Research Article
BibTex RIS Cite

Why Do We Need Child Language Corpus?

Year 2019, Volume: 7 Issue: 3, 765 - 780, 31.07.2019
https://doi.org/10.16916/aded.565171

Abstract

Frequency studies are important in teaching mother
tongue and foreign language. Frequency is defined as the number of occurrences
of the same linguistic phenomenon or unit in language contents compiled for a
specific purpose. Frequency studies generally include general corpus involving
all the diversity in a language or literature, law, etc. science fields such
as; novels, newspaper articles and etc. students at an educational level, a
professional group, and etc. private corpus for a segment of society. The
frequency lists obtained from the ordinary corpus show the general status of
the language in terms of frequency. Some words in the frequency lists obtained
from general corpus make it difficult to produce or level the texts to be read
for pre-school, primary and secondary students. In this respect, it is very
important to know the frequency of child language usage. In this study, the
most common 1000 words obtained from a general corpus designed for Turkish and
1000 words obtained from the written expressions of children at basic education
level were compared. When two lists were compared, 535 words were found to be
common in both lists, and the different words of the students at the basic
education level and the collection list were listed separately. Findings show
the necessity of creating a child language corpus with the contents to be
compiled from the child language.

References

 • Aksan, D. (2000). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: TDK Yayınları
 • Aksan, Y., Aksan, M., Mersinli, Ü. & Demirhan, U.U. (2017). A frequency dictionary of turkish. London and New York: Routledge.
 • Baş, B. (2006). 1985-2005 yılları arasında çocuk edebiyatı sahasında yazılmış tahkiyeli metinlerin söz varlığı üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çiftçi, M. (1991). Bir grup yükseköğrenim öğrencisi üzerinde kelime serveti araştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Göz, İ. (2003). Yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.
 • İpek Eğilmez, N. (2010). İlköğretim Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığının ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarına aktarımı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karadağ, Ö. (2005). İlköğretim I. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kurudayıoğlu, M. (2005). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Karadağ, Ö. (2006). Ortak kelime hazinesi kazandırmada ilköğretim sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarının durumu. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), s.335-343.
 • Mc Enery, T. and Wilson, A. (2004). Corpus linguistics-an ıntroduction, (2. Copy). Edinburg: Edinburg University.
 • Nation, I. S. P. (1990) Teaching and learning vocabulary. Boston: Heinle & Heinle.
 • Pilav, S. (2008). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin söz varlığı üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Lipinski, S. (2010). A Frequency Analysis of Vocabulary in Three First-Year Textbooks of German. Die Unterrichtspraxis/Teaching German 43 (2), 167-174.
 • Tahiroğlu, B.T. (2010). Bilgisayar destekli sözlük bilimi çalışmalarında dermele sözlüğü veri tabanı örneği (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Vardar, B. (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multilingual.
 • Yazı, Z. (2005). Orta öğretim 10. sınıf öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yiğittürk, H. (2005). Orta öğretim 9. sınıf öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • https://www.english-corpora.org/bnc/ Erişim tarihi: 01.07.2019
 • https://www.tnc.org.tr Erişim tarihi: 01.07.2019

Neden Bir Çocuk Dili Derlemine İhtiyacımız Var?

Year 2019, Volume: 7 Issue: 3, 765 - 780, 31.07.2019
https://doi.org/10.16916/aded.565171

Abstract

Bir dilin gerek ana dili gerekse yabancı dil olarak
öğretiminde sıklık çalışmaları önemli bir yer tutar. Sıklık belirli bir amaçla
derlenen dil içeriklerinde aynı dilsel olgu veya birimin gerçekleşme sayısı
olarak tanımlanmaktadır. Sıklık çalışmaları genel olarak bir dildeki bütün
çeşitliliği içeren genel derlemler veya edebiyat, hukuk vb. gibi bilim
alanları; roman, gazete yazıları vb. gibi türler; bir eğitim seviyesindeki
öğrenciler, bir meslek grubu vb. gibi toplumun bir kesimine yönelik özel
derlemler şeklinde gerçekleştirilmektedir. Genel derlemlerden elde edilen
sıklık listeleri, dilin sıklık bakımından genel durumunu ortaya koymaktadır.
Genel derlemlerden elde edilen sıklık listelerindeki kelimelerin bir bölümünün,
çocukluk çağında bulunan okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine
öğretilmesi güçtür. Ayrıca bu listelerle öğrencilere okutulacak metinlerin üretilmesi
veya seviyelendirilmesi bazı sorunlar yaratmaktadır. Bu açıdan çocuk dilin
kullanım sıklığının bilinmesi son derece önemli hâle gelmektedir. Bu çalışmada
Türkçe için tasarlanmış genel bir derlemden elde edilen en sık 1000 kelime ile
temel eğitim düzeyindeki çocukların yazılı anlatımlarından elde edilen en sık
1000 kelime karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırmada 535 kelimenin her iki
listede ortak olduğu belirlenmiş, temel eğitim düzeyindeki öğrencilerin ve
derlem listesinin farklılaşan kelimeleri ayrı ayrı listelenmiştir. Elde edilen
sonuçlar çocuk dilinden derlenecek içeriklerle, bir çocuk dili derlemi
oluşturulması zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

References

 • Aksan, D. (2000). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: TDK Yayınları
 • Aksan, Y., Aksan, M., Mersinli, Ü. & Demirhan, U.U. (2017). A frequency dictionary of turkish. London and New York: Routledge.
 • Baş, B. (2006). 1985-2005 yılları arasında çocuk edebiyatı sahasında yazılmış tahkiyeli metinlerin söz varlığı üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çiftçi, M. (1991). Bir grup yükseköğrenim öğrencisi üzerinde kelime serveti araştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Göz, İ. (2003). Yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.
 • İpek Eğilmez, N. (2010). İlköğretim Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığının ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarına aktarımı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karadağ, Ö. (2005). İlköğretim I. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kurudayıoğlu, M. (2005). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Karadağ, Ö. (2006). Ortak kelime hazinesi kazandırmada ilköğretim sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarının durumu. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), s.335-343.
 • Mc Enery, T. and Wilson, A. (2004). Corpus linguistics-an ıntroduction, (2. Copy). Edinburg: Edinburg University.
 • Nation, I. S. P. (1990) Teaching and learning vocabulary. Boston: Heinle & Heinle.
 • Pilav, S. (2008). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin söz varlığı üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Lipinski, S. (2010). A Frequency Analysis of Vocabulary in Three First-Year Textbooks of German. Die Unterrichtspraxis/Teaching German 43 (2), 167-174.
 • Tahiroğlu, B.T. (2010). Bilgisayar destekli sözlük bilimi çalışmalarında dermele sözlüğü veri tabanı örneği (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Vardar, B. (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multilingual.
 • Yazı, Z. (2005). Orta öğretim 10. sınıf öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yiğittürk, H. (2005). Orta öğretim 9. sınıf öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • https://www.english-corpora.org/bnc/ Erişim tarihi: 01.07.2019
 • https://www.tnc.org.tr Erişim tarihi: 01.07.2019
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Özay Karadağ 0000-0003-4596-1203

Publication Date July 31, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 7 Issue: 3

Cite

APA Karadağ, Ö. (2019). Neden Bir Çocuk Dili Derlemine İhtiyacımız Var?. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 765-780. https://doi.org/10.16916/aded.565171