Research Article
BibTex RIS Cite

An Assessment on the Travel Books of Gülten Dayıoğlu

Year 2019, Volume: 7 Issue: 2, 368 - 383, 30.04.2019
https://doi.org/10.16916/aded.540711

Abstract

Childhood is one of the most
important periods of human life as the personality of the child develops at
this stage. Children's literature has a great importance in this development.
Particularly, the travel literature based on observation and experience and
allowing interdisciplinary interaction has the biggest share. In this study,
the contribution of the travel literature to the child development among the
informative / instructive text types is emphasized. In addition, travel books
of Gülten Dayıoğlu whose target audience is merely children since the beginning
of her career as a writer have been examined regarding their qualifications and
contributions to the children.
The study is structured on basic
qualitative research method
. Data were collected by document
review. Descriptive analysis method was used for data analysis.
While evaluating
the content, the book of Arıcı, Ungan and Şimşek (2016) on the required
qualifications for travel articles written or recommended for children were
used. In this study, the following books of Gülten Dayıoğlu were examined;
“Kafdağına Yolculuk (Journey to Kaf Mountain)”, “Okyanuslar Ötesine Yolculuk
(Journey Beyond the Oceans)”, “Bambaşka Bir Dünya Amerika’ya Yolculuk (Journey
to a Different World, America)”, “Efsaneler Ülkesi Çin’e Yolculuk (Journey to
the Land of Legends, China)”, “Kangurular Ülkesi Avusturalya’ya Yolculuk
(Journey to Country of Kangaroos, Australia)”, “Kenya’ya Yolculuk (Journey to
Kenya)”, “Mısır’a Yolculuk (Journey to Egypt)” and “Meksika’ya Yolculuk
(Journey to Mexico)”. In the light of the evaluations, it is thought that the
mentioned books will develop the students' knowledge, thoughts, and observation
skills and introduce them with different cultures.

References

 • Arıcı, A. F. (2016). Çocuk Edebiyatı ve Kültürü. Anakara: Pegem Akademi.
 • Arıcı, A. F., Ungan, S. ve Şimşek, T. (2011). Çocuk edebiyatı türleri ve çocuk eğitimine katkıları. T. Şimşek içinde, Kuramdan uygulamaya çocuk edebiyatı el kitabı (217-328), Ankara: Grafiker Yayıncılık.
 • Ateş, K. (1998). Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Romanları. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Aytekin, H. (2016). Çocuk ve Gençlik Edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Eskimen, D. A. (2015). Gülten Dayıoğlu’nun Yada’nın Gizilgücü Adlı Eserinde Eğitsel, Fantastik, Estetik ve Halk Kültürüne Ait Unsurlar. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(34), 63-77.
 • Kavcar, C. ve Oğuzkan, F. (1999). Örnek edebi metinlerle yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kaya, E. ve Ekici, M. (2015). Sosyal Bilgiler öğretiminde gezi yazılarından yararlanma: Gülten Dayıoğlu’nun gezi yazıları örneği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(1), 87-114.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3.Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Oğuzkan, F. A. (2013). Yerli ve Yabancı Yazarlardan Örneklerle Çocuk Edebiyatı (10.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şirin, R. M. (2000). 99 Soruda Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Yalçın A. ve Aytaş G. (2002). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Gülten Dayıoğlu’nun Gezi Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme

Year 2019, Volume: 7 Issue: 2, 368 - 383, 30.04.2019
https://doi.org/10.16916/aded.540711

Abstract

Çocukluk, insan hayatının en önemli dönemlerinden
biridir. Çünkü kişiliğin temelleri bu evrede atılır. Bu gelişim sürecinde çocuk
edebiyatı ürünleri büyük önem taşır. Özellikle de disiplinler arası etkileşime
izin veren, gözleme ve deneyimlere dayanan gezi türüne büyük görev düşmektedir.
Bu çalışmada bilgilendirici/öğretici metin türleri arasında yer alan gezi
türünün çocuk gelişimine katkısı üzerinde durulmaktadır. Ayrıca yazarlık
hayatına başladığı günden bu yana hedef kitlesi yalnızca çocuklar olan Gülten
Dayıoğlu’nun gezi kitapları, taşıdığı nitelikler ve çocuklara sağlayacağı
katkılar yönünden incelenmiştir. Çalışma, nitel araştırma türlerinden temel
nitel araştırma (basic qualitative research) çalışmasıdır. Verilerin toplanmasında doküman
incelemesi yapılmıştır.
Verilerin
analizinde betimsel analiz yönteminden faydalanılmıştır.
Kitapların
incelenmesi Arıcı, Ungan ve Şimşek’in (2016) çocuklar için yazılan veya tavsiye
edilen gezi yazılarında aranılması gereken niteliklere göre yapılmıştır. Çalışmada
Gülten Dayıoğlu’nun “Kafdağı’na Yolculuk”, “Okyanuslar Ötesine Yolculuk”,
“Bambaşka Bir Dünya Amerika’ya Yolculuk”, “Efsaneler Ülkesi Çin’e Yolculuk”,
“Kangurular Ülkesi Avusturalya’ya Yolculuk”, “Kenya’ya Yolculuk”, “Mısır’a
Yolculuk” ve “Meksika’ya Yolculuk” adlı kitapları incelenmiştir.
Değerlendirmeler ışığında adı geçen kitapların öğrencilerin bilgilerini,  düşüncelerini, gözlem becerilerini
geliştireceği ve onlara farklı kültürleri tanıtacağı düşünülmektedir.

References

 • Arıcı, A. F. (2016). Çocuk Edebiyatı ve Kültürü. Anakara: Pegem Akademi.
 • Arıcı, A. F., Ungan, S. ve Şimşek, T. (2011). Çocuk edebiyatı türleri ve çocuk eğitimine katkıları. T. Şimşek içinde, Kuramdan uygulamaya çocuk edebiyatı el kitabı (217-328), Ankara: Grafiker Yayıncılık.
 • Ateş, K. (1998). Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Romanları. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Aytekin, H. (2016). Çocuk ve Gençlik Edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Eskimen, D. A. (2015). Gülten Dayıoğlu’nun Yada’nın Gizilgücü Adlı Eserinde Eğitsel, Fantastik, Estetik ve Halk Kültürüne Ait Unsurlar. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(34), 63-77.
 • Kavcar, C. ve Oğuzkan, F. (1999). Örnek edebi metinlerle yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kaya, E. ve Ekici, M. (2015). Sosyal Bilgiler öğretiminde gezi yazılarından yararlanma: Gülten Dayıoğlu’nun gezi yazıları örneği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(1), 87-114.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3.Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Oğuzkan, F. A. (2013). Yerli ve Yabancı Yazarlardan Örneklerle Çocuk Edebiyatı (10.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şirin, R. M. (2000). 99 Soruda Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Yalçın A. ve Aytaş G. (2002). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
There are 12 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Keziban Tekşan

Sultan Ecem Akkaya

Enes Çinpolat

Publication Date April 30, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Tekşan, K., Akkaya, S. E., & Çinpolat, E. (2019). Gülten Dayıoğlu’nun Gezi Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 368-383. https://doi.org/10.16916/aded.540711