • Lockward, D. (1994). Poets on teaching poetry. English Journal, 83(5), 65–70. doi:10.2307/820417
 • Luce-Kapler, R. (2007). Radical change and wikis: Teaching new literacies. Journal of Adult &
 • Adolescent Literacy, 51(3), 214–223. doi:10.1598/JAAL.51.3.2
 • Nichols, C. (2002). Responding in kind: Down in the body in the undergraduate poetry course
 • (Thoughts on Bakhtin, hypertext, and cheap wigs). Enculturation, 4(1). Retrieved July 28,
 • 2008, from enculturation.gmu.edu/4_1/responding
 • Pike, M. (2000). Keen readers: Adolescents and pre-twentieth century poetry. Educational Review,
 • 52(1), 13–28. doi:10.1080/ 00131910097379
 • Richardson, W. (2006). Blogs, wikis, podcasts, and other powerful web tools for classrooms.
 • Thousand Oaks, CA: Corwin.
 • Selber, S. (2004). Multiliteracies for a digital age. Carbondale: Southern Illinois University Press.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

Kadir TEZEL
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Büşra KİRAZ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Translators

Kadir TEZEL

Büşra KİRAZ

Publication Date January 30, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 9 Issue: 1

Cite

APA
TEZEL, K., & KİRAZ, B. (2021). Wiki-Ed’de Şiir: Öğretmen Adaylarının Şiir ve Şiir Öğretimi Hakkındaki Ön Yargılarını Değiştirmek (B. KİRAZ & K. TEZEL, Trans.). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(1), 262-274. https://doi.org/10.16916/aded.789393