Research Article
BibTex RIS Cite

Emoji Kullanımının Türkçe İletişim Kurmaya Etkisi

Year 2020, Volume: 8 Issue: 4, 1041 - 1048, 29.10.2020
https://doi.org/10.16916/aded.767126

Abstract

Gösterge bir uyarıcıdır. Dil de göstergelerden oluşan bir dizge olarak kabul edilir. Dil göstergesi, bir gösteren ile bir gösterilenin birleşmesinden oluşur. İletişim sürecinde bireyler arasında kullanılan ortak kodlarla bir tür alış veriş yaşanmaktadır. İletişimde kullanılan en temel kod sistemi dildir. Verici mesajını kod aracılığıyla karşı tarafa iletir ve alıcı kodu çözerek mesajı anlamlandırır. Teknolojinin gelişimi bireyler arasındaki iletişimi hızlandırmış, mekân sınırlamasını ortadan kaldırmıştır. Ancak dil kodlarıyla mesaj iletme kavramı bir tür gösterge niteliğindeki emojilerin kullanımıyla değişme eğilimi göstermektedir. Bu durum, Türkçe yazılı ifadelerin yerini doğrudan göstergelerin alması tehlikesini ortaya çıkarmıştır. Oysa beden dilinin sözlü ifadelerin etki gücünü artırması gibi emojilerin çıkış noktası da sadece yazılı ifadelere destek olmasıdır. Yazılı ifade olmadan doğrudan emojilerle iletişim bireyler arasında çatışmalara neden olma riski taşımaktadır. Mesajın doğru anlaşılması ancak ortak kodlar kullanıldığında mümkün olacaktır. İletişim sorunlarından daha da önemlisi emojilerin, bireyde geliştirilmesi hedeflenen dilin estetik ve sanatsal yönünü göz ardı ederek bireyin yazılı iletişim becerilerini zayıflatmasıdır.

Supporting Institution

-

Project Number

-

Thanks

-

References

 • Aral, Ezgi. (2018). Ortak Dil Olarak Tinlemler (Emojiler). Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAND), Cilt:2, Sayı:2, 434-451.
 • Çeken, B. Arslan, A. Tuğrul, D. (2017). İletişimde Emojilerin Kullanımı ve İncelenmesi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (16) , 91-106.
 • Deniz, Kemalettin. (2015). Türkçe öğretmeni mi, iletişim eğitmeni mi?, Akademik hayatının 25. yılında Türkçe eğitimi alanının ilk profesörü Murat Özbay’a armağan (449-461). Pegem Akademi: Ankara.
 • De Saussure, Ferdinand. (1916). Cours de linguistique generale. Çeviren: Prof. Dr. Berke Vardar (1998) “Genel dilbilim dersleri”, Multilingual Yayınları: İstanbul.
 • Guiraid, Pierre. (1994). Göstergebilim. İmge Yayınları: Ankara.
 • Kıran, Zeynel. (1996). Dilbilim Akımları. Onur Yayınları: Ankara.
 • Özant, N., Kelleci, M. (2017). Dijital İletişimde Sözel Olmayan İpuçları: Emojilerle Etkileşim ve Duygulanım. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 4(2), 396-417.
 • Özkaya, M. (2019). Emojili iletişim, dile karşı ciddi bir tehdittir (Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı ile Röportaj). Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı: 544, 37-41.
 • Öztürk, Yavuz İsmail. (2018). Grafik simgelerin standartlara uygunluğu, anlaşılabilme düzeyi ve öğretimi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı: Ankara, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Perrot, Jean. (1998). Dilbilim. İletişim Yayınları: İstanbul.
 • Rifat, Mehmet. (1992). Göstergebilimin ABC’si, Simavi Yayınları: İstanbul.
 • Rifat, Mehmet. (1998/2005). XX. Yüzyılda dilbilim ve göstergebilim kuramları 1. YKY Yayınları: İstanbul.
 • Teymur, Sümeyra. (2018). Bir cümleyi hiç harf kullanmadan sadece emojiler ile yazabilir miyiz? veya hiyeroglife dönüş!! 02.07.2020 tarihinde
 • https://medium.com/@smoshka/bir-cümleyi-hiç-harf-kullanmadan-sadece-emojiler-ile-yazabilir-miyiz-veya-hiyeroglife-dönüş-6d930840c48 adresinden alınmıştır.
 • Uçan, Hilmi. (2008). Dilbilim, göstergebilim ve edebiyat eğitimi. Hece Yayınları: Ankara.
 • Vardar, Berke. (2001). Dilbilimin temel kavram ve ilkeleri, Multilingual Yayınları: İstanbul.
 • Zipf, George Kingsley. (1949). İnsan davranışı ve en az çaba ilkesi: İnsan ekolojisine giriş. Addison-Wesley Press.

