Research Article
BibTex RIS Cite

Pre-School Teachers’ Views on Developing Concept Related to Language Development

Year 2020, Volume: 8 Issue: 4, 1332 - 1342, 29.10.2020
https://doi.org/10.16916/aded.788195

Abstract

This study aimed to identify and evaluate the preschool teachers’ views on developing concept related to language development. The research is a case study. The research was carried out in 2019 with 6 pre-school teachers working in schools affiliated to the Ministry of Education. The data from the study was collected through a semi-structured interview form prepared by the researcher. The data obtained as a result of interviews with the teachers were analyzed using the constant comparative analysis method. The research findings indicated that preschool teachers pay attention to embody the concept, accessibility of the concept, readiness of the student, giving examples related to the concept, use of language, giving similarities, and differences of the concept during the work on developing the concept in the classroom. Concepts that preschool teachers are forced to use during concept development work in the classroom are concepts with time, size, emotion, and colors.

References

 • Akman, B. (1995). Anaokuluna devam eden 40-69 aylık çocukların kavram gelişimlerinde kavram eğitiminin etkisinin incelenmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Binbaşıoğlu, C. (1982). Gelişim psikolojisi. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi.
 • Çağlak, S. (1999). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarına beden eğitimi etkinlikleri yoluyla kavram (enerji) öğretimi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çelik, C. (2005). Oyun materyallerinin okul öncesi eğitim çağındaki çocukların kavram gelişimi üzerindeki etkisinin incelenmesi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Matbaacılık: Trabzon.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri, yaklaşım, yöntem ve teknikler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kan, A. (2013). Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler. H. Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss. 23-80). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Martorella, P. H. (1986). Teaching concepts. classroom teaching skills. USA: Healty and Company.
 • Merrill, M. D. (1983). Component display theory, ınstructional desing theories and models. In C. M. Reigeluth (Eds.), An overwiew of their current status (pp. 279-333). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, (2015). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, 0-72 Ay Dil Gelişimi. Ankara.
 • Sevinç, M. ve Kurtuluş, E. (2004). 5-6 Yaş Çocuklarında Çoklu Zekâ Kuramı Çerçevesinde Zaman Kavramının Kazanımı. HAYEF Journal of Education, 1(2), 25-41.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2011). İstatistiksel Kalite Kontrol Sorularla Resmî İstatistikler Dizisi 11. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
 • Ülgen, G. (2004). Kavram geliştirme, kuramlar ve uygulamalar. Ankara: Nobel.
 • Vuran, S. & Çelik, S. (2008). Örneklerle kavram öğretimi. Ankara: Kök.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dil Gelişimi ile İlgili Kavram Geliştirmeye Yönelik Görüşleri

Year 2020, Volume: 8 Issue: 4, 1332 - 1342, 29.10.2020
https://doi.org/10.16916/aded.788195

Abstract

Bu çalışma, okul öncesi öğretmenlerinin dil gelişimi ile ilgili kavram geliştirmeye yönelik görüşlerini tespit edip değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, bir örnek olay çalışmasıdır, 2019 yılında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapmakta olan 6 okul öncesi öğretmeni ile sürdürülmüştür. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Veriler, sürekli karşılaştırmalı analiz metodu aracılığı ile çözümlenmiştir. Araştırma sonunda ulaşılan sonuçlardan bazıları şunlardır: Okul öncesi öğretmenleri sınıfta kavram geliştirme çalışmaları sırasında kavramı somutlaştırmaya, kavramın ulaşılabilirliğine, öğrencinin hazır bulunuşluğuna, kavramla ilgili örnekler vermeye, dil kullanımına, kavramın benzerliklerini ve farklılıklarını vermeye dikkat etmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin sınıfta kavram geliştirme çalışmaları sırasında zorlandığı kavramlar zaman, boyut, duygu ile kavramlar ve renklerdir.

References

 • Akman, B. (1995). Anaokuluna devam eden 40-69 aylık çocukların kavram gelişimlerinde kavram eğitiminin etkisinin incelenmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Binbaşıoğlu, C. (1982). Gelişim psikolojisi. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi.
 • Çağlak, S. (1999). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarına beden eğitimi etkinlikleri yoluyla kavram (enerji) öğretimi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çelik, C. (2005). Oyun materyallerinin okul öncesi eğitim çağındaki çocukların kavram gelişimi üzerindeki etkisinin incelenmesi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Matbaacılık: Trabzon.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri, yaklaşım, yöntem ve teknikler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kan, A. (2013). Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler. H. Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss. 23-80). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Martorella, P. H. (1986). Teaching concepts. classroom teaching skills. USA: Healty and Company.
 • Merrill, M. D. (1983). Component display theory, ınstructional desing theories and models. In C. M. Reigeluth (Eds.), An overwiew of their current status (pp. 279-333). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, (2015). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, 0-72 Ay Dil Gelişimi. Ankara.
 • Sevinç, M. ve Kurtuluş, E. (2004). 5-6 Yaş Çocuklarında Çoklu Zekâ Kuramı Çerçevesinde Zaman Kavramının Kazanımı. HAYEF Journal of Education, 1(2), 25-41.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2011). İstatistiksel Kalite Kontrol Sorularla Resmî İstatistikler Dizisi 11. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
 • Ülgen, G. (2004). Kavram geliştirme, kuramlar ve uygulamalar. Ankara: Nobel.
 • Vuran, S. & Çelik, S. (2008). Örneklerle kavram öğretimi. Ankara: Kök.
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

Elif Kurt 0000-0003-1040-0406

Publication Date October 29, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 8 Issue: 4

Cite

APA Kurt, E. (2020). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dil Gelişimi ile İlgili Kavram Geliştirmeye Yönelik Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1332-1342. https://doi.org/10.16916/aded.788195