Research Article
PDF BibTex RIS Cite

First-Year Preservice Teachers’ Vocabulary on Speaking Skill Conversational Vocabulary of Freshmen

Year 2019, Volume: 7 Issue: 1, 158 - 178, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.485770

Abstract

Söz varlığı in Turkish is met by “vocabulary” in
English. In addition, concepts such as “söz varlığı, söz dağarcığı, kelime
dağarcığı and kelime hazinesi” meet the same meaning in Turkish. Vocabulary is
a top concept that includes words, idioms, proverbs, reduplications, terms,
phrases and so on. “Oral Expression” course is taught in universities in the
first semester. The aim of this course is to improve the oral expression, that
is, speaking skill of preservice teachers teachers. One of the determining
features of an effective and successful speech is that it has a rich
vocabulary. This skill is critical for preservice teachers. For this purpose in
this study, it was on the vocabulary that has the greatest impact on the
speaking skills of the first-year students of Hacettepe University. It was aimed
to determine the generative vocabulary of the students who are at the first
grade of university. For this purpose, the students at Faculty of Education
Department of Primary Education, Preschool Education, and Mathematics Teaching
Department at Hacettepe University were asked to explain their memories and
three (3) minute audio recordings were taken from each student. In the next
step, the audio files were analyzed and then taken down to Word file. Simple
Concordance program was used in the analysis. Then the texts are indexed with
the Concordance program. In the study, the findings related to the vocabulary
were obtained through the creation of a text pool from the verbal expressions
of students and the analysis of the total and different word values of the text
pool. The number of different words per student was obtained by dividing the
number of different words used by the number of students. This was not valid
for each student, but such a method was applied in order to determine the
average value.

References

 • Kurudayıoğlu, M. (2003). Konuşma eğitimi ve konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler. Türklük Bilimi Araştırmaları, (13), 287-309.
 • Vygotsky, L. S. (1998). Düşünce ve dil. İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
 • Karadağ, Ö. (2013). Kelime öğretimi. İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Aşık, U. (2007), Yabancılar için temel Türkçe söz varlığının oluşturulması, (Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir.
 • Aksan, D. (2002). Anadilimizin söz denizinde. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Yörük, Y. (?). Güzel konuşma ve yazma kılavuzu. Ankara: Eğitim Yayınları.
 • Taşer, S. (2000). Konuşma eğitimi. İstanbul: Papirüs Yayınevi.
 • TDK, (2010). Türkçe sözlük. Ankara: TDK Yayınları.

Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Konuşma Becerisine Yönelik Söz Varlığı

Year 2019, Volume: 7 Issue: 1, 158 - 178, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.485770

Abstract

Türkçedeki
söz varlığı, İngilizcede vocabulary kelimesi ile karşılanmaktadır. Bununla
birlikte söz varlığı, söz dağarcığı, kelime dağarcığı, kelime hazinesi gibi
kavramlar Türkçede aynı anlamı karşılamaktadır. Söz varlığı, kelimeleri,
deyimleri, atasözlerini, ikilemeleri, terimleri, kalıp sözleri ve benzerlerini
kapsayan üst bir kavramdır. Üniversitelerde “Sözlü Anlatım” dersi birinci
yarıyılda okutulmaktadır. Bu dersin amacı öğretmen adaylarının sözlü anlatım,
yani konuşma becerilerini geliştirmektir. Etkili ve başarılı bir konuşmanın
belirleyici özelliklerinden biri de zengin bir söz varlığına sahip olmasıdır.
Öğretmen adayları açısından bu beceri kritik önem taşımaktadır. Bu çalışmada,
bu gerekçeyle Hacettepe Üniversitesi birinci sınıf düzeyinde öğrenim gören
öğrencilerin konuşma becerilerinin üzerinde en büyük etkiye sahip olan söz
varlığı üzerine çalışılmıştır. Üniversite 1. sınıf düzeyinde öğrenim gören
öğrencilerin üretici söz varlığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği
ve Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencilerinden anılarını anlatmaları
istenmiş ve her öğrenciden üçer dakikalık ses kayıtları alınmıştır. Sonraki
aşamada ses kayıtları çözümlenerek Word dosyasına dönüştürülmüştür. Çözümlemede
Simple Concordance programı kullanılmıştır. Daha sonra metinler dizinlenmiştir.
Araştırmada bulgular, kelime hazinesine ilişkin bulgular, öğrencilerin sözlü
anlatımlarından bir metin havuzu oluşturulması ile toplam ve farklı kelime
değerleri metin havuzunun çözümlenmesi yoluyla elde edilmiştir. Öğrenci başına
düşen farklı kelime sayısı, kullanılan farklı kelime sayısının öğrenci sayısına
bölünmesi yoluyla elde edilmiştir. Her öğrenci için geçerli olmamakla birlikte
ortalama bir değer belirleyebilmek için böyle bir yola gidilmiştir. 

References

 • Kurudayıoğlu, M. (2003). Konuşma eğitimi ve konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler. Türklük Bilimi Araştırmaları, (13), 287-309.
 • Vygotsky, L. S. (1998). Düşünce ve dil. İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
 • Karadağ, Ö. (2013). Kelime öğretimi. İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Aşık, U. (2007), Yabancılar için temel Türkçe söz varlığının oluşturulması, (Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir.
 • Aksan, D. (2002). Anadilimizin söz denizinde. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Yörük, Y. (?). Güzel konuşma ve yazma kılavuzu. Ankara: Eğitim Yayınları.
 • Taşer, S. (2000). Konuşma eğitimi. İstanbul: Papirüs Yayınevi.
 • TDK, (2010). Türkçe sözlük. Ankara: TDK Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mahir KALFA
Hacettepe University
0000-0002-5986-1206
Türkiye

Publication Date January 28, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA
KALFA, M. (2019). Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Konuşma Becerisine Yönelik Söz Varlığı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(1), 158-178. https://doi.org/10.16916/aded.485770