The Effect of Using Emoji on Turkish Communication

Year 2020, Volume: 8 Issue: 4, 1041 - 1048, 29.10.2020
https://doi.org/10.16916/aded.767126

Abstract

The indicator is a stimulant. Language is also considered a string of indicators. The language indicator is the link between a signifier and what is shown. In the communication process, there is a kind of shopping with common codes used among individuals. The most basic code system used in communication is language. The person transmits the message through the code and the receiver decodes the code and makes sense of the message. The development of technology has accelerated communication between individuals and eliminated the limitation of space. However, the concept of transmitting messages with language codes tends to change with the use of some kind of indicative emojis. This situation posed the danger of using direct indicators instead of written expressions in Turkish. Whereas, as the body language increases the power of oral expressions, the origin of emojis is that it only supports written expressions. Communicating directly with emojis without written expression carries the risk of causing conflicts between individuals. The correct understanding of the message will only be possible when using common codes. Even more important than communication problems is that emojis weaken the individual's written communication skills by ignoring the aesthetic and artistic aspects of the language that is aimed at developing in the individual.

Project Number

-

References

 • Aral, Ezgi. (2018). Ortak Dil Olarak Tinlemler (Emojiler). Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAND), Cilt:2, Sayı:2, 434-451.
 • Çeken, B. Arslan, A. Tuğrul, D. (2017). İletişimde Emojilerin Kullanımı ve İncelenmesi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (16) , 91-106.
 • Deniz, Kemalettin. (2015). Türkçe öğretmeni mi, iletişim eğitmeni mi?, Akademik hayatının 25. yılında Türkçe eğitimi alanının ilk profesörü Murat Özbay’a armağan (449-461). Pegem Akademi: Ankara.
 • De Saussure, Ferdinand. (1916). Cours de linguistique generale. Çeviren: Prof. Dr. Berke Vardar (1998) “Genel dilbilim dersleri”, Multilingual Yayınları: İstanbul.
 • Guiraid, Pierre. (1994). Göstergebilim. İmge Yayınları: Ankara.
 • Kıran, Zeynel. (1996). Dilbilim Akımları. Onur Yayınları: Ankara.
 • Özant, N., Kelleci, M. (2017). Dijital İletişimde Sözel Olmayan İpuçları: Emojilerle Etkileşim ve Duygulanım. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 4(2), 396-417.
 • Özkaya, M. (2019). Emojili iletişim, dile karşı ciddi bir tehdittir (Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı ile Röportaj). Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı: 544, 37-41.
 • Öztürk, Yavuz İsmail. (2018). Grafik simgelerin standartlara uygunluğu, anlaşılabilme düzeyi ve öğretimi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı: Ankara, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Perrot, Jean. (1998). Dilbilim. İletişim Yayınları: İstanbul.
 • Rifat, Mehmet. (1992). Göstergebilimin ABC’si, Simavi Yayınları: İstanbul.
 • Rifat, Mehmet. (1998/2005). XX. Yüzyılda dilbilim ve göstergebilim kuramları 1. YKY Yayınları: İstanbul.
 • Teymur, Sümeyra. (2018). Bir cümleyi hiç harf kullanmadan sadece emojiler ile yazabilir miyiz? veya hiyeroglife dönüş!! 02.07.2020 tarihinde
 • https://medium.com/@smoshka/bir-cümleyi-hiç-harf-kullanmadan-sadece-emojiler-ile-yazabilir-miyiz-veya-hiyeroglife-dönüş-6d930840c48 adresinden alınmıştır.
 • Uçan, Hilmi. (2008). Dilbilim, göstergebilim ve edebiyat eğitimi. Hece Yayınları: Ankara.
 • Vardar, Berke. (2001). Dilbilimin temel kavram ve ilkeleri, Multilingual Yayınları: İstanbul.
 • Zipf, George Kingsley. (1949). İnsan davranışı ve en az çaba ilkesi: İnsan ekolojisine giriş. Addison-Wesley Press.
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

Filiz Mete 0000-0002-8835-3884

Project Number -
Publication Date October 29, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 8 Issue: 4

Cite

APA Mete, F. (2020). Emoji Kullanımının Türkçe İletişim Kurmaya Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1041-1048. https://doi.org/10.16916/aded.767